Հայոց լեզու․ 31․10․22

սխալճիշտ
1իմ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պեսինձ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պես
2ամսեկանամսական
3օրեկանօրական
4ավելնորդավելորդ
5կապնվելկապվել,
6խաբնվելխաբվել
7շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ձեզնիցշնորհակալ եմ բոլորին/ձեզ
8սիրահարվել մեկի վրասիրահարվել մեկին
9բուն դա կենդանի էբուն կենդանի է
10խոսքս ընկերոջս է վերաբերվումխոսքս ընկերոջս է վերաբերում
11հույսով եմհուսով եմ
12դեպի հետհետ
13դեպի առաջառաջ
14երկու կապիկներ ծառ են բարձրանումերկու կապիկ ծառ են բարձրանում
15իմ երկու թութակըիմ երկու թութակները
16Նրան ասա, որ նրան սպասում եննրան ասա, որ իրեն սպասում են
17Մաշտոցը հանդիսանում է մեր առաջին ուսուցիչըՄաշտոցը մեր առաջին ուսուցիչն  է
18ձեր անունն ինչպես էձեր անունն ինչ է
19Հաղթանակի հաջողությունը կայանում է վստահության մեջՀաղթանակի հաջողությունը  վստահության մեջ է
20կանչել են, որպեսզի գնամկանչել են, որ գնամ
21խոսքիենթադրենք/օրինակ/դիցուք
22խոսացածխոսած
23ըստ ինձըստ իս
24ասենք թե՝ասենք՝
25սաղլրիվ, ամբողջ, ողջ, կենդանի
26փողոցի վրա հանդես էփողոցում հանդես է
27դա իմ դուրս է գալիսդա ինձ դուր է գալիս

սխալ էի օգտագործում 1-ը, 3-ը, 7-ը, 10-ը, 11-ը, 14-ը, 23-ը, 24-ը, 25-ը,

սխալճիշտ
1խոսքը գնում է ընկերոջ մասինխոսքը ընկերոջ մասին է
2պետք է ասել, պետք է նշել, ուզում եմ տեղեկացնելի դեպ, ի միջիայլոց
3այսինչի կողմից ասվել էայսինչն ասել է
4նա մի կողմից ծուլանում էր, մյուս կողմից 
փորձում ավարտել
նա ծուլանում էր, միաժամանակ փորձում
ավարտել — կամ — թեև նա ծուլանում էր,
բայց փորձում էր ավարտել
5քեզ մոտ կստացվիդու կհաջողես, հաջողության կհասնես
6նուռը իրենից ներկայացնում է սննդարար միրգնուռը սննդարար միրգ է
7ինչո՞ւմն է բանըի՞նչ է պատահել, ի՞նչ կա, ի՞նչ է եղել
8հարցը բարձրացնելհարցը քննարկել/շոշափել/արծարծել/բարձրաձայնել/վեր հանել
9ակնոցներս տուրակնոցս տուր
10ակնոց/ձեռնոց/գլխարկ հագնելակնոց/ձեռնոց/գլխարկ կրել/դնել
11դասել շարքը/թիվը/կարգըդասել շարքին/թվին/կարգին
12նպատակ հետապնդելնպատակ ունենալ, նպատակադրվել
13անհայտ կորածանհետ կորած
14ծանոթացա թանգարանի հետծանոթացա թանգարանին
15էլ ավելիավելի
16լայն հասարակությունհասարակության շատ շերտեր/խավեր
17պարտվել մեկինմեկից պարտվել
18ճաշ պատրաստելճաշ եփել
19դասը պատրաստելդասը սովորել
20գնի թանկացումգնի բարձրացում, գնի աճ, ապրանքի թանկացում
21ինձ հրավերք է ուղարկելինձ հրավեր է ուղարկել
22անգլերեն լեզուանգլերեն
23մեղանչեցի հանուն հանգիստ խղճիմեղքս քավեցի/ապաշխարեցի/,մեղքս խոստովանեցի
հանուն հանգիստ խղճի
24հոգեբարձուհոգաբարձու
25այսօր առավել, քան երբեքայսօր առավել, քան երբևէ
26չոր գինիդառը գինի
27ծնունդդ շնորհավործննդյանդ տարեդարձը շնորհավոր
28չեմ ուզում կրկնվելչեմ ուզում կրկնել
29սառեցի/ սառչեցիսառա
30հանգեցհանգավ
31հագցրեցիհագցրի
32բարետես արտաքինով աղջիկներբարետես աղջիկներ


