Մաթեմատիկա 28․04․21

1101-ա,գ,ե․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64
գ) 0,382 < 0,45
ե) 78832,91 > 78732,91

1102-ա,գ,ե․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –6,73 > –6,81
գ) –11,2 > –11,21
ե) –0,38 > –1,001,

1103-ա,գ,ե․ Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական
կոտորակների միջև.

ա) 5,68 և 6,7
6
գ) 7,2 և 8,2
8
ե) 2,833 և 4,11
3, 4

1104-ա,գ․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի
ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2
գ) 55,3 < 56,4

1111․ Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմ‐ով մեծ է
առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք
եռանկյան պարագիծը։

լուծում․
1) 2,6 + 1,5 = 4,1
2) 4,1 + 1,8 = 5,9
3) 2,6 + 4,1 + 5,9 = 12,6

1113-ա,գ․ Անկանոն կոտորակը ներկայացրե՛ք խառը թվի տեսքով.

ա) 25/7 = 3 4/7
գ) 627 = 313 1/2

ՏՆԱՅԻՆ․

1101-բ,դ,զ․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

բ) 72,93 > 73,851
դ) 15,899 > 14,9
զ) 663,0001 < 663,0002

1102-բ,դ,զ․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

բ) –0,432 > –1,431
դ) –3,756 < –3,706
զ) –5,555 < –4,999

1103-բ,դ,զ․ Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական
կոտորակների միջև.

բ) 2,001 և 3,5
3
դ) 1,5 և 3,5
2, 3
զ) 7,1 և 10,2
8, 9, 10

1104-բ,դ․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի
ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

բ) 99,2 > 98,9
դ) 3,285 > 3,185

1112-ա․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 370783 ։ 1081 + (24591 – 1824) ⋅ 5 = 343 + 113835 = 114178

370783|1081
3243 |343
4648
4324
3243

1113-բ,դ․ Անկանոն կոտորակը ներկայացրե՛ք խառը թվի տեսքով.

բ) 321/18 = 16 1/2
դ) 111/5 = 22 1/5