Գրականություն․ Շիրվանզադե․ Արտիստը․ 1-ին մաս

Կարդա առաջին մասը, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր։

ստեպ – շտապ, արագ
մին – մի, մեկ
իտալուհի – իտալիայից կին
հուշարար – թատրոնի աշխատակից
կապոց – Թղթի կամ որևե բանի մեջ ծրարված՝ փաթատված իրեր։
շիկահեր – շեկ մազեր ունեցող
փղոսկր – փղի ոսկոր
քով – մոտ
վալս – երգ, որը ստեղծված է մի հատուկ եռատատկ եվրոպական պարի համար։
անդրիավաճար – արձան վաճառող
հեզություն – մեղմ ու հանդարտ բնավարություն ունեցող
հեգնություն – խեղճ լինել
ջութակահար – ջութակ նվագող երաժիշտ

Դուրս գրիր Լևոնին նկարագրող, բնութագրող նախադասությունները։

Մոտ 16—17 տարեկան մի պատանի էր, նիհար, գունատ դեմքով, կուրծքը փոքր—ինչ ներս ընկած:

Նրա դեմքի գծերը կանոնավոր էին ու նուրբ, աչքերն ունեին ինչ—որ մելամաղձիկ արտահայտություն: Դա այն երջանիկ դեմքերից էր, որոնք հենց առաջին հայացքով մարդու սրտում շարժում են համակրության զգացում:

Նա իսկական արտիստ է, այո, հոգով, սրտով, արյունով, ամբողջ էությամբ արտիստ:

Հայոց լեզու․ Գործնական քերականություն․ Մայիսի 19

1. Նախադասությունների մեջ շարադասության (բառերի դասավորության) սխալ կա. ուղղի՛ր:

Բարձր ու երկարաձիգ գորտն սկսեց կռկռալ:

Գորտը սկսեց բարձր ու երկարաձիգ կռկռալ։

Աղմուկի միջից հուսահատ մեզ էին հասնում օգնության կանչերը: Հայտնվեցին միանգամայն յուրահատուկ իրիկնային ձայները` ռիթմիկ գվվոց ու բարձր, բեկբեկուն մռնչյուն:

Աղմուկի միջից մեզ էին հասնում օգնության հուսահատ կանչերը։ Հայտնվեցին իրիկնային միանգամայն յուրահատուկ ձայները՝ ռիթմիկ գվվոց ու բարձր, բեկբեկուն մռնչյուն:

Քարացած նայում էր իրիկնային տերևների ու թփերի տարուբերումին, կարծես առաջին անգամ էր տեսնում:

Քարացած նայում էր տերևների և թփերի իրիկնային տարուբերմանը, կարծես առաջին անգամ էր տեսնում։

Արահետը ոչ թե գնում էր դեպի գյուղը ուղիղ գծով, այլ շարունակ ծառերի մեջ գալարվելով:

Արահետը դեպի գյուղ էր գնում ոչ թե ուղիղ գծով, այլ ծառերի մեջ շարունակ գալարվելով։

Սա հսկայի այն կոշիկն է, որը հաղթեց դևերին ու հետ բերեց աղջկան:

Սա այն հսկայի կոշիկն է, որը հաղթեց դևերին և հետ բերեց աղջկան

Տեսանք ավտոբուսի այն վարորդին, որով եկել էինք:

Տեսանք այն ավտոբուսի վարորդին, որով եկել էինք։

2 Կետադրիր հետևյալ հատվածը.

Օրանջիայի ձորակում ամեն գարնան մասրենիներն են ծաղկում։ Բացվում են վայրի վարդերը` դեղին, սպիտակ։ Երբ գարուն է լինում, տաքանում են Օրանջիայի քարերը, և խլեզները՝ փորի մաշկը դեղին, պառկում են տաք քարերի վրա, լեզուները հանում:

Այն ժամանակ, երբ շեն էր Մանասի խրճիթը, Օրանջիայի ձորակում մասրենիներ չկային, տան պատերի վրայով երկչոտ խլեզներ չէին վազվզում, վայրի վարդերի տեղ բոստանում վարունգն էր ծաղկում։

Մի բարակ արահետ Օրանջիայի ձորակը միացնում էր գյուղի հետ։ Այժմ այդ արահետն էլ չկա։

«Մանա՜ս, ինչու՞ տունդ Օրանջիայում շինեցիր։ Չգիտեի՞ր, որ Դավոյենց Առաքելն էլ աչք ուներ դրած ձորակին, ուր ձյունն ավելի շատ է հալվում, և ձյունի տակից կանաչը ծլում։»

Դավոյենց Առաքելը, եզան կաշվից տրեխները հագին, մի առավոտ աչքի տակով նայեց Օրանջիայի ձորակին, ուր նախրից ետ մնացած երկու հորթ էին արածում և մտքում դրեց ձորակում ամարաթ կառուցել։