սխալ էի օգտագործում 5-ը, 9-ը, 10-ը, 14-ը, 18-ը, 25-ը, 27-ը, 29-ը, 31-ը,

Գրականություն․ Նախագիծ․ Վիլյամ Սարոյան․ Իսկական հնաոճ սիրավեպ սիրային քառյակներով ու մյուս բաներով

Այս պատմվածքը պատմում է մի տղայի մասին, որը իր տարիքից մեծ է, և շատ բան է հասկանում, բայց ինքը փորձանքի առաջ է հայտնվում իր “պարտաճանաչ” զարմիկ արածների պատճառով։ Նրան անիրավացիորեն պատժում են, իր զարմիկի փոխարեն, որը գրատախտակին ծաղրական ոտանավոր էր գրել ուսուցչուհու և տնորենի սիրո մասին։ Սակայն երբ տնորենը տղային ուզում է պատժել, տղան հասկանում որ տնորեն իսկապես սիրահարված ուսուցչուհուն։

Երկու անգամ կրկնվելուց հետո, տղան խորհուրդ է տալիս տնորենին այդ մասին ոտանավոր կամ նամակ գրել ուսուցչուհուն։ Ի վերջո, տղային հանգիստ են թողնում, և մյուս ուսումնական տարի տեսնում են, որ ուսուցչուհին չկա։ Ինչ է պատահել իրականում տնորենի ու ուսուցչուհու միջև, այդպես էլ ոչ ոք չի իմանում։

Գրականություն․ Վելվետե շալվարը

1․ Կարդալ պատմվածքը։
2․ Անծանոթ բառերը դուրս գրել և բառարանի օգնությամբ բացատրել։

անճոռնի – այլանդակ, տգեղ
անհեթեթ – անիմաստ, անմիտ
նախշ – զարդարված
վզակոթ – վզի հետևի մասը
մղձավանջ – կոշմար
կարկատան – զգեստի՝ կոշիկի մաշած մասերը նորոգելու համար վրան կցված նոր նյութ։
վարտիք – սռնազգեստ
կոնք – գավակ
հաճոյանալ – դուր գալ

3․ Բնութագրիր այս պատմվածքի գլխավոր հերոսին։

Հեղինակը շատ է սիրում լավ շալվարներ հագնել։

Հեղինակը աշխատում է իր նպատակներին հասնելու համար և պատրաստ է ինչ-որ բան զոհաբերել (2 ամիս լայն շալվար հագնել) իր նպատակներին հասնելու համար։

Հեղինակը շատ է մտածում այն բաների մասին, որոնք մենք ընդունում ենք, որպես տրված։

Աշխարհագրություն․ Ֆրանսիա

1․ Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը: 

Ֆրանսիան արևմտյան Եվրոպայի ամենամեծ երկիրն է։ Ֆրանսիան ունի նպաստավոր տնտեսաաշխարհագրական դիրք: Նրա ծովային սահմանները երկու անգամ սվելի երկար են, քան ցամաքային սահմանները։ Հյուսիս-արևմուտքում սահմանակից է Ատլանտյան օվկիանոսի մաս կազմող Բիսկայան ծոցին, և Անգլիական նեղուցին (Լա Մանշ), իսկ հարավում սահմանկից է Միջերկրական ծովին։ Սա Ֆրանսիային հնարավորություն է տալիս ակտիվ մասնակցություն ունենալ համաշխարհային ծովային առևտրին։

2․ Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները։

Ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալներն են․

1․ Նպաստավոր տնտեսաաշխարհագրական դիրք։ Ֆրանսիան հարուստ է մեծ գետերով՝ Սենը, Ռոնը, Լուարը, Գարոնը, որոնք կարևոր տրանսպորտային նշանակություն ունեն, Դրանք կարևոր են նաև, որովհետև լեռնային գետերի վրա կառուցվում են ջրէկներ,։ Ֆրանսիայի Միջերկրական ափը և ձյունառատ Ալպերը հարուստ են մաքուր օդով և գեղատեսիլ բնությունով։ Տարեկան Ֆրանսիա այցելում են մոտ 70-75 միլիոն զբոսաշրջիկ, և այս ճյուղի տարեկան եկամուտը կազմում է ավելի քան 30 միլիարդ եվրո։

