Չարլզ Դիկենս․ Սուրբ ծննդյան երգ․ Հատված 1

Առաջին հատված (մինչև «Մարդ սրանցից գժանոց կփախչի:»)

Առաջադրանքներ.

 • Սկսնակ գործարարները Սքրուջին դիմելիս անվանում էին երբեմն՝ Սքրուջ, երբեմն էլ՝ Մարլի, բայց նա երկու անուններին էլ արձագանքում էր: Նրա համար միևնույն էր։ — Այս հատվածից կարո՞ղ ենք պատկերացնել՝ Սքրուջն ինչպիսին էր. հիմնավորիր:

Նա հետաքրքված չեր մարդկանց ճանաչելով, և միայն մտածում եր իր գործի և դրամի մասին։ Իրեն չեր հետաքրքրում ինչ անունով կդիմեին։

 • Բացատրիր «չար աչք ունենալ» արտահայտությունը, ինչու՞ էին Սքրուջին ասում՝ չար աչք ունի:

Այնպես չար էր որ մարդկանց նայելուց մարդիկ մտածում էին իրենց դժբախտություն է բերելու։

 • Դու ի՞նչ իրավունք ունես ուրախանալու, ի՞նչ առիթ ունես ուրախանալու, չէ՞ որ դու բավական աղքատ ես: — Ովքե՞ր են այսպես մտածում: Ի՞նչ կպատասխանես այս հարցին:

Այսպես են մտածում հարուստ, ժլատ, և մենակ մարդիկ։
Ես կպատասխանեի ուրախանալու համար փող պետք չի։ Ինձ միայն պետք է իմ ընկերներն ու ընտանիքը։

 • Ի՞նչ օգուտ է տալիս Սուրբ Ծննդյան տոնը:

Սուրբ ծնունդը քրիստոնեական տոն է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան և հպատակ ունի մարդկանց փրկություն և բարություն բերել։ Դրա համար սուրբ ծնունդը նշում ենք բարեկամներով և ընկերներով։ Իրար նվերներ ենք տալիս և մախթում ենք բարի տարի։

Բնագիտություն․ Թեմայի ամփոփում

1. Ինչպե՞ս են բույսերը և կենդանիները ստանում օրգանական նյութեր:

Բոլոր կենդանի օրգանիզմներն իրենց անհրաժեշտ էներգիան ստանում են Արեգակից։

Բույսերի բջիջներում արեգակնային լույսի ազդեցությամբ կատարվում է լուսասինթեզ, որի ժամանակ անօրգանական նյութերը փոխակերպվում են օրգանական նյութերի և թթվածնի։ Օրգանական նյութերն իրենց համար օգտագործում են, իսկ թթվածինն արտանետում են մթնոլորտ։

Այլ կենդանի օրգանիզմները օրգանական նյութերն ընդունում են պատրաստի ձևով՝ սնվելով այլ կենդանիներով, բույսերով և հյութերով։

2. Ինչու՞ են կանաչ բույսերը համարվում այլ կենդանի օրգանիզմների աղբյուր:

Կանաչ բույսերը համարվում են այլ կենդանի օրգանիզմների աղբյուր, որովհետև այլ կենդանի օրգանիզմներն անօրգանական նյութից օրգանական նյութ ստեղծել չեն կարող։ Եվ դրա համար այլ կենդանի օրգանիզմները բույս են ուտում, որ օրգանական նյութերը ունենան։

3. Ինչպե՞ս է փոխակերպվում էներգիան կենդանի օրգանիզմում:

Օրգանական նյութերը քայքայվում են, ստացվում է պարզ նյութեր և էներգիա։ Էներգիան իրենց համար են օգտագործում, իսկ պարզ նյութերը արտազատվում են մթնոլորտ։

4. Հեծանվորդը 1500 մ ճանապարհը անցնում է 60 վայրկյանում: Որոշեք հեծանվորդի շարժման միջին արագությունը:

1500 : 60 = 25

25 մ/վ

5. Ի պատիվ անգլիացի գիտնական …… աշխատանքի միավորը կոչվում է ……:

Ի պատիվ անգլիացի գիտնական Ջեյմս Ջոուլի, աշխատանքի միավորը կոչվում է ջոուլ։

6. Մարմինների հնարավոր փոխազդեցության կամ նրանց շարժմամբ պայմանավորված էներգիան անվանում են…..:

Այդ էներգիան կոչվում է մեխանիկական։

Բնագիտություն. 3․2. Էներգիայի տեսակները և փոխակերպումներ

Մեխանիկական էներգիայից բացի գոյություն ունեն էներգիայի այլ տեսակներ:
Էլեկտրական էներգիայով են աշխատում գործարանային հզոր հաստոցները, տարբեր տեսակի փոխադրամիջոցները, կենցաղային սարքերը:
Էներգիան կարող է մի մարմնից հաղորդվել մյուսին: Երբ շարժվող գունդը բախվում է անշարժ գնդին և շարժվում է այն, նրան հաղորդում է իր մեխանիկական էներգիայի մի մասը:
Փորձերով հաստատված է, որ բազմապիսի փոխակերպումների ժամանակ էներգիան չի ստեղծվում և չի ոչնչանում:

Առաջադրանքները․

1. Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի:

Մեխանիկական էներգիա,
Ջերմային էներգիա,
Էլեկտրական էներգիան,
Ատոմային (միջուկային) էներգիա,
Արեգակնային էներգիա,
Քիմիական էներգիա։

Դասը կարդալուց առաջ գիտեի․
Էլեկտրական էներգիան,
Արեգակային էներգիան։

2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան:

Էլեկտրական հոսանքի համար,
Լույսը վառելու համար,
էլեկտրական սարքավորումները միացնելու համար։

3. Բանվորը, կիրառելով 50 Ն ուժ, բեռը տեղափոխել է մի հարկից մյուսը: Ի՞նչ մեծություն է անհրաժեշտ նրա կատարած աշխատանքը հաշվելու համար:

Անցած ճանապարհi երկարությունը (մի հարկ) * Օգտագործած ուժը (50 նյուտոն)

Մաթեմատիկա 17․12․20

693. Կառուցե՛ք կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ և նշե՛ք
հետևյալ կետերը՝ A (+3, +4), B (–2, +1), C (–3, –4), D(0, +1), E (–5, +3),
F (+3, –5), G (+1, 0), M (+6, +4), N (–2, –4), K (–1, –3)։

694.

695. Ինչի՞ է հավասար օրդինատների առանցքի վրա գտնվող կետի
աբսցիսը։

0-ի է հավասար

698. Կոորդինատային հարթության ո՞ր քառորդում են գտնվում հետևյալ
կետերը.

Առաջին․

բ) (+3, +1),

Երկրորդ․

ա) (–7, +2),
դ) (–15, +6),

Երրորդ․

գ) (–3, –5),

Չորրորդ․

է) (+4, –2),
ը) (+3, –7)։

x-ի առանցքի վրա․

ե) (+10, 0),

իգրեկ-ի առանցքի վրա․

զ) (0, –30),

706. Մեքենան 3 ժամում A կետից հասավ C կետը՝ անցնելով 120 կմ,
ապա նույնքան ժամանակում վերադարձավ B կետով անցնող
շրջանցիկ ճանապարհով՝ արագությունն ավելացնելով 10 կմ/ժ-ով։
Որքա՞ն է B կետի հեռավորությունը A և C կետերից, եթե մեքենան
C-ից B հասնելու համար երկու անգամ ավելի շատ ժամանակ
ծախսեց, քան B-ից A հասնելու համար։

լուծում․
1) 120 : 3 = 40
2) 50 * 3 : 2 = 75

Պատ․ AB = 75, BC = 40

707. Արտադրանքի ինքնարժեքն իջավ նախ 5 %-ով, ապա՝ 2 %-ով։
Ընդամենը քանի՞ տոկոսով իջավ արտադրանքի ինքնարժեքը։