Իսկ երկու շաբաթ անց Օրանջիայում Մանասն էր քարն ու կիր թափել, ոտքերը մինչև ծնկները վեր քաշած ցեխ էր շինում, ուստան էլ տաշած քարերն էր շարում։

Առաքելը գյուղում չէր Վերադարձին աչքի տակով նայեց շարած պատին, հերսոտեց և սրտում զայրույթը պահեց, որ առավոտյան Մանասի երեսով տա, կռիվ անի Օրանջիայի համար։

— Հենց գիտես թե դատ ու դատաստան չկա էլի, որ զոռ ես անում, — ասաց Մանասը —Օրանջիայում ես պիտի տուն շինեմ Առաքել։

Մանաս, իմացիր՝ առաջդ ով ա կանգնած։ Ես Դավոյենց Առաքելն եմ, բա դու ու՞մ լակոտն ես։

Եվ ա՛ռ հա մի հատ Մանասի գլխին, ձեռքի դագանակով։ Իրար անցան, աղմուկ աղաղակ եղավ, Մանասին արնաթաթախ տուն տարան։

Առաքելն էլ նայեց հեռացողներին, պատի տակ գերանի վրա նստոտած մարդկանց, էլի սպառնաց և գնաց տուն։

Ի՞նչ է բլոգային ուսուցում․ Իմ կարծիքը բլոգային ուսուցման վերաբերյալ

Բլոգային ուսուցումը այն է, որ դպրոցում արած աշխատանքը և տնային աշխատանքը հրապարակում են բլոգում։

Իմ կարծիքով, բլոգային ուսուցումը ունի և առավելություններ, և՜ թերություններ։ Բլոգային ուսուցումը թույլ է տալիս ձեր հին աշխատանքը հեշտ նայել, հին բաց թողած աշխատանքները լրացնել, և նաև ներկայացնել անցած ամսվա լրացված աշխատանքը։

Սակայն, բլոգային ուսուցումը նաև խնդիրներ ունի։ Բլոգային ուսուցման համար դժվար է մաթեմատիկական և բնագիտական աշխատանքները անել։ Մաթեմատիկական, Ֆիզիկական, և քիմիական մեծություններին նշանակված ոչ լատինատառ տառերը գրել չի լինում, և պետք է ինտերնետից վերցնել։ Նաև դժվար է երկրաչափության գծագիրները անել, որովհետև պետք է կողմնակի ծրագիր բացել և գծել։

Ընդհանրապես, իմ կարծիքով, ուսուցիչները չափից ավելի տնային առաջադրանքներ են տալիս, առանց հաշվի առնելու մյուսների տված առաջադրանքները։ Իմ կարծիքով, ավելի օգտակար է դասարանում ավելացնել սովորելու ծավալները, քան թե տանը անել այդքան մեծ չափի, հաճախ անպետք աշխատանք։

Ջերմության քանակի հաշվում․ Գ․ Մխիթարյան մաս II էջ 17-19

Տարբերակ 1

I. 1գ զանգված ունեցող արույրի ջերմաստիճանը 1 oC-ով բարձրացնելու համար պահանջվում է 0,38 Ջ։

c = 380 Ջ/կգ * oC
m = 0,001 կգ
t = 1 օC
Q = ?
Q = mct = 380 Ջ/կգ * oC * 0,001 կգ * 1 oC = 380/1000 Ջ = 0,38 Ջ
Պատասխան․ 0,38 Ջ

II. 250գ զանգված ունեցող արույրի ջերմաստիճանը 1oC տաքացնելու համար պահանջվում է 95 Ջ։

c = 380 Ջ/կգ * oC
m = 0,25 կգ
t = 1 օC
Q = ?
Q = mct = 380 Ջ/կգ * oC * 0,25 կգ * 1 oC = 380/4 Ջ = 95 Ջ
Պատասխան․ 95 Ջ

III. 250գ զանված ունեցող արույրի ջերմաստիճանը 20 օC-ից մինչև 620oC բարձրացնելու համար կպահանջվի 57000 Ջ։

c = 380 Ջ/կգ * oC
m = 0,25 կգ
t1 = 20 օC
t2 = 620 օC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 380 Ջ/կգ * oC * 0,25 կգ * (620 oC – 20 oC) =
= 380 Ջ/կգ * oC * 0,25 կգ * 600 oC = 380 * 150 Ջ = 57000 Ջ
Պատասխան․ 57000 Ջ

IV. 0,5կգ զանգված ունեցող ջրի ջերմաստիճանը 20oC-ից մինչև 21oC տաքացնելու համար կպահանջվի 2100 Ջ։

c = 4200 Ջ/կգ * oC
m = 0,5 կգ
t1 = 20 օC
t2 = 21 օC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 4200 Ջ/կգ * oC * 0,5 կգ * (21 oC – 20 oC) =
= 4200 Ջ/կգ * oC * 0,5 կգ * 1 oC = 4200 * 0,5 = 2100 Ջ
Պատասխան․ 2100 Ջ

