Երկրաչափություն․ 01․12․22

1. Սեղանի հիմքերի հարաբերությունը հավասար է 2:7: Հաշվիր սեղանի մեծ հիմքը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է 12 սմ-ի:

Մեծ հիմք = 7/2 * 12
Մեծ հիմք = 7 * 6
Մեծ հիմք = 42

2. Հաշվիր ABCD սեղանի անկյունները, եթե ∢A=30°

Trapece (vienādsānu).JPG

Քանի որ AB = CD, ABCD սեղանը հավասարասրուն է։ Քանի որ ABCD սեղանը հավասարասրուն է, <A = <D, <B = <C:
<A = <D = 30°:
360° – 30° – 30° = 300°
300° : 2 = 150°

3. Տրված է՝ OD=3 սմ, AC=14 սմ: Գտիր BD-ն և AO-ն:

rombs UZD.JPG

Քանի որ ABCD-ն շեղանկյուն է, BO = OD, AO = OC:
BD = OD * 2 = 3 * 2 = 6 սմ
AO = AC : 2 = 14 : 2 = 7 սմ

4. Ուղղանկյան գագաթից նրա անկյունագծին տարված բարձրությունը ուղիղ անկյունը բաժանում է 2:1 հարաբերությամբ: Հաշվիր անկյունագծերի կազմած սուր անկյունը:

3.uzd1.JPG

D = 90o
90o : (2 + 1) = 90 : 3 = 30o
1 * 30o = 30o

<EDC = 30o
<CED = 90o
<ECD = 180o – 90o – 30o = 60o

<ECD = 60o

<BCD = 90o
<BCE = 90o – 60o = 30o

Պատ․ 30o

5. Տրված են երկու հատվածներ՝ CD -ն և ML -ը և նրանց հարաբերությունը՝ CD/ML=2/11: Հաշվիր ML հատվածի երկարությունը, եթե CD=10 սմ:

ML = 11/2 * CD = 11/2 * 10 = 11 * 5 = 55
ML = 55 սմ

6. Հայտնի են ուղղանկյունանիստի չափերը՝ 4 սմ, 9 սմ և 6 սմ:Որքա՞ն պիտի լինի այն խորանարդի կողը, որի ծավալը հավասար է տրված ուղղանկյունանիստի ծավալին:

4 * 9 * 6 = 216 սմ3
3√216 = 6 սմ

6 սմ

7. Տրված ուղղի տարբեր կողմերում վերցված են A և B կետերը՝ ուղղից 8.3 սմ և 4.5 սմ հեռավորությունների վրա: Որոշիր AB հատվածի C միջնակետի հեռավորությունը ուղղից:

C կետի հեռավորություն ուղղից = (8.3 – 4,5) : 2 + 4.5
C կետի հեռավորություն ուղղից = 3.8 : 2 + 4.5
C կետի հեռավորություն ուղղից = 1.9 + 4.5
C կետի հեռավորություն ուղղից = 6.4

Հանրահաշիվ 15․12․22

171-ա,գ․ Կաատարեք գործողությունները․

ա) x/3 + y/3 = x + y/3

գ) 2x/5 – 3y/5 = 2x – 3y/5


172-ա,գ․ Կաատարեք գործողությունները․

ա) x – 1/2 + 1/2 = x/2

գ) a + b/5 + a/5 = 2a + b/5


173-ա,գ․ Կաատարեք գործողությունները․

ա) 1/a + 2/a = 3/a

գ) a/b – 2a/b = -a/b = –a/b


175-ա,գ,ե․ Կաատարեք գործողությունները․

ա) x + 1/x – 1 + 2x/1 – x = x + 1/x – 1 + -2x/x – 1 = 1 – x/x – 1 = -1

գ) 2a/a – b + 3a/b – a = 2a/a – b + -3a/a – b = -a/a – b

ե) 2p + q/p – 2qp + 3q/2q – p = 2p + q/p – 2q-p – 3q/p – 2q = 3p + 4q/p – 2q


176-ա,գ․ A միանդամը ընտրեք այնպես, որ հավասարությունը ճիշտ լինի․

ա) 2/3 = A/3
A = 2(3/3) = 2 * 1 = 2
A = 2

գ) 3/8 = –A/32
A = -3(32/8) = -3 * 4 = -12
A = -12


ՏՆԱՅԻՆ․


171-բ,դ․ Կաատարեք գործողությունները․

բ) a/7 – b/7 = a – b/7

դ) 5m/4 + 3n/4 = 5m + 3n/4


172-բ,դ․ Կաատարեք գործողությունները․

բ) 2a/3 – 1 – a/3 = 3a – 1/3

դ) y/7 – x – y/7 = 2y – x/7


173-բ,դ․ Կաատարեք գործողությունները․

բ) a/x + 3/x = a + 3/x

դ) x + 1/x – x + 3/x = -2/x

175-բ,դ,զ․ Կաատարեք գործողությունները․

բ) 1/x – y – 1/y – x = 1/x – y + 1/x – y = 2/x – y

դ) 4m – 1/n – m – m – 4/m – n = 4m – 1/n – m – 4 – m/n – m = 3m + 3/n – m

զ) 8a + b/1 – a – 2a – 3b/a – 1 = 8a + b/1 – a3b – 2a/1 – a = 6a + 4b/1 – a


176-բ,դ․ A միանդամը ընտրեք այնպես, որ հավասարությունը ճիշտ լինի․

բ) 7/10 = 28/A
28/7 = A/10
A/10 = 4
A = 4 * 10

A = 40

7/10 = 28/40

դ) –1/5 = 15/A
15/-1 = A/5
A/5 = -15
A = 5 * -15

A = -75

1/5 = –15/75