լուծում․ 6.9%

ՏՆԱՅԻՆ․

696․ Ինչի՞ է հավասար աբսցիսների առանցքի վրա գտնվող կետի
օրդինատը։

697․ Գրե՛ք կետերի կոորդինատները (տե՛ս նկ. 77)։

ա)
+1, +4,
+3, +3,
-2, +2,
-1, +1,
+2, +1,
+4, 0,
+3, -1,
-2, -2,
-3, -3,
-1, -4,
+4, +4:

բ)
-2, -3,
+1, +4,
-1, +2,
+2, +2,
+3, +1,
-3, 0,
+4, 0,
-2, -2,
0, -2,
+3, -2,
+5, -3:

699-ա,գ․ Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք AB հատվածը, որի
ծայրակետերն են.

ա) A (+2, –1), B (+3, –2),
գ) A (+4, +1), B (0, –2)

708․ Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնց գումարը հավասար
է 0-ի։

-1 + 0 + 1 = 0

709․ Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնցից ամենափոքրը
հավասար է 4, –3, 0 թվերից ամենափոքրին։

-3, -2, -1:

Բնագիտություն. 3.1. Մեխանիկական աշխատանք, մեխանիկական էներգիա

Սովորաբար աշխատանք բառով նշում են մարդու այս կամ այն գործունեությունը, այդ թվում՝ մտավոր աշխատանքը: Մեխանիկական աշխատանքն ունի այլ իմաստ՝ կատարվում են միայն այն ժամանակ, երբ մարմինը շարժվում է իր վրա կիրառված ուժի ազդեցությամբ:
Երբ մարմինը տեղափոխվում է ազդող ուժի ուղղությամբ, կատարված աշխատանքը որոշվում է կիրառված ուժի և մարմնի անցած ճանապարհի արտադրյալով.
A=F. S
Էներգիան բնութագրում է մարմնի՝ աշխատանք կատարելու հնարավորությունը: Որքան մեծ էներգիայով է օժտված մարմինը, այնքան մեծ աշխատանք կարող է այն կատարել:
Էներգիան և աշխատանքը նույնպես չափվում են ջոուլներով:

1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք:

Այն դեպքում, երբ մարմինը շարժվում է իր վրա կիրառված ուժի ազդեցությամբ։

2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը:

Կատարված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը կախված է ինչպես մարմնի վրա կիրառված ուժի մեծությունից,
այնպես էլ ուժի ազդեցությամբ մարմնի անցած ճանապարհի երկարությունից։

3. Ո՞ր բանաձևով են հաշվում աշխատանքը:

A = F*S

Այս բանաձևում A–ն աշխատանքն է, F–ը՝ մարմնի
վրա ազդող ուժը, իսկ S–ը՝ ուժի ուղղությամբ մարմնի
անցած ճանապարհը։

Աշխատանքը = մարմնի վրա ազդող ուժը * Ուժի ուղղությամբ մարմնի անցած ճանապարհը։

Բնագիտություն. 2.6. Հեղուկներում և գազերում մարմինը դուրս հրող ուժը

Որոշ մարմիններ լողում են ջրի մակերևույթին. իսկ մյուսները սուզվում են ջրի մեջ: Մարմինները լողալու պայմանները ուսումնասիրել է հույն գիտնական Արքիմեդը: Նա առաջինն է հաշվել հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի վրա ազդող ուժի մեծությունը: Այդ պատճառով հեղուկներում և գազերում մարմնի դուրս հրող ուժը կոչվում է արքիմեդյան ուժ:
Հեղուկի մեջ ընկղմելով տարբեր մարմիններ՝ կարող ենք հայտնաբերել հետևյալ օրինաչափությունները.
1. Եթե մարմնի նյութի խտությունը մեծ է հեղուկի խտությունից, ապա մարմինը սուզվում է:
2. Եթե մարմնի նյութի խտությունը փոքր է հեղուկի խտությունից, ապա մարմինը լողում է հեղուկի մակերևույթին:
3. Եթե մարմնի նյութի խտությունը հավասար է հեղուկի խտությանը, ապա մարմինը մնում է հավասարակշռության մեջ հեղուկի ցանկացած տեղում:

Կատարե՛ք փորձեր և կատարե՛ք եզրակացություն.
1.թե ինչու է ձուն սուզվում խմելու ջրի մեջ,
2. ազատ լողում որոշ նոսրություն ունեցող աղաջրում
3. լողում խիտ աղաջրի մակերևույթին:

Եթե խմելու ջուր վերցնես, ձվի խտությունը մեծ է ջրի խտությունից և ձուն սուզվում է ջրի մեջ։ Բայց երբ աղ ես ավելացնում ջրին, աղը ջրին խտացնում է և ձուն լողում է մակերևույթին։

Մաթեմատիկա 16․12․20

 674-ա. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2, +7, –3, –8 թվերը.
1) (8 · +2 + 9) ։ (–5) = -5
2) (8 · +7 + 9) ։ (–5) = -13
3) (8 · -3 + 9) ։ (–5) = +3
4) (8 · -8 + 9) ։ (–5) +11

675-բ. Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:
Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ
ամբողջ թվերի համար.
բ) a = –18, b = –9, c = 3:

(-18 + -9) : 3 = -18 : 3 + -9 : 3
(-18 + -9) : 3 = -9
-18 : 3 + -9 : 3 = -9
(-18 · -9) : 3 = (-18 : 3) · -9
(-18 · -9) : 3 = 54
(-18 : 3) · -9 = 54

676-ա,գ,ե. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) a : b = 0,
a կամ b = 0
գ) a : b = a,
b = 1
ե) (–a) : b = –1
a-ն և b-ն հակադիր թվեր են

678-ա. Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝

Այս խնդիրը արեցինք։ Պատասխանը 1 է։

684. Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին
ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,
երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞
կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

Լուծում․
1) 250 * 40 : 100 = 100
2) 250 – 100 * 2 = 50

պատ․ 50կմ

688. Կառքի առջևի անիվը 96 պտույտ է կատարում, երբ հետևի անիվը կատարում է 64 պտույտ: Որքա՞ն է հետևի անիվի շրջագծի երկարությունը, եթե առջևի անիվինը 2 մ է:

լուծում․
1) 2 * 96 = 192
2) 192 : 64 = 3

պատ․ 3 մ

ՏՆԱՅԻՆ․

674 մնացածը․ Գտե՛ք արտահայտության արժեքը

բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0,
+5, +4 թվերը։
1) +3 ։ (15 – 4 · +3) = +1
2) 0 ։ (15 – 4 · 0) = 0
3) +5 ։ (15 – 4 · +5) = -1
4) +4 ։ (15 – 4 · +4) = -4

675 մնացածը․ Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.

(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:
Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ
ամբողջ թվերի համար.
ա) a = 20, b = 10, c = –5,

676 մնացածը․ a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.

բ) a : b = 1,
a-ն և b-ն նույն թիվն են։
դ) a : b = –a,

b-ն հավասար է —1-ին։
զ) a : (–b) = –1:

a-ն և b-ն նույն թիվն են։

682․ Կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ հետևյալ լճերի մակերեսների համար՝ Օնեգա (17700 կմ2),
Բայկալ (31500 կմ2), Վիկտորիա (68000 կմ2), Օնտարիո (19500 կմ2), )։

686․ Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները
5-ից փոքր են։

-1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4

687․ Գնել են երկու տեսակի կենֆետներ վճարելով ընդամենը 6500 դրամ։ Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամ արժե 2200 դրամ, գնել են 2 կգ։ Մնացած գումարելով գնել են երկրորդ տեսակի կոնֆետներ 1 կիլոգրամը 700 դրամով։ Երկրորդ տեսակի քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել։

լուծում․
1) 6500 – 2200 * 2 = 2100
2) 2100 : 700 = 3

պատ․ գնեցին 3 կգ երկրորդ կոնֆետից։

__________________________________________________________________________________________________________________
Լինկեր․
https://www.meta-chart.com/

Մաթեմատիկա 12․14․20

671-ա,գ,ե,է,ը․ Հաշվե՛ք.

