Մեխանիկական ալիքներ: Ալիքի երկարություն: Ալիքի տարածման արագություն: Սեյսմիկ ալիքներ: Ձայնային ալիքներ: Ձայնի բնութագրեր: Արձագանք: Ենթաձայն անդրաձայն:

1. Որ ալիքներն են կոչվում պարբերական

Երբ միջավայրի մասնիկները շարժվում են ալիքի տարածման հետևանքով, և այս շառժումը կրկնվում է բազմիցս, կոչվում է պարբերական ալիք։

2.Ինչպես է առաջանում և տարածվում սեղմման դեֆորմացիայի ալիքը

Սեղմման դեֆորմացիայի ալիքը արաջանում է, երբ մարմինները կամ ատոմները սեղմվում են մի տեղում։ Սեղմման դեֆորմացիայի ալիքները տարածվում են սեղմումից արաջացած շառժումներով։

3.Որ ալիքն են անվանում մենավոր:

Մենավոր ալիքը այն ալիքն է, որը միայնակ է։

4.Ինչպես կարելի է ցուցադրել երկար պարանի երկայնքով  <<վազող>> մենավոր ալիքը

Վերցնում ենք մի երկար և համեմատաբար ծանր պարան, և մի ծայրը կապում մի անշարժ մարմնի (ծառին, պատին)։ Մյուս ձայրը վերցնում ենք, և ուժով ձգում ենք և հետ բերում դեպի մյուս ծայրը։

5.Ինչ հատկանիշ է բնորոշ բոլոր մեխանիկական ալիքներին

Մեխանիկական ալիքի տարածման ընթացքում էներգիա է տեղափոխվում։

6.Բացատրել թե ինչպես է գոյանում առաձգական ալիքը

Առաձգական ալիքը առաջանում է դեֆորմացիայից հետո, և մասնիկներին հետ է բերում իրենց սկզբնական դիրքը։

7Որ ալիքներն են կոչվում լայնական:Բերել լայնական ալիքների օրինակներ

Լայնական ալիքները այն ալիքներն են, որում մասնիկները տատանվում են դեֆորմացիայի տարածման ուղղությանը ուղղահայաց։ Օրինակ՝ Ջրի ալիքները, որոնք առաջանում են մարմինը ջրի մեջ գցելուց։

8.Որ ալիքներն են կոչվում երկայնական :Բերել օրինակներ:

Երկայնական ալիքները այն ալիքներն են, որում մասնիկները շարժվում են դեֆորմացիայի տարածման ուղղությանը։ Օրինակ՝ Օդի մասնիկների շարժումը, երբ մենք արագ փակում ենք դուրը։

9.Ինչպիսի տատանումներ են կատարում միջավայրի մասնիկները,երբ այդ միջավայրով առաձգական ալիք է տարածվում:

Երբ միջավայրում առաձգական ալիք է տարածվում, միջավայրի մասնիկները կատարում են հարկադրական տատանումներ.

10.Որ երևույթներն են հաստատում,որ ալիքը տարածվում է վերջավոր արագությամբ:

11.Մաթեմատիկորեն ինչպես է սահմանվում ալիքի տարածման արագությունը

v = x2 – x1/t2 – t1

12.Ինչ է պարբերական ալիքի երկարություն:

Ալիքի երկարությունը մեկ պարբերության ընթացքում ալիքի տեղափոխությունն է։

13.Ինչպես է ալիքի տարածման արագությունը կապված ալիքի երկարության և տատանումների պարբերության կամ հաճախության հետ:

v = λ/T

14.Ինչով է պայմանավորված ալիքի երկարությունը և տատանումների հաճախությունը

λ = Δx
N = t/T

15.Ինչ է երկրաշարժի ուժգնությունը:Ինչ է մագնիտուտը:Որն է դրանց տարբերությունը:

Երկրաշարժի ուժգնությունը տվյալ վայրում արդեն տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքների գնահատման չափանիշն է։ Մագնիտուդը բնութագրում է անջատված և սեյսմիկ ալիքներով տարածվող էնեռգիան։

16Ինչ է ձայնը;Որ հաճախություններով ալիքներն են կոչվում ձայնային

Ձայնը ալիք է, և ձայնային ալիքները ունեն 16 Հց-ից մինչև 20000 Հց հաճախություն։

17Ինչ է պարզ ձայնը կամ երաժշտական տոնը:Ինչ է ձայնի հնչերանգը

Պարզ ձայնը, ոռը նաև կոչվում է եռաժշտական տոնը, այն ձայնն է, որի աղբյուրը մեկ հաճախությամբ տատանումներ է կատարում։ Ձայնի հնչերանգը նմանօրինակ տոների հավաքածուն է։

18ինչ է արձագանքը,անդրաձայնը,:Որ առաձգական ալիքներն են անվանում ենթաձայն

Երբ ձայնային ալիքը արգելք է հանդիպում, այն վեռադարնում է։ Այս եռևույթը կոչվում է առձագանք։ Ենթաձայն այն առաձգական ալիքն է, որի հաճախությունը 16 Հց-ից փոքր է։