V. 50 կգ զանգված ունեցող ալյումինե գդալը 20օC ջերմաստիճանից բարձրացավ 70oC ջերմաստիճանի շատ մեծ զանգվածով տաք ջրի մեջ։ Այս գդալը ստացավ 2,3 կՋ ջերմաքանակ։

c = 920 Ջ/կգ * oC
m = 0,05 կգ
t1 = 20 օC
t2 = 70 օC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 920 Ջ/կգ * oC * 0,05 կգ * (70 oC – 20 oC) =
= 920 Ջ/կգ * oC * 0,05 կգ * 50 oC = 920 Ջ * 2,5 = 2300 Ջ = 2,3 կՋ
Պատասխան․ 2,3 կՋ

VI. Եթե 40գ զանգված ունեցող ցինկե գդալին հաղորդվի 760 Ջ էներգիա, Ցինկե գդալը կտաքանա 50 oC-ով։

c = 380 Ջ/կգ * oC
m = 0,04 կգ
Q = 760 Ջ
t2 – t1 = ?
Q = mc(t2 – t1)
t2 – t1 = Q/mc = 760 Ջ : (0,04 կգ * 380 Ջ/կգ * oC) =
= 760 Ջ ։ 15,2 Ջ/oC = 50 oC
Պատասխան․ 50 oC

Տարբերակ 2


I. 1կգ զանգված ունեցող պղնձի կտորի ջերմաստիճանը 1 oC-ով իջնելուց շրջապատին կտա 380 Ջ ջերմաքանակ։

m = 1կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t2 – t1 = -1 oC
-Q = ?
-Q = -(mc(t2 – t1)) = (380 Ջ/կգ * oC * 1 կգ * -1 oC) = -(-380 Ջ) = 380 Ջ
Պատասխան․ 380 Ջ

II. 5կգ զանգված ունեցող պղնձի կտորի ջերմաստիճանը 1 oC-ով իջնելուց շրջապատին կտա 1900 Ջ ջերմաքանակ։

m = 5կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t2 – t1 = -1 oC
-Q = ?
-Q = -(mc(t2 – t1)) = (380 Ջ/կգ * oC * 5 կգ * -1 oC) = -(-1900 Ջ) = 1900 Ջ
Պատասխան․ 1900 Ջ

III. 5կգ զանգված ունեցող պղնձի կտորի ջերմաստիճանը 715 oC-ից մինչև 15 oC իջնելուց շրջապատին կտա 1330000 Ջ ջերմաքանակ։

m = 5կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t2 = 715 oC
t1 = 15 oC
-Q = ?
-Q = -(mc(t2 – t1)) = (380 Ջ/կգ * oC * 5 կգ * (15 oC – 715 oC) = -(1900 Ջ/oC * -700 oC) =
= -(-1330000 Ջ) = 1330000 Ջ
Պատասխան․ 1330000 Ջ

IV. Որպեսզի 1կգ զանգված ունեցող ջուրը 20oC-ից հասնի 70oC, այդ ջրին պետք է հաղորդվի 210 կՋ։

m = 1կգ
c = 4200 Ջ/կգ * oC
t2 = 70 oC
t1 = 20 oC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 4200 Ջ/կգ * oC * 1 կգ * (70 oC – 20 oC) = 4200 Ջ/oC * 50 oC = 210000 Ջ =
= 210 կՋ
Պատասխան․ 210 կՋ

V. 3կգ զանգված ունեցող երկաթե արդուկը էլեկտրական ցանցին միացնելիս 20 oC-ից տաքացավ մինչև 120 oC: Այդ արդուկը ստացավ 138 կՋ ջերմաքանակ։

m = 3կգ
c = 460 Ջ/կգ * oC
t2 = 120 oC
t1 = 20 oC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 460 Ջ/կգ * oC * 3 կգ * (120 oC – 20 oC) = 1380 Ջ/oC * 100 oC = 138000 Ջ =
= 138 կՋ
Պատասխան․ 138 կՋ

VI. 1260 կՋ էներգիա ծախսելով, 15 oC-ից մինչև 45 oC կարող ենք տաքացնել 10 կգ զանգված ունեցող ջուրը։

Q = 1260 կՋ = 1260000 Ջ
c = 4200 Ջ/կգ * oC
t2 = 45 oC
t1 = 15 oC
m = ?
Q = mc(t2 – t1)
m = Q/c(t2 – t1) = 1260000 Ջ/4200 Ջ/կգ * oC * (45 oC – 15 oC) = 300 կգ * oC/30 oC = 10 կգ
Պատասխան․ 10 կգ

Տարբերակ 3

I․ Հնարավոր չի։

II. 10 կգ ցինկը 1 oC-ով տաքացնելու համար կպահանջվի 3800 Ջ ջերմաքանակ։

m = 10 կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t2 – t1 = 1 oC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 380 Ջ/կգ * oC * 10 կգ * 1 oC = 3800 Ջ
Պատասխան․ 3800 կգ