ա) +38 ։ (–19) = -2
գ) –720 ։ (+120) = -6
ե) –531 ։ (+3), -177
է) 0 ։ (–14) = 0
ը) –121 ։ (–11) = +11

672-ա,գ,ե․ Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
կստացվի հավասարություն.

ա) –3 · -7 = 21
գ) –10 · 0 = 0
ե) –21 · -2 + 3 = 45

673-ա,գ,ե․ Հաշվե՛ք.

ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4 = -5
գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3) = 2
ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35)) = 6

678-ա․ Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը
1) -5 + -11 + +18 + -9 + +6 = -1
պատ․ 1

680․ Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2)

683․ Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին
ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,
երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞
կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

լուծում․
1) 250 * 40 : 100 = 100
2) 250 – 100 * 2 = 50

պատ․ 50 կմ

ՏՆԱՅԻՆ․

671-մնացածը․ Հաշվե՛ք.

բ) –600 ։ (–150) = +4
դ) –420 ։ (–15) = +28
զ) +837 ։ (–1) = -837
թ) +39 ։ (–13) = +3

672-մնացածը. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
կստացվի հավասարություն.

բ) 6 · -6 = –36 =
դ) –9 · +9 + 1 = –80 =
զ) 2 – 3 · -6 = 20 =

673-մնացածը․ Հաշվե՛ք.

բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6) = -4
դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4) = +2
զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9)) = -42

678-բ․ Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը.
1) +5 + +11 = +16
2) 16 + -18 = -2
3) -2 + +9 = 7
4) +7 + -6 = 1

պատ․ 1

681․ Հայտնի են երկու քառակուսիների մակերեսները
(տե՛ս նկ. 72)։ Գտե՛ք ներկված եռանկյան մակերեսը։

լուծում․
1) √64 = 8
2) √16 = 4
3) 4 * 8 : 2 = 16

պատ․ 16սմ2

Ջաննի Ռոդարի․ Անտեսանելի Տոնինոյի արկածները․ Գլուխ 7-9

Գլուխ յոթերորդ

 • Ինչու՞ Տոնինոյին տեսավ հենց Պաոլան և ոչ իր ընկերներից կամ բակի երեխաներից որևէ մեկը:

Նա էլ էր անտեսված։ Ընկերություն չէին անում, նրա հետ չէին խաղում, և մարդիկ նրան չէին նկատում։ Նա էլ էր շրջապատի համար անտեսանելի։

 • Որո՞նք են մենակության զգացումի առավելություններն ու թերությունները: Արդյո՞ք քեզ հոգեհարազատ է այդ զգացումը. ինչու:

Որ մենակ լինելը աշխարհում ամենավատ բաներից է։

 • Հիշիր քո կյանքից մի դրվագ, երբ քեզ շատ մենակ ես զգացել:

Ես մայրիկիս և հայրիկիս շատ եմ սիրում, և նրանք էլ ինձ։ Լինում է, որ նեղանում եմ իրենցից, բայց երբեք մենակ չեմ զգում։ Բայց լինում է, որ մի քանի օր կամ շաբաթ հայրիկս գնում է ուրիշ երկիր գործուղում։ Եվ երբ գնում է, հայրիկիս շատ եմ կարոտում։

Գլուխ ութերորդ

 • Ի՞նչ կարևոր բացահայտումներ արեց Տոնինոն. ինչու՞ են դրանք կարևոր:

Որ մաթեմատիկան իր համար հետաքրքիր էր։
Պաոլան քիչ էր ուտում, և մայրիկին օգնում էր հաշիվներ պահելիս։

 • Պաոլայի խնդիրը լուծելու հատվածում հեղինակը մեզ շա՜տ կարևոր պատգամ է հղում. ո՞րն է այն:

Որ հասարակ խնդիրներից ավելի կարևոր հարցեր կան լուծելու։

 • Ի՞նչ կարևոր հարցեր կան, որոնք դու ես ուզում լուծել, երբ մեծանաս:

Շատ ուզում եմ խաղաղություն լինի։ Բայց չգիտեմ ոնց այդ խաղաղության հետ օգնել։ Նաև իմ համար կարևոր է կլիմայի տաքացման հարցը, որի պատճառով Հայաստանը կարող է դառնալ անապատ։

Գլուխ իններորդ (վերջաբան)

 • Ի՞նչ կանես առաջին, երկրորդ և երրորդ հերթին, եթե շատ հեռավոր վայրերից երկար ժամանակ հետո վերադառնաս տուն:

Ես կգնայի և հանդիպեի հին բարեկամներիս ու ընկերներիս, և կնայեի Հայաստանի փողոցները։

Եվ այդպես էլ եղել է ինձ հետ։ Ես Շվեդիայում հինգ տարի ապրեցի հայրիկիս աշխատանքի պատճառով։ Բայց ինձ համար ավելի շատ Շվեդիան էր տան նման, որովհետև ես շատ փոքր էի Շվեդիա գնալուց առաջ։ Բայց ես մի քանի բան հիշում էի, և շատ էի կարոտում զարմիկներիս և տատիկներիս։

 • Ի՞նչ ես կարծում, ինչ է դժվարությունը:

Այն բանը, որը չի թողում մարդիկ անեն, ինչ փորձում են անել։

 • ,,Դժվարության վրայով պետք է թռչել,, — բացատրիր արտահայտությունը:

Եթե պարտադիր պետք է մի դժվար բան անես, պետք է աշխատել և անել։

 • Պատմիր մի դրվագ քո կյանքից, երբ քո կարծիքով թռել ես դժվարության վրայով:

Ես հիշում եմ, որ մի անգամ երկու շաբաթանոց արցակուրդում բոլոր դասերս պետք էր անել։ Ես բնագիտությունից, պատմությունից, և Մայրենիից հետ էի ընկել։ Պետք էր բոլոր բաց թողած դասերը անել, և դա արեցի։ Շատ դժվար էր, չնայած պատմությունը այդպես էլ կիսատ մնաց։

Մաթեմատիկա 11․12․20

591-ա,գ․ Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4
գ) –100 > 100 · (–3) · 0

593-ա,գ,ե․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.

ա) -21 ։ 3 = –7,
գ) 48 ։ (–8) = –6,
ե) (–80) ։ (–20) = 4,

595-ա,գ․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (+3) · (–8) + (–6) · (+2) – (–4) · (–7) = -8
գ) (–25) · (+4) – (+100) · (–1) + (+4) · (–40) = -160

607. Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կատարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը։

լուծում․
1) 60 * 100 : 120 = 50

պատ․ 50 մանրակ

609․ Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։
հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը
90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց
երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։

լուծում․
1) 90 – 80 = 10
2) 20 : 10 = 2

պատ․ 2 ժամում

ՏՆԱՅԻՆ․

591-մնացածը. Համեմատե՛ք թվերը.

բ) (7 · 0) · (–9) < –2
դ) 8 > 37 · (0 · 20)

593-մնացածը. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.

բ) -10 ։ (–5) = 2
դ) (–45) ։ 15 = –3,
զ) (–-80) ։ (–16) = –5։

595-մնացածը. Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) (–13) · (–6) – (+4) · (+18) – (–5) · (+20) = 106
դ) (+2) · (–5) + (–3) · (–7) – (+16) · (–7) = 101

610. Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին
արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին
արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞
կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:

լուծում․
1) 90000 դրամ – 60000 դրամ = 30000 դրամ
2) 90000 : 30000 = 3
3) 15 կգ * 3 = 45 կգ
4) 45 կգ – 15 կգ = 30 կգ

պատ․
Առաջին արկղ․ 45 կգ
Երկրորդ արկղ․ 30 կգ