Հանրահաշիվ 30․01․23

199-ա․ Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը․

ա) (1/a + 1/b + 1/c)abc =
= bc + ac + ab


200-ա,ե․ Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը․

ա) (a + x/ax – y/x) * a2/x2 + ay =
= x(a + x) – a(x – y)/ax * a2/x2 + ay =
= xa + x2 – ax + ay/ax * a2/x2 + ay =
= x2 + ay/ax * a2/x2 + ay =
= x2a2 + a3y/ax3 + a2xy

ե) (n/n + xn/n – x) : (n/n – x + n/n + x) =
= n(n – x) – n(n + x) /(n + x)(n – x) : n(n + x) + n(n – x)/(n – x)(n + x) =
= n2 – nx – n2 + nx /n2 – x2 : n2 + nx + n2 – nx/n2 – x2 =
= 0/n2 – x2 * n2 – x2/n2 + nx + n2 – nx =
= 0


201-ա․ Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը․

ա) (a21/b2) : (a – 1/b) =
= a2b2 – 1/b2 : ab – 1/b =
= a2b2 – 1/b2 * b/ab – 1 =
= a2b3 – b/ab3 – b2


202-ա,գ․ Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը․

ա) x + y/xx/x – y + y2/x2 – xy =
= (x + y)(x – y) – x2/x(x – y) + y2/x2 – xy =
= x2 – y2 – x2/x2 – xy + y2/x2 – xy =
= -y2/x2 – xy + y2/x2 – xy =
= 0

գ) 3x2 + 3xy/4xy + 6ay * (x/ax – xy + 3/2x + 2y) =
= 3x2 + 3xy/4xy + 6ay * x(2x + 2y) + 3(ax – xy)/(2x + 2y)(ax – xy) =
= 3x2 + 3xy/4xy + 6ay * 2x2 + 2xy + 3ax – 3xy/2ax2 – 2x2y + 2axy – 2xy2 =
= (3x2 + 3xy)(2x2 + 2xy + 3ax – 3xy)/(4xy + 6ay)(2ax2 – 2x2y + 2axy – 2xy2) =
= 6x4 + 6x3y + 9ax3 – 9x3y + 6x3y + 6x2y2 + 9ax2y – 9x2y2/8ax3y – 8x3y2 + 8ax2y2 – 8x2y3 + 12a2x2y – 12ax2y2 + 12a2xy2 – 12axy3 =
= 6x4 + 3x3y + 9ax3 + 9ax2y – 3x2y2/8ax3y – 8x3y2 – 8x2y3 + 12a2x2y – 4ax2y2 + 12a2xy2 – 12axy3


ՏՆԱՅԻՆ․


199-բ. Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը․

բ) 3x2 (2/x2 + 1/y + 4/x) =
= 6 + 3x2/y + 12x


200-բ,դ. Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը․

բ) (a/a – 1 + 1) : (1 – a/a – 1) =
= 2a – 1/a – 1 : -1/a – 1 =
= 2a – 1/a – 1 * a – 1/-1 =
= (2a – 1)(a – 1)/1 – a =
= 2a2 – 2a – a + 1/1 – a =
= 2a2 – 3a + 1/1 – a

դ) (a + x/x2x/x – a) : a2 + x2/x – a =
= (x + a)(x – a) – 2x * x/x(x – a) : a2 + x2/x – a =
= -a2 – x2/x2 – ax : a2 + x2/x – a =
= -a2 – x2/x2 – ax * x – a/a2 + x2 =
= (-a2 – x2)(x – a)/(x2 – ax)(a2 + x2) =
= a3 – a2x – x3 + ax2/a2x2 + x4 – a3x – ax3


201-բ. Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը․

բ) (3a2/4b2b2/3) : (3a/2b + b) =
= 9a2 – 4b4/12b2 : 3a + 2b2/2b =
= 9a2 – 4b4/12b2 * 2b/3a + 2b2 =
= 2b(9a2 – 4b4)/12b2(3a + 2b2) =
= 18a2b – 8b5/36ab2 + 24b4


202-բ,դ. Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը․

բ) 1/m + 2 + 1/m – 24/m2 – 4 =
= m – 2 + m + 2/(m + 2)(m – 2)4/m2 – 4 =
= m2/m2 – 44/m2 – 4 =
= m2 – 4/m2 – 4 =
= 1

դ) (c – d/c2 + cdc/d2 + cd) : (d2/c3 – cd + 1/c + d) =
= (c – d)(d2 + cd) – c(c2 + cd)/(c2 + cd)(d2 + cd) : d2(c + d) + c3 – cd/(c3 – cd)(c + d) =
= -d3 – c3/2c2d2 + c3d + 2cd : d2c + d3.+ c3 – cd/c4 + c3d – c2d + cd2 =
= -d3 – c3/2c2d2 + c3d + 2cd * c4 + c3d – c2d + cd2/d2c + d3.+ c3 – cd =
= (-d3 – c3)(c4 + c3d – c2d + cd2)/(2c2d2 + c3d + 2cd)(d2c + d3.+ c3 – cd) =
= c2 – c4d3 – c3d4 – cd5 – c7 – c6d + c5d – c4d2/2c3d4 + 2c2d5 + 2c5d2 – 2c3d3 + c4d3 + c3d4 + c6d – c4d2 + 2c2d3 + 2cd4 + 2c4d – 2c2d2