III. 10 կգ ցինկը 17 oC-ից մինչև 167 oC տաքացնելու համար կպահանջվի 570 կՋ ջերմաքանակ։

m = 10 կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t2 = 167 oC
t1 = 17oC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 380 Ջ/կգ * oC * 10 կգ * (167 oC – 17 oC) = 3800 Ջ/oC * 150 oC =
= 570000 Ջ = 570 կՋ
Պատասխան. 570 կՋ

IV. 16 oC-ից 15 oC սառչելիս 10լ ջրից կանջատվի 42 կՋ ջերմաքանակ։

V = 10լ = 10000 սմ3
ρ = 1 գ/սմ3
m = ρV = 1 գ/սմ3 * 10000 սմ3 = 10000 գ = 10 կգ
c = 4200 Ջ/կգ * oC
t1 = 16 oC
t2 = 15 oC
-Q = ?
-Q = -(mc(t2 – t1)) = -(4200 Ջ/կգ * oC * 10 կգ * (15 oC – 16 oC)) =
= -(42000 Ջ/oC * -1 oC) = -(-42000 Ջ) = 42000 Ջ = 42 կՋ
Պատասխան․ 42 կՋ

V. 100գ զանվածով պղնձե դետալը 25 oC-ից մինչև 525 oC տաքացնելու համար կպահանջվի 19 կՋ։

m = 0,1 կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t1 = 25 oC
t2 = 525 oC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 380 Ջ/կգ * oC * 0,1 կգ * (525 oC – 25 oC) =
= 38 Ջ/oC * 500 oC = 19000 Ջ = 19 կՋ
Պատասխան․ 19 կՋ

VI. 100լ զանգվածով ջրից 1680 կՋ էներգիա անջատվելիս ջրի ջերմաստիճանը 4 oC-ով կիջնի։

V = 100լ = 100000 սմ3
ρ = 1 գ/սմ3
m = ρV = 1 գ/սմ3 * 100000 սմ3 = 100000 գ = 100 կգ
c = 4200 Ջ/կգ * oC
-Q = 1680 կՋ = 1680000 Ջ
t2 – t1 = ?
Q = mc(t2 – t1)
-(t2 – t1) = -(Q/mc) = –-1680000 Ջ/100 կգ * 4200 Ջ/կգ * oC =
= –-1680000 Ջ/420000 Ջ/oC = -(-4 oC) = 4 oC
Պատասխան. 4 oC

Տարբերակ 4

I. 1 կգ պղինձը 1 oC-ով տաքացնելու համար անհրաժեշտ է 380 Ջ։

m = 1 կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t2 – t1 = 1 oC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 380 Ջ/կգ * oC * 1 կգ * 1 oC = 380 Ջ
Պատասխան․ 380 Ջ

II. 1 կգ պղինձը 1 oC-ով տաքացնելու համար անհրաժեշտ է 38 Ջ։

m = 100 գ = 0,1 կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t2 – t1 = 1 oC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 380 Ջ/կգ * oC * 0,1 կգ * 1 oC = 38 Ջ
Պատասխան․ 38 Ջ

III. 100 գ պղինձը 15 oC-ից 85 oC տաքացնելու համար կպահանջվի մոտավորապես 2,7 կՋ ջերմաքանակ։

m = 100գ = 0,1 կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t1 = 15 oC
t2 = 85 oC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 380 Ջ/կգ * oC * 0,1 կգ * (85 oC – 15 oC) = 38 Ջ/oC * 70 oC = 2660 Ջ ≈ 2,7 կՋ
Պատասխան․ ≈2,7 կՋ

IV. Որ մարդը 200գ 46,5 oC թեյ է խմում, այդ մարդուն հաղորդվում է 8,4 կՋ ջերմաքանակ։

m = 200գ = 0,2 կգ
c = 4200 Ջ/կգ * oC
t2 = 46,5 oC
t1 = 36,5 oC
Q = ?
Q = mc(t2 – t1) = 4200 Ջ/կգ * oC * 0,2 կգ * (46,5 oC – 36,5 oC) = 840 Ջ/oC * 10 oC = 8400 Ջ = 8,4 կՋ
Պատասխան․ 8,4 կՋ

V. 250գ զանգվածով պղնձե զոդիչը 200 oC-ից 150 oC սառչելուց զոդիչը շրջապատին կտա մոտավորապես 4,8 կՋ։

m = 250գ = 0,25 կգ
c = 380 Ջ/կգ * oC
t1 = 200 oC
t2 = 150 oC
-Q = ?
-Q = -(mc(t2 – t1)) = -(380 Ջ/կգ * oC * 0,25 կգ * (150 oC – 200 oC)) =
= -(95 Ջ/oC * -50 oC) = -(-4750 Ջ) = 4750 Ջ ≈ 4,8 կՋ
Պատասխան․ ≈4,8 կՋ

