Մաթեմ 29․11․19

վարժ․ 854

ա) 67# < 69#
բ) 5000 < 6###
գ) 376# < #764#
դ) #3## > #8#
ե) #### > ###
զ) 2#3 < 294

վարժ․ 855

ա) 1 սմ = 10 մմ
բ) 90 մմ = 9 սմ
գ) 200 սմ = 2մ
դ) 1,100,000 սմ = 11 կմ
ե) 1 ժ = 3,600 վ
զ) 7,200 վ = 120 ր
է) 120 ր = 2 ժ
ը) 2 օր = 48 ժ
թ) 43 տ = 43,000,000 գ
ժ) 53 կգ = 53,000 գ
ժա) 2 կգ = 20,00գ
ժբ) 2000 կգ = 2 տ

վարժ․ 859

լուծում․
1) 5 * 5 = 25
2) 25 * 6 = 150

պատ․ 150 սմ²

վարժ․ 861

լուծում․
1) 2,673 * 4 = 10,692
2) 10,692 + 750 = 11, 448

պատ․ 114 մ 48 սմ

Մաթեմ 28․11․19

վարժ․ 844

ա) 90 սմ³
բ) 1,600 սմ³
գ) 231 սմ³
դ) 93,600 սմ³
ե) 1,000,000 սմ³
զ) 336,000 սմ³

վարժ․ 846

ա) 10 սմ³
բ) 9 սմ³

վարժ․ 850

ա)
ա1) 1,200 սմ³
ա2) 3,260 սմ³
ա3) 1,700 սմ³
բ)
բ1) 34,300 դմ³
բ2) 1,728,000 դմ³

վարժ․ 851

լուծում․
1) 120 * 60 = 7,200
2) 80 * 90 = 7,200
3) 7,200 + 7,200 = 14,400

պատ․ 14,400

Մայրենի 26․11․19

Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»  առակը:

Տեքստից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

ցնցոտի – մաշված, քրքրված շոր

անպատկառ – հարգանք չունեցող, անամոթ

նահանգապետ – նահանգի կառավարիչ

վեզիր – պալատի պաշտոնյա

փոխարքա – թագավորի տեղակալ

սահման – ծայրակետը

շահ – Պարսկաստանի թագավորների անվանում

անվրդով – խաղաղ առանց հուզմունքի

նվաղուն – թույլ, հոգնած

Նայի՛ր այս պատմության ֆիլմը և գրի՛ր քո կարծիքը ֆիլմի մասին:

օկ

——————————————————————————————

https://bararanonline.comն է օգտագործվել

Մաթեմ 26․11․19

վարժ․ 830

A = 3
B = 10
C = 14
D = 19

վարժ․ 831

լուծում․
1) 10 + 18 = 28
2) 40 – 28 = 12
3) 12 : 2 = 6

պատ․ 6 սմ

վարժ․ 834

լուծում․
1) 12 * 18 = 216
2) 12 : 3 = 4
3) 18 * 3 = 54
4) 54 * 4 = 216
5) 216 = 216

պատ․ չէ

վարժ․ 836

լուծում․
1) 2 * 2 = 4
2) 4 * 5 = 20
3) 20 * 4 = 80

պատ․ 80 սմ²

Դասարանում մաթեմ 26․11․19

խնդիր․ 1

հաշվել ուղղանկյան մակերեսը որի կողմերն են 12 սմ և 2 դմ։ Գծել ուղղանկյունը։

լուծում․
1) 2 * 10 = 20
2) 20 * 12 = 240

պատ․ 240սմ²

| կամ — = 2 սմ

12 սմ
|——————|
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |   2 դմ
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|——————|

խնդիր․ 2

Որքան է ուղղանկյան մակերեսը որի մի կողմը վրա տեղավորվում է 6 հատ 1 սմ կողմ ունեցող քառակուսիներ, իսկ մյուս կողմի վրա, 8 հատ։ Գծել ուղղանկյունը։

լուծում․
1) 8 * 6 = 48

պատ․ 48 սմ²

| կամ — = 1 սմ

6 սմ
|——————|
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |8 սմ
|                       |
|                       |
|——————|

խնդիր․ 3

 

Մայրենի 22․11․19

  • Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը «հեքիաթը: Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր:

հրաշագեղ – հրաշալի գեղեցկությամբ
արդարամիտ – արդար մտածող
կառավարություն – Երկրի պետության ղեկավարություն
սանձ – ձիուն ղեկավարող պարան