2․ Մակերևույթ։ Ֆրանսիան ունի բազմազան մակերևույթ։ Ֆրանսիայի հարթավայրերը նպաստավոր են բուսաբուծության համար, և տարածված են երկրի հյուսիսում և արևելքում։ Ալպյան և Պիրենյան լեռները նպաստավոր են անասնապահության և զբոսաշրջության համար։

3․ Բարենպաստ կլիմայական պայմանները։ Կլիման խոնավ է ու մեղմ, ինչը նախադրյալներ է ստեղծում բոլոր տեսակի մշակաբույսների աճեցման համար։ Հարավում բարենպաստ է մերձարևադարձային մշակաբույսերի (ձիթապտուղներ, ցիտրուսներ, և այլն) աճեցման համար։

4․ Տարբեր բնական ռեսուրսների առկայություններ (Օրինակ՝ հողային, ջրային, մետաղային, բնական)։ Ֆրանսիան հարուստ է կալիումական աղերով, բոքսիտների հանքավայրերով և ուրանի պաշարներով։ Ֆրանսիայում կան հանքային աղբյուրներ, որոնց վրա ստեղծված են հանգստյան տներ և առողջարաններ։

3․ Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:

4․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

5․ Որոնք են Ֆրանսիայիում զբոսաշրջության և հանգստի կազմակերպման ռեսուրսները։

*

Երկրաչափություն 20․10․22

51․

Լուծում․
<A = 90o
Քանի որ զուգահեռագծում մի կողմին առընթեր անկյունների գումարը հավասար է 180օ,
<B = 180o – <A = 180o – 90o = 90o
<D = 180o – <A = 180o – 90o = 90o
<C = 180o – <D = 180o – 90o = 90o

<A = <B = <C = <D = 90o

53․

Լուծում․
<A = <B = <C = <D
Քառանկյան անկյունների գումարը 360օ է։
360օ ։ 4 = 90օ
<A = <B = <C = <D = 90օ

55․

ա)

Լուծում․
BC = BO + OC = 45,6 + 7,85 = 53,45
BC = AD = 53,45
քանի որ AO-ն <A-ի կիսորդն է, <BAO = 45o
<B = 90o
Եռանկյան անկյունների գումարը 180o է, <BOA = 180o – 90o – 45o = 45o
Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյուն է, որը ունի երկու 45o անկյուն, էջերը հավասար են։
BA = BO
BA = 45,6
p = AB + BC + CD + AD = 45,6 + 45,6 + 53,45 + 53,45 = 198,1 սմ

Պատ․ p = 198,1 սմ

գ)

Լուծում․
CD = CO + OD = 2,7 դմ + 4,5 դմ = 27 + 45 = 72 սմ
AB = CD = 72սմ
քանի որ AO-ն <A-ի կիսորդն է, <DAO = 45o
<D = 90o
Եռանկյան անկյունների գումարը 180o է, <AOD = 180o – 90o – 45o = 45o
Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյուն է, որը ունի երկու 45o անկյուն, էջերը հավասար են։
AD = OD
AD = 45 սմ
p = AB + BC + CD + AD = 45 + 45 + 72 + 72 = 234 սմ

Պատ․ p = 234 սմ

57․

Լուծում․
AC = 12 սմ
AO = AC/2 = 12/2 = 6 սմ
AO = BO = CO = DO = 6
AO = BO = 6
<A = 90o
<CAD = 30o
<CAB = <A – <CAD = 90o – 30o = 60o
<CAB = <ACD (խաչադիր) = 60o
<D = 90o
<CAD = 30o
CAD ուղղանկյուն եռանկյան մեջ եթե մի անկյունը 30o է, ապա այդ անկյան հակադիր կողմը ներքնագծի կեսին է հավասար։
CD = AC : 2 = 12 : 2 = 6
AC = BD
Քանի որ CD կողմը BCD ուղղանկյուն եռանկյան ներքնագիծի կեսն է, ապա CD կողմին հակադիր անկյունը 30o է։
<ABD = <B – <CBD = 90o – 30o = 60o
<AOB = 180o – 60o – 60o = 60o
/\AOB-ն հավասարասրուն է։
p = 6 * 3 = 18