VI. Եթե x զանգվածով ջրին 210 կՋ հաղորդելիս ջրի ջերմաստիճանը 10 oC-ից բարձրանում է 60 oC, Ապա x = 1 կգ։
Q = 210 կՋ = 210000 Ջ
c = 4200 Ջ/կգ * oC
t1 = 10 oC
t2 = 60 oC
m = ?
Q = mc(t2 – t1)
m = Q/c(t2 – t1) = 210000 Ջ/4200 Ջ/կգ * oC (60 oC – 10 oC) = 50 կգ * oC/50 oC = 1 կգ
Պատասխան․ 1 կգ

Հանրահաշիվ 05.05.23

550-ա,գ. Լուծեք անհավասարումը․

ա) √x < −3

x ∈ Ø

գ) √x > −4

x ∈ [0; +∞]


551-ա,գ. Լուծեք հետևյալ ոչ խիստ անհավասարումները․

ա) √x < −5

x ∈ Ø

գ) √x > 0

x ∈ [0; +∞]


ՏՆԱՅԻՆ․


550-բ,դ․ Լուծեք անհավասարումը․

բ) √x < 3

√x < 3
x < 9

Պատ․ x ∈ [0; 9)

դ) √x > 5

√x > 5
x > 25

Պատ․ x ∈ (25; +ထ]


551-բ,դ․ Լուծեք հետևյալ ոչ խիստ անհավասարումները․

բ) √x < 1,1

√x < 1,1
x < 1,21

Պատ․ x ∈ [0; 1,21]

դ) √x > −3

Պատ․ x ∈ [0; +ထ]


552-բ,դ․ Լուծեք անհավասարումը․

բ) 3√x−3 − √1−x > −1

3√x−3 − √1−x > −1

/x − 3 > 0
\1 − x > 0

/x > 3
\1 > x

1 > x > 3
1 > 3

Պատ․ x ∈ ∅

դ) 2√3x+5 < 1

2√3x+5 < 1
4 * (3x + 5) < 1
12x + 20 < 1
12x < −19
x < −19/12

Պատ․ x ∈ [−ထ; −19/12)


555-բ,դ․ Լուծեք անհավասարումը և ոչ խիստ անհավասարումները․

բ) √2+7x > 3√4+x

√2+7x > 3√4+x
2 + 7x > 9 * (4 + x)
2 + 7x > 36 + 9x
2 > 36 + 2x
−34 > 2x
−17 > x

Պատ․ x ∈ [−ထ; −17]

դ) 2√3+21x − 5√x−2 ≤ 0

2√3+21x − 5√x−2 ≤ 0

/3 + 21x > 0
|x − 2 > 0
\2√3+21x − 5√x−2 ≤ 0

/21x > −3
|x > 2
\2√3+21x ≤ 5√x−2

x > 2

/x >1/7
\2 * (3 + 21x) ≤ 5 * (x − 2)

x >1/7

6 + 42x ≤ 5x − 10
6 + 37x ≤ −10
37x ≤ −16
x ≤ −16/37

16/37 > x > 2
16/37 > 2

Պատ․ x ∈ ∅


562-բ,դ․ Կազմեք քառակուսային եռանդամ տրված գործակիցներից․

բ) a = 3, b = −2, c = 6

3x2 − 2x + 6

դ) a = −1, b = 3, c = −2

−x2 + 3x − 2


563-բ,դ․ Գտեք քառակուսային եռանդամի տարբերիչը․

բ) 2x2 – 5x + 3

D = b2 − 4ac
a = 2
b = -5
c = 3

D = b2 − 4ac = (−5)2 − 4 * 2 * 3 = 25 − 24 = 1

Պատ․ D = 1

դ) 2x2 − 5x − 3

D = b2 − 4ac
a = 2
b = −5
c = −3

D = b2 − 4ac = (−5)2 − 4 * 2 * −3 = 25 + 24 = 49

Ֆիզիկա. Գոլորշիացում և խտացում: Եռում: Եռման ջերմաստիճան: Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմունակություն:

1. Ի՞նչ է շոգեգոյացումը, և ինչ ձևով է այն արտահայտվում:

Շոգեգոյացումը նյութի անցումն է հեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակի։

2․ Ի՞նչ է գոլորշիացումը։

Գոլորշիացում հեղուկի ազատ մակերևույթից շոգեգոյացումն է։

3․ Ինչո՞ւ է հեղուկը գոլորշիանում բոլոր ջերմաստիճաններում։

Գոլորշիացում լինում է, երբ հեղուկի մակերևույթին մասնիկները իրենց քաոսային շարժումով անջատվում են հեղուկից և դառնում գազ։ Մասնիկները միշտ կինետիկ էներգիա ունեն, բացի -273 oC-ից, որը հնարավոր չէ ստանալ։

4. Ինչի՞ց է կախված հեղուկի գոլորշիացման արագությունը։

Հեղուկի գոլորշիացման արագությունը կախված է մասնիկների շարժման արագությունից, որը կախված է հեղուկի ներքին էներգիայից։

