Մայրենի 16․03-20․03․20 [3]

Վարժ․  163

գոյական․

Կաղնի, աղջիկ, գետ, բուք, ճշմարտություն, Գայանե, տուն, կատու, կաղամբ, հեռուստացույց, Հայաստան, վարդ, Վարդուհի, լիճ, ալիք, մարտ, մարտակարգ, կառապան, հեծանիվ, պատմություն, թռչուն, թռիչք, գարուն, արև։

ածական․

Հայտնի, մեծ, կանաչ, բարի, տգեղ, անտուն, բարկացկոտ, գունավոր, խակ, հետաքրքիր, փշոտ, հզոր, բարձր, հմուտ, մարտական, եռանիվ, ալ, պատմական, խիզախ, բարի, բարեկամական, շքեղ, գարնային, արևոտ, երկար։

Վարժ․ 164

Ա = Ածական Բ = Բայ

Ածականը բացատրում է հատկանիշը
Բայը ցույց է տալիս գործողություն

Վարժ․ 165

1․ կանաչում է բառը ցույց է տալիս, որ դեռ դառնում է կանաչ։
2․ ուղղի՛ր բառը օգտագործվում է, որ մեկին ասես մի բան ուղեն։
3․ բարիացավ բառը ասում է, որ նա արդեն բարիացել է, կամ մի անգամից բարի դառավ նա։
4․ գեղեցկանում բառը ցույց է տալիս, որ նա դառնում էր ավելի գեղեցիկ։
5․ գոռոզանում էր բառը ասում է, որ նա դառնում էր ավելի գոռոզ

Վարժ․ 166

Գոյական․

Ծաղիկ, ժամացույց, ջուր, սար, մարդ, երեխա, նավաստի, օձ, ամպ, ինքնաթիռ, առվակ, , գարուն, թիթեռ, պահակ, նավակ, հատիկ։

Ածական․

Ջինջ, բուրավետ, մեծ, ջրոտ, ուրախ, ծաղկավետ, հրաշալի, մաքուր, ճկուն, սև, պայծառ, սպիտակ, գաղտնի, ոսկեզօծ, երկաթյա։

Բայ․

Վազել, թռթռալ, թիավարել, ջրել, գնալ, լողալ, վազվզել, սողալ, իջնել, բացվել, չխկչխկալ, գոռգոռալ, բարձրանալ, պահել, ոսկեզօծել։

Վարժ․ 167

Ա-ում ցույց է տալիս առարկայի հատկանիշ։

Բ-ում ցույց է տալիս գործողության ձև։

Վարժ․ 168

Արտահայտում են գործողության ձևը

Վարժ․ 169

մակբայ

Անմիջապես
Մտերմորեն
Վաղուց
Ամբողջովին
Լիովին
Բազմիցս
Երբեմն

Վարժ․ 170

Շտապ
Դանդաղ
Հաճախ
Հեռու
Ուշ
Կրկին

Վարժ․ 171

Երևի նշանակում է կեղծ բայ

Վարժ․ 172

Կենդանաբանական այգու տնօրենը պատմում էր, որ այդ փիղը կապեր քանդելու հմուտ վարպետ էր։ Գիշերները նա համառորեն ու ճարպկորեն քանդում էր իր ոտքերին կապած պարանները։ Մի անգամ նույնիսկ կարողացել էր ծխնիներից անաղմուկ հանել այն շինության դուռը, որտեղ նրան բանտել էին։ Չանհանգստացնելով խոր քնած սպասավորին նա՝ որպես այցելու, գնացել էր այգու մյուս բնակիչների հետ ծանոթանալու։

Մաթեմ 16-20․03․20 [1]

Վարժ․ 1072

1/8 «մեկ ութերրորդ»
1/11 «մեկ տասնմեկերրորդ»
1/32 «մեկ երեսունմեկերրորդ»
1/400 «մեկ չորսհարյուրերրորդ»
1/1001 «մեկ հազարմեկերրորդ»

Վարժ․ 1073

ա) 1/3
բ) 1/5
գ) 1/25

Վարժ․ 1074

ա) 1/60
բ) 1/7
գ) 1/10
դ) 1/1,000
ե) 1/100
զ) 1/1,000
է) 1/100

Վարժ․ 1075

ա) մեկ ցենտ
բ) մեկ վարկյան
գ) մեկ դեցիմետր
դ) մեկ ժամ
ե) մեկ քառակուսի միլիմետր

Վարժ․ 1076

ա) 30
բ) 20
գ) 15
դ) 6
ե) 5
զ) 2

Վարժ․ 1077

լուծում․
1) 600 : 150 = 4

ստուգում․
1) 4 * 150 = 600

պատ․ 1/4

Վարժ․ 1078

լուծում․
1) 400 : 8 = 50
2) 400 – 50 = 350

ստուգում․
1) 350 + 50 = 400

պատ․ 350 հա²

Մայրենի 02․03-06.03 [1]

Անտառում կար մի արծիվ ու մի կաղնի, և նրանք անընդհատ մրցում էին թե ով ավելի երկար կապրի։ Հետո նրանք պայմանավորվեցին հանդիպել 500 տարուց, տեսնելու ով ապրեց այդքան։ Արծիվը թռավ կաղնուց հեռու և գնաց մեծ քարե ժայռերի մոտ։ Կաղնին իր երկաթե ճյուղերը մտցրեց հողի մեջ, որ չընկներ ոչ մի քամուց։ Տարիներ անց արծիվը ծերացած և թույլ եկավ հետ կաղնու մոտ։ Տեսավ, որ կաղնին փոթորիկից ընկել է գետնին։ Նա սկսեց պարծենալ որ ինքը հինգհարյուր տարի կանգնում է դեռ, և հինգհարյուր տարի կապրեր ընկած։

  • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

վիճել – խոսքակռիվ տալ, խոսքով կռվել
հպարտ – իր արժանիքները իմացող և բարցր պահող, գոռոզ
հավք – թռչուն
պարծենալ – հպարտանալ
ճանկ – գազանների և թռչունների կեռ՝ սրածայր եղունգ, մագիլ, ճիրան
արմատ – հիմք, սկիզբ, սկզբնապատճառ, աղբյուր
հուժկու – կորովի, ուժեղ, հզոր
տկար – թույլ, ուժը պակաս, անզոր
թիկնած – թիկունքով հենված, թիկունքով պառկած
վիթխարի – մեծ, հսկայական

  • Գրի՛ր, թե ինչ սովորեցրեց քեզ այս բալլադը:

Այս բալլադը սովորեցնում է որ նույնիսկ ամենա հզոր կենդանին կամ ամենա հսկա բույսը անզոր են ժամանակի արջև։

  • Բալլադից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական, 5 ածական, 5 բայ:Գոյական, ածական, բայ խոսքի մասերին ծանոթացի՛ր -վերհիհիշի՛ր  այստեղ:

գոյական․ անտառ, արծիվ, կաղնին, հավք, թևերը, ամպերը, ժայռերը, վայր, արմատ, ծվոց

ածական․ դիմացկուն, պինդ, հըպարտ, հըզոր, կըտրած

բայ․ կապրի, ասավ, պարծեցան, եկավ, լրանա՝

  • Բալլադը նկարի՛ր:

amazing picture

————————————————

Լինկեր
http://bararanonline.com/