Պատ․ p = 18 սմ

ՏՆԱՅԻՆ․

52․

Եթե բոլոր անկյունները ուղիղ են, ապա հակադիր անկյունները հավասար են, և առընթեր անկյունների գումարը 180օ է։ Քանի որ զուգահեռագիծ է ուղիղ անկյուններով, այն ուղղանկյուն է։

54․

պատ․
<COD = 60o
MN գիծը CD և BA կողմերի միջնակետերով է գծած, և կիսվում է O կետով։ Այն <COD անկյան կիսորդն է։
<NOD = <CON = <MOA = <BOM = 30o
<CAD = <MOA (խաչադիր) = 30o
/\CAD-ն ուղղանկյուն եռանկյուն մեջ <CAD-ն 30o է, ապա CD = CA/2, ապա CA = CD * 2 = 10 * 2 = 20
CA = BD
CA = 20
BD = 20

Պատ․ 20 սմ

56․

AO = OC = BO = OD
OA = OB
OC = OD
Քանի որ /\AOB-ն և /\AOD-ն եռանկյունները ունեն երկու հավասար կողմ, նրանք հավասարասրուն են։

58․

BO = OD
Քանի որ ուղղանկյան անկյունագծերը հավասար են, AC = BD
AO = BO = CO = DO
BO = BD/2
AO = BO
BO = BD/2

Հայոց Լեզու 19.10.22․ Գրափար հայերեն

ԴՈր հատուցանէ չար փոխանակ բարւոյչար ի տանէ նորա մի պակասեսցէ։

(Աոակք  ԺԷ, 13)   

որ                                 — ով, ով որ

հատուցանէ              — հատուցում է, տալիս է

փոխանակ բարւոյ    — բարու փոխարեն

ի տանէ նորա            — նրա տանից

մի պակասեսցէ         — չպակասի, չի պակասի, չպիտի պակասի. չի պակասելու

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Ով, որ չար հատուցում է բարու փոխարեն, չար նրա տանից չի պակասի։

Գրաբա՛ր դարձրու այս նախադասությունը.

Ով, որ չար է հատուցում բարիքի փոխարեն, նրա տնից չար չի պակասելու։

Բարու փոխարեն չարով մի՛ հատուցիր (մի՛ հատուցաներ), չարը տանիցդ (ի տանէ քումմէ) չի պակասի։

Չեն տարբերվում, այլ միմյանց լրացնում են: Որովհետև մեկը ասում է, որ եթե դու բարու փոխարեն չար անես, հաստատ անընդհատ չարություն կգա քո տուն և այլևս չի պակասի, իսկ եթե չարություն չանես, հաստատ չարություն չի գա քո տուն:

Պատմի՛ր մի պատմություն (կարդացած, լսած, կամ հորինած), որի հետևությունն այս խրատը լինի։

Զ)  Ընկալարուք զխրատեւ մի՛ զարծաթեւ զգիտութիւնքան զոսկի ընտիր։ Լաւ է իմաստութիւնքան զականս պատուականս։               (Առակք  Ը,    10-11)

ընկալարուք                     — ընկալեցեք, վերցրեք

ակն                                     — ակ, թանկարժեք քար

զականս պատուականս  — պատվական քարեր(ը)

Ընկալեցեք զխրաթ եվ մի զարծաթ եվ զգիտություն քան զոսկի ընտիր։ Լավ է իմաստությունն, քան պատվական քարերը։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Լրացրո՛ւ նախադասաթյունը.

Խրատը, գիտությունը ու իմաստությունը ավելի լավ են, քան արծաթ, ոսկի ու թանկագին քարերը։

Հայոց Լեզու․ 12․10․22

1. Տրված բաղադրյալ բառերից նոր բառեր կազմի՛ր` այլ արմատ կամ ածանց ավելացնելով:

Օրինակ`
ժառանգական — ժառանգականություն, տեխնիկական -գիտատեխնիկական:

Մարդկային, ծայրահեղ, ստամոքսային, գիտակցություն, ակնաբույժ, մթնոլորտ, որոշում, ընդհատ, օրինաչափ, ձեռնարկ, մանրէ, փոխանակություն:

Մարդկային – Մարդկայնություն
ծայրահեղային – ծայրահեղականություն
ստամոքսային – ենթաստամոքսային
գիտակցություն – անգիտակցություն
ակնաբույժ – ակնաբուժային
մթնոլորտ – մթնոլորտային
որոշում – ախտորոշում
ընդհատ – անընդհատ
օրինաչափ – օրինաչափություն
ձեռնարկ – ձեռնարկություն
մանրէ – մանրադիտակ
փոխանակություն – նյութափոխանակություն

2. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բաղադրիչներից կազմված համապատասխան բաղադրյալ բառերով:

Մեր Հանրապետության (հանուր, պետ, ություն) թռչնաշխարհի (թռչուն, աշխարհ) տարատեսակությունը (տար, տեսակ, ություն) պայմանավորված է նրանով, որ այստեղ գալիս են իրանական (Իրան, ական), Միջերկրական (մեջ, երկիր, ական) ծովի և կովկասյան (կովկաս, յան) թռչուններ: Դրանցից համընդհանուր (համ, ընդ, հանուր) ճանաչում (ճանաչ, ում) ունեն մարդու հարևանությամբ (հարևան, ություն) ապրողները և նրանք, որոնց կենսակերպը (կյանք, կերպ) առնչվում է մարդու տնտեսական (տուն, տես, ական) գործունեության հետ:

3. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Երկինքը քերելու չափ բարձր, բարի մտքով, վատ համբավ ունեցող, հեշտությամբ թեքվող, խաժ աչքեր ունեցող, կյանքը սիրող, հանրության կողմից ճանաչված, կյանքով ուրախացող,
մանր նկարներ անող, թռչուններ բուծելու տեղ, գյուղի տնտեսությանը հատուկ, միտք հղանալը, արդյունք ունեցող, աշխատանքը սիրելը, հավասար  կշիռ  ունենալը, բառերի մասին գիտություն:

Երկինքը քերելու չափ բարձր – երկնաքեր
բարի մտքով – բարեմիտ
վատ համբավ ունեցող – վատահամբավ
հեշտությամբ թեքվող – հեշտաթեք
խաժ աչքեր ունեցող – խաժաչյա
կյանքը սիրող – կենսասեր
հանրության կողմից ճանաչված – հանրաճանաչ
կյանքով ուրախացող – կենսախինդ
մանր նկարներ անող – մանրանկարիչ
թռչուններ բուծելու տեղ – թռչնաբուծարան
գյուղի տնտեսությանը հատուկ – գյուղատնտեսական
միտք հղանալը – մտահղացում
արդյունք ունեցող – արդյունավետ
աշխատանքը սիրելը – աշխատասեր
հավասար կշիռ ունենալը – հավասարակշիռ
բառերի մասին գիտություն – բառագիտություն

4․Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Մատնաչափ, կիսագունդ, անհարթ, անտեսանելի, ինքնաշարժ, սկզբնական, արևմտաեվրոպական, աստղադիտարան, համաշխարհային, հավասարաչափ:

Մատնաչափ – մատի չափ
կիսագունդ – գնդի կեսը
անհարթ – անհավասար հարթություն ունեցող
անտեսանելի – տեսնելն անհնարին
ինքնաշարժ – ինքն իրեն շարժվող
սկզբնական – սկզբին վերաբերվող
արևմտաեվրոպական – Եվրոպայի արևմուտքին վերաբերվող
աստղադիտարան – աստղեր դիտելու վայր
համաշխարհային ամբողջ աշխարհին վերաբերվող
հավասարաչափ – հավասար չափ չունեցող

Լեզվաբանական ամսագիր․ կարդա, ծանոթացիր, ո՞ր համարը քեզ դուր եկավ․ ինքդ որևէ նյութ առաջարկիր ամսագրի համար։

Հանրահաշիվ 29․09․22

36-ե,է. Լուծեք հավասարումների համակարգը․

ե)

2x + 5y – 15 = 0
3x + 2y – 6 = 0

Լուծում․
2x + 5y – 15 – (3x + 2y – 6) = 0 – 0
2x + 5y – 15 – 3x – 2y + 6 = 0
3y – x – 9 = 0
x = 3y – 9

2(3y – 9) + 5y – 15 = 0
6y – 18 + 5y – 15 = 0
11y – 33 = 0
11y = 33
y = 3

x = 3y – 9 = 3 * 3 – 9 = 9 – 9 = 0

Պատ․ x = 0, y = 3

է)