5. Ի՞նչ է խտացում։

Խտացումը նյութի անցումն է գազային վիճակից հեղուկ վիճակի։

6. Ո՞ր գոլորշին է կոչվում հագեցած։

Հագեցած գոլորշին այն գոլորշին է, որը իր հեղուկի հետ շարժուն հավասարակշռության մեջ է։

7. Ո՞ր պրոցեսն են անվանում եռում։

Եռումը այն շոգեգոյացումն է, որը տեղի է ունենում հեղուկի ամբողջ ծավալում։

8. Ի՞նչն են անվանում հեղուկի եռման ջերմաստիճան։

Հեղուկ եռման ջերմաստիճանը այն ջերմաստիճանն է, որին սկսում է եռալ հեղուկը։

9. Ի՞նչն են անվանում շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն։

Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը այն ջերմաքանակն է, որը անհրաժեշտ է 1 կգ զանգվածով հեղուկը նույն ջերմաստիճանի գոլորշու փոխարկելու համար։

10․ Ո՞րն է միավորը միավորների ՄՀ-ում։

ՄՀ-ում շոգեգոյացման տեսակարար ջերմության միավորը Ջ/կգ-ն է։

Ֆիզիկա․ Տեսակարար ջերմունակություն: Ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը։ Նյութի ագրեգատային վիճակները։ Բյուրեղային մարմինների հալումն ու պնդացումը:

1. Ինչ է ջերմաքանակը։

Ջերմաքանակը մարմնի ներքին էներգիայի փոփոխությունն է ջերմահաղորդման պրոցեսում։

2. Ինչ միավորներով է արտահայտվում ջերմաքանակը միավորների ՄՀ-ում:

Ջոուլ (Ջ), կիլոջոուլ (կՋ), մեգաջոուլ (ՄՋ)

3. Որ դեպքում է ավելի շատ ջերմաքանակ պահանջվում ՝նույն զանգվածի գոլ, թե եռման ժամանակ:

Եռման համար ավելի շատ ջերմաքանակ է պահանջվում։

4. Մարմնի ստացած ջերմաքանակը կախված է արդյոք մարմնի նյութի տեսակից։

Մարմնի ստացած ջերմաքանակը կախված է ոչ միայն նյութի տեսակից, այլ նաև ջերմաստիճանի փոփոխությունից և մարմնի նյութի տեսակից։

5. Մարմինների որ հատկությունն է բնութագրում ջերմունակությունը:

Մարմնի այն հատկությունը, որը բնութագրում է ջերմունակությունը, կոչվում է տեսակարար ջերմունակություն։

6. Որ ֆիզիկական մեծությունն են անվանում ( նյութի) տեսակարար ջերմունակություն:  

Տեսակարար ջերմունակությունը այն ֆիզիկական մեծությունն է, որը հավասար է մարմնին հաղորդած ջերմաքանակի հարաբերությունը մարմնի զանգվածին և մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխությունը։

7. Ինչ է ցույց տալիս տեսակարար ջերմունակությունը:

Տեսակարար ջերմունակությունը ցույց է տալիս այն ջերմաքանակը, որը հարկավոր է 1 կգ զանգվածով նյութի ջերմությունը փոփոխել 1 oC-ով։

8. Ինչ միավորով է չափվում տեսակարար ջերմունակությունը:

Տեսակարար ջերմունակությունը չափվում է Ջ/կգ * oC:

9. Գրել տեսակարար ջերմունակությունը սահմանող բանաձևը:

c = Q/m(t2 – t1)

c = նյութի տեսակարար ջերմունակություն
Q = մարմնին հաղորդած ջերմաքանակ
m = մարմնի զանգված
t2 = մարմնի վերջնական ջերմաստիճան
t1 = մարմնի սկզբնական ջերմաստիճան

10. Ինչ բանաձևով են որոշում տաքանալիս մարմնի ստացած ջերմաքանակը: Իսկ սառելիս մարմնի տված ջերմաքանակը։

Տաքանալիս մարմնի ստացած ջերմաքանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով․

Q1 = cm(t2 – t1)

Որտեղ․
Q = մարմնի ստացած/կորցրած ջերմաքանակ
c = նյութի տեսակարար ջերմունակություն
m = մարմնի զանգված
t2 = մարմնի վերջնական ջերմաստիճան
t1 = մարմնի սկզբնական ջերմաստիճան
t1 < t2

Սառելիս մարմնի կորցրած ջերմաքանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով․

Q2 = cm(t2 – t1)

Որտեղ․
Q = մարմնի ստացած/կորցրած ջերմաքանակ
c = նյութի տեսակարար ջերմունակություն
m = մարմնի զանգված
t2 = մարմնի վերջնական ջերմաստիճան
t1 = մարմնի սկզբնական ջերմաստիճան
t1 > t2

