Շարժական և անշարժ տոներ

Եկեղեցական տոնները լինում են շարժական և անշարժ։

Անշարժ եկեղեցական տոներն են՝ Սուրբ ծնունդ, Մկրտություն,

Անվանակոչություն, Տէարնընդառաջ և այլն։

Սուրբ Զատիկը շարժական տոն է։ Սուրբ Զատիկը ընկնում է Մարտի 22-ի և Ապրիլի 25-ի միջև, Բայց միայն կիրակի օրերին։

Մաթեմատիկա․ 08․04․21

988-ա,գ,ե․ Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

ա) 3 * 10 + 6 * 1/10 = 306/10
գ) 10 + 1/100 = 1001/100
ե) 100 + 10 + 1/10 + 1/100 = 11011/100

989-ա,գ,ե․ Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.

ա) 27/10 = 2 + 7/10
գ) 639/10 = 63 + 9/10
ե) 17384/100 = 173 + 84/100

990-ա,գ,ե․ Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.

ա) 53/10 = 5 + 3/10
գ) 121/10 = 12 + 1/10
ե) 6557/100 = 65 + 57/100

995-ա,գ․ Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի
տեսքով.

ա) 3 մ 20 սմ = 3 2/10 մ
գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ = 25 83/100 մ

1004-ա,գ․ Գտե՛ք քանորդը.

ա) -7 1/5 : (2/3) = -36/5 * 3/2 = -108/10
գ) 8 : (-12 1/2) = 16/2 * -2/25 = -38/50

1006․ Մանրակը մշակելիս նրա զանգվածը 500 գրամից նվազեց մինչև
450 գ։ Քանի՞ տոկոսով նվազեց մանրակի զանգվածը։

լուծում․
1) 500 : (500 – 450) = 10
2) 100 : 10 = 10

պատ․ 10%-ով

ՏՆԱՅԻՆ․

988-բ,դ,զ․ Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

բ) 8 * 10 + 7 * 1/100 = 8007/100
դ) 5 * 100 + 4 * 10 + 2 * 1/10 = 5402/10
զ) 6 * 10 + 9 * 1/100 + 7 * 1/1000 = 60097/1000

989-բ,դ,զ․ Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.

բ) 3/10 = 0 + 3/10
դ) 865/100 = 8 + 65/100
զ) 69933/1000 = 69 + 933/1000

990-բ,դ,զ․ Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.

բ) 67/10 = 6 + 7/10
դ) 234/100 = 2 + 34/100
զ) 81132/1000 = 81 + 132/1000

995-բ,դ․ Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի
տեսքով.

բ) 1 մ 5 դմ = 1 5/10
դ) 18 մ 1 դմ 6 սմ 2 մմ = 18 162/1000

1004-բ,դ․ Գտե՛ք քանորդը.

բ) -4 7/9 : (-3 5/6) = -43/9 * -6/23 = 258/207
դ) -5 6/7 : (2 3/4) = -41/7 * 4/11 = 164/77

1007․ Գիտնականները տեղանքի բարձրության չափումներն սկսեցին
ծովի մակերևույթից +200 մ նշագծից։ Աշխատանքի ընթացքում
նրանք սարքերը տեղադրում էին տարբեր տեղերում։ Ընդ որում
բարձրության փոփոխություններն էին՝ +5 մ, –3 մ, +20 մ, +50 մ,
–6 մ, –10 մ։ Ծովի մակերևույթից ի՞նչ բարձրության վրա էին
գտնվում գիտնականներն աշխատանքի վերջում։

լուծում․
1) 200 + 5 = 205
2) 205 – 3 = 202
3) 202 + 20 = 222
4) 222 + 50 = 272
5) 272 – 6 = 266
6) 266 – 10 = 256

պատ․ 256 մ ծովի մակերևույթից