2x + 4y – 6 = 0
3x – 2y – 25 = 0

Լուծում․
2x + 4y – 6 + 2(3x – 2y – 25) = 0 + 0
2x + 4y – 6 + 6x – 4y – 50 = 0
8x – 56 = 0
8x = 56
x = 7

3 * 7 – 2y – 25 = 0
-4 – 2y = 0
2y = -4
y = -2

Պատ․ x = 7, y = -2

37-ա,գ. Լուծեք հավասարումների համակարգը․

ա)
4x + 5y – 2 = 0
x – 3y + 8 = 0

Լուծում․
4x + 5y – 2 – 4(x – 3y + 8) = 0 – 0
4x + 5y – 2 – 4x + 12y – 32 = 0
17y – 34 = 0
17y = 34
y = 2

x – 3 * 2 + 8 = 0
x + 2 = 0
x = -2

Պատ․ x = -2, y = 2

գ)

2x + y – 3 = 0
3x + 2y – 5 = 0

Լուծում․
2(2x + y – 3) – (3x + 2y – 5) = 0 – 0
4x + 2y – 6 – 3x – 2y + 5 = 0
x – 1 = 0
x = 1

2 + y – 3 = 0
-1 + y = 0
y = 1

Պատ․ x = 1, y = 1

38-ա. Լուծեք հավասարումների համակարգը․

7x – y + 1
2x + y – 3

Լուծում․
7x – y + 1 + (2x + y – 3) = 0 + 0
7x – y + 1 + 2x + y – 3 = 0
9x – 2 = 0
9x = 2
x = 2/9

2 * 2/9 + y – 3 = 0
3 – 4/9 = y
y = 2 5/9

Պատ․ x = 2/9, y = 2 5/9

ՏՆԱՅԻՆ․

36-զ,ը․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

զ)

4x – 5y – 3 = 0
3x – 2y – 11 = 0

Լուծում․
2(4x – 5y – 3) – 5(3x – 2y – 11) = 0 – 0
8x – 10y – 6 – 15x + 10y + 55 = 0
49 – 7x = 0
7x = 49
x = 7

3 * 7 – 2y – 11 = 0
10 – 2y = 0
2y = 10
y = 5

Պատ․ x = 7, y = 5

ը)

5x + 3y – 7 = 0
3x – 5y – 45 = 0

Լուծում․
5(5x + 3y – 7) + 3(3x – 5y – 45) = 0 + 0
25x + 15y – 35 + 9x – 15y – 135 = 0
34x – 170 = 0
34x = 170
x = 5

5 * 5 + 3y – 7 = 0
25 + 3y – 7 = 0
18 + 3y = 0
3y = -18
y = -6

Պատ․ x = 5, y = -6

37-բ,դ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

բ)

6x – 2y – 6 = 0
5x – y – 7 = 0

Լուծում․
6x – 2y – 6 – 2(5x – y – 7) = 0 + 0
6x – 2y – 6 – 10x + 2y + 14 = 0
8 – 4x = 0
4x = 8
x = 2

5 * 2 – y – 7 = 0
10 – y – 7 = 0
3 – y = 0
y = 3

Պատ․ x = 2, y = 3

դ)

7x – 2y + 15 = 0
x – 3y – 6 = 0

Լուծում․
3(7x – 2y + 15) – 2(x – 3y – 6) = 0 – 0
21x – 6y + 45 – 2x + 6y + 12 = 0
19x + 57 = 0
19x = -57
x = -3

x – 3y – 6 = 0
9 – 3y = 0
3y = -9
y = -3

Պատ․ x = -3, y = -3

38-բ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

9x – 3y + 6 = 0
4x – y + 2 = 0

Լուծում․
9x – 3y + 6 – 3(4x – y + 2) = 0
9x – 3y + 6 – 12x + 3y – 6 = 0
9x – 12x = 0
x = 0

-y + 2 = 0
y = 2

Պատ․ x = 0, y = 2

Աշխարհագրություն․ Գերմանիա

1․ Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները։

Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքը կենտրոնական է, որովհետև բոլոր տրանսպորտային ուղիները անցնում են այդ երկրով, ինչը էժան է գնի առումով։ Գերմանիան նաև ռեսուրսների գլխավոր փոխադրողներից է։

Սակայն պատերազմի ժամանակ կենտրոնական դիրքը կարող է նաև թերություն դառնալ, երբ երկիրը հարձակման կարող է ենթարկվել բոլոր կողմերից, ինչպես եղել է համաշխարհային առաջին և երկրորդ պատերազմների ժամանակ։

2․ Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

ա) Տրանսպորտային խաչմերուկ է, ունի օդային, ջրային, և ցամաքային հասանելիություն։
բ) Բնական ռեսուրսները և պայմանները բարենպաստ են։
գ) Գերմանիան ունի կրթված և որակյալ մասնագետների մեծ քանակ։
դ) Ազգային բնավորության գծերը՝ կարգապահությունը, կազմակերպվածությունը, աշխատասիրությունը, օրինապահությունը, նույնպես կարևոր են տնտեսության զարգացման համար։

3․ Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:

Գերմանիան առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում համաշխարհային քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, կրթական, և գիտական կյանքում։ Գերմանիան Եվրամիության առաջնորդ պետություններից է, աշխարհի խոշոր տնտեսությունների՝ Մեծ Յոթնյակի անդամ է։ Գերմանիայում են գտնվում ամենաառաջատար համալսարանները։ Գերմանիայում արտադրում են ամենալավագույն մեքենաները (ի դեպ մեքենան հայտնագործել են Գերմանիայում)։

4․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Հայոց Լեզու․ Փաստեր բռնցքամարտի տանձիկների մասին

1.

Բռնցքամարտի տանձիկը սովորաբար կազմված է մի պարկից, որը լցված է հացահատիկով, ավազով, լաթերով և այլ նյութերով, կախված է առաստաղից կամ դրված/ամրացված է հատակին։

2․

Ամենավաղ պատմական հիշատակությունը բռնցքմարտի տանձիկի առաջին տեսակի մասին գալիս է հին հույներից 688 մթա, երբ նրանք մարզումի համար օգտագործեցին կորիկոս, սակայն հավանական է, որ բռնցքամարտի տանձիկները նույնիսկ դրանից հին են։

3․

Բռնցքամարտի տանձիկները օգտագործում են շատ մարտարվեստների համար։ Օրինակ՝ բռնցքամարտ, թայլանդական բռնցքամարտ, կարատե, սանդա, թեկվոնդո և այլն։

4․

Բռնցքամարտի տանձիկի շատ տեսակներ կան։ Օրինակ՝ արագության տանձիկներ, հատակից առաստաղ տանձիկներ, ծանր տանձիկներ, կանգնած ծանր տանձիկներ և այլն։

Սա արագության տանձիկն է, որը փոքր կաշվե պարկ է՝ օդով լցված։ Սրանք պարտադրում են մարտիկներին իրենց ձերքերը գլխի առաջ պահել, լավացնում են ձեռք-աչք համադրումը, և սովորեցնում են ծանրության տեղափոխությունը մի ոտքից մյուսը։ (Նկարը)
Սրանք կոչվում են հատակից առաստաղ տանձիկներ։ Նման են արագության տանձիկներին, բայց տարբերվում են չափով, ձևով, և նյութով։ Նրանք պարաններով կապած են և գետնին և առաստաղին։ Երբ մարտիկը հարվածում է այս գնդակին, այն արագ հետ է գալիս դեպի մարտիկը։ Մարտիկի նպատակը խփել և խույս տալն է։ Ինչքան ուժեղ խփում ես, այնքան արագ է շարժվում և ավելի բարդ հետագծով մարտիկին ավելի լավ սովորեցնելով շարժվելն և խույս տալը։ (Նկարը)
Ծանր տանձիկը մեծ գլանաձև տանձիկ է, որը կախված է շղթայով կամ պարանով։ Այն օգտագործված է մարմնին ուժեղ բռունցքի հարվածներ պարապելու համար։ Ծանր տանձիկները ավելի շատ ուժի համար են, քան տեխնիկայի։ (Նկարը)
Ազատ կանգնած ծանր տանձիկը նման է ծանր տանձիկին և նույն օգտագործումը ունի, բայց այս տեսակը կարելի է գետնին դնել և գետնին դրած խփել պարապել։ Գոյություն ունի մի այլ տեսակ, որը մի հորիզոնական դրած ծանր տանձիկ է՝ կապված երկու պատին, որը օգտագործվում է օպերկոտ պարապելու համար։ (Նկարը)

——————————————————————————————
Հղումներ․
Wikipedia
Strictly Fighters