11. Ձևակերրպել ջերմափոխանակման օրենքը։

Եթե ջերմափոխանակությանը մասնակցող մարմինների համակարգը մեկուսացնենք արտաքին միջավայրից, ապա որոշ ժամանակ անց այդ մարմինների ջերմաստիճանները կհավասարվեն։ Այդ ընթացքում տաք մարմինների տվախ Q1 ջերմաքանակի և սառը մարմինների ստացած Q2 ջերմաքանակի գումարը զրո է։

12. Ի՞նչ ագրեգատային վիճակներում կարող է լինել նյութը:

Նյութը կարող է լինել պինդ, հեղուկ, և գազ։

13. Որո՞նք են ջրի ագրեգատային վիճակները:

Ջրի ագրեգատային վիճակները սառույցն են, ջուրը, և ջրի գոլորշին։

14. Ինչո՞վ են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները:

պինդ մարմինը պահպանում և իր ջևը, և՝ ծավալը, հեղուկը պահպանում է ծավալը, բայց ձևը փոխվում է և ընդունում անոթի ձևը, և գազը ունի ո՜չ սեփական ծավալ, ո՜չ էլ ձև։

15. Ինչպիս՞ի դիրքերում են մոլեկուլները գազերում, հեղուկներում և պինդ մարմիններում:

Գազերում մոլեկուլները ազատ շարժվում են։
Հեղուկներում մոլեկուլները ազատ շարժվում են և իրար կպած են մնում թույլ միջմոլեկուլային ուժերի շնորհիվ։
Պինդ մարմինների մոլեկուլները չեն շարժվում և մնում են կպած և՝ միջմոլեկուլային ուժերի, և՝ կապերի շնորհիվ։

16.Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում հալում:

Հալումը բյուրեղային նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի։

17.Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում պնդացում:

Պնդացումը բյուրեղային նյութի անցնումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։

Մաթեմատիկա 24.05.23. Գրավոր

1.Լուծիր անհավասարումների համակարգը՝

/x+3<0
\x+7>0

x + 3 < 0
x < -3
x + 7 > 0
x > -7

x ∈ (-7; -3)

2. Գտիր 4x + 5x2 − 9 = 4 հավասարման արմատները:

4x + 5x2 − 9 = 4
5x2 + 4x − 13 = 0
D = 16 + 260 = 276
x1 = -4 + √276/10
x2 = -4 – √276/10

3. Հայտնի է, որ բերված տեսքի քառակուսային հավասարման արմատները x1=−8;x2=−14 թվերն են: Ո՞րն է այդ հավասարումը:

Երկրաչափություն

4. Հավասարասրուն սեղանի մեծ հիմքը 10 սմ է: Որոշիր սեղանի պարագիծը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է բարձրությանը և հավասար է՝ 4 սմ:

AD = 10 սմ
BC = 4 սմ
հ = BE = 4 սմ
AB = CD

AE = 10 – 4/2 = 6/2 = 3

a2 = b2 + c2
a2 = 32 + 42
a2 = 9 + 16
a2 = 25 սմ
a = 5 սմ
AB = CD = 5 սմ

AB + BC + CD + AD = 5 սմ + 4 սմ + 5 սմ + 10 սմ = 24 սմ

5.Հայտնի է, որ խորանարդի կողը՝ 5 մ է: Գտիր խորանարդի հիմքի մակերեսը և կողմնային մակերևույթի մակերեսը։

Sհիմք = 2a2
Sհիմք = 2 * 52
Sհիմք = 2 * 25 սմ2
Sհիմք = 50 սմ2

Sկողմ = 4a2
Sկողմ = 4 * 52
Sկողմ = 4 * 25 սմ2
Sկողմ = 100 սմ2

Հանրահաշիվ 04.05.23

533-ա,գ. Կրճատեք կոտորակը․

ա) 3√2 + 2√2/10 =
= 5√2/10 =
= √2/2

գ) √5 + 5/5 =


ՏՆԱՅԻՆ․


533-բ,դ. Կրճատեք կոտորակը․

բ) 2 + √2/2 =
= 1 + 1/√2 =

Պատ․ 1 + 1/√2

դ) 7√3 – 21/14√3 =
= √3 – 3/2√3 =
= 0,5 – 3/2√3 =
= 0,5 – √3/2 =
= 0,5 – √0,75

Պատ․ 0,5 – √0,75


534-բ,դ․ Բարձրացրեք աստիճան․

բ) (a – b√x)2 = a2 – 2ab√x + b2x

Պատ․ a2 – 2ab√x + b2x

դ) (√3 – √2)2 = 3 – 2√3√2 + 2 = 5 – 2√6

Պատ․ 5 – 2√6


539-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) 4x+5 = 2

4x+5 = 2
(4x+5)2 = 22
4x + 5 = 4
4x = -1
x = -0,25

Պատ․ x = -0,25

դ) -x-1 = 3

-x-1 = 3
(-x-1)2 = 32
-x – 1 = 9
-x = 10
x = -10

Պատ․ x = -10


540-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) √x = 0

√x = 0
x = 0

Պատ․ x = 0

դ) √2x = 1

√2x = 1
2x = 1
x = 0,5

Պատ․ x = 0,5


543-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) √-4x+5 = √-x + 1

√-4x+5 = √-x+1
-4x + 5 = -x + 1
-4x + 4 = -x
-3x + 4 = 0
x – 4/3 = 0
x = 4/3

Պատ․ x = 4/3

դ) √-3x-3 = √-2x-9

√-3x-3 = √-2x-9
-3x – 3 = -2x – 9
-x – 3 = -9
-x = -6
x = 6

Պատ․ x = 6


544-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) 2(3 – 5√x) – 5(x – 2√x) = x

2(3 – 5√x) – 5(x – 2√x) = x
6 – 10√x – 5x + 10√x = x
6 – 5x = x
6 – 6x = 0
1 – x = 0
x = 1

Պատ․ x = 1

դ) 1 + √x = 3 – (2x – √x)

1 + √x = 3 – (2x – √x)
1 + √x = 3 – 2x + √x
1 = 3 – 2x
-2 = -2x
x = 1

Պատ․ x = 1

Հանրահաշիվ 28.04.23

ՏՆԱՅԻՆ․


517-բ,դ,զ․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

բ) √3 * √75

Լուծում․

√3 * √75 =
= √3 * √3 * √25 =
= √9 * √25 =
= 3 * 5 =
= 15

Պատ․ 15

դ) √98 * √50

Լուծում․

√98 * √50 =
= √2 * √49 * √2 * √25 =
= √49 * √100 =
= 7 * 10 =
= 70

Պատ․ 70

զ) √27000 * √30

Լուծում․

√27000 * √30 =
= √33*103 * √3*10 =
= √34*104 =
= 32 * 102 =
= 9 * 100 =
= 900

Պատ․ 900


518-բ,դ,զ. Արտադրիչը տարեք արմատանշանի տակ․

բ) -3√2

Լուծում․

-3√2 =
= -(√-32 * √2) =
= -(√9 * √2) =
= -√18

Պատ․ -√18

դ) -10√5

Լուծում․

-10√5 =
= -(√-102 * √5) =
= -(√100 * √5) =
= -√500

Պատ․ -√500

զ) mn√5

Լուծում․

mn√5 =
= √mn2 * √5 =
= √m2n2 * √5 =
= √5m2n2

Պատ․ √5m2n2


520-բ,դ. Գտեք արժեքը․

բ) √64/100

Լուծում․

64/100 =
= 8/10 =
= 0,8

Պատ․ 0,8

դ) √2 1/4

Լուծում․

√2 1/4 =
= √9/4 =
= 3/2 =
= 1,5

Պատ․ 1,5


524-բ,դ. Հայտարարն ազատեք արմատանշանից․

բ) √18/√2

Լուծում․

√18/√2 =
= √9/1 =
= √9 =
= 3

Պատ. 3

դ) √6x/√2x

Լուծում․

√6x/√2x =
= √6/√2 =
= √6 : √2 =
= √3 * √2 : √2 =
= √3 * 1 =
= √3

Պատ․ √3


525-բ,դ. Համեմատեք թվերը․

բ) 10√20 և 20√10

Լուծում․

10√20 =
= √102 * √20 =
= √100 * √20 =
= √2000

20√10 =
= √202 * √10 =
= √400 * √10 =
= √4000

√2000 < √4000

10√20 < 20√10

Պատ․ 10√20 < 20√10

դ) 5√0,3 և 7√0,3

Լուծում․

5 < 7
5√0,3 < 7√0,3

Պատ․ 5√0,3 < 7√0,3


528-բ,դ,զ. Պարզեցրեք արտահայտությունը․

բ) 2√8 – 3√2

Լուծում․

√8 =
= √4 * √2 =
= 2 * √2
2√8 =
= 2 * 2 * √2 =
= 4√2

2√8 – 3√2 =
= 4√2 – 3√2 =
= √2

Պատ․ √2

դ) √2 + 3√32 + 1/2√128 − 6√18;

Լուծում․

√32 =
= √16 * √2 =
= 4√2

3√32 = 12√2

√128 =
= √64 * √2 =
= 8√2

1/2√128 = 4√2

√18 =
= √9 * √2 =
= 3√2

6√18 = 18√2

√2 + 12√2 + 4√2 – 18√2 = 17√2 – 18√2 = -√2

Պատ․ -√2

զ) 3√2(7√2 – 5√6 – 3√8 + 4√20)

Լուծում․

3√2(7√2 – 5√6 – 3√8 + 4√20) =
= 21√4 – 15√12 – 9√16 + 12√40 =
= 21 * 2 – 15√12 – 9 * 4 + 12√40 =
= 42 – 15√12 – 36 + 12√40 =
= 6 – 15√12 + 12√40

√12 = √4 * √3 = 2√3
√40 = √4 * √10 = 2√10

15√12 = 30√3
12√40 = 24√10

6 – 15√12 + 12√40 =
= 6 – 30√3 + 24√10

Պատ․ 6 – 30√3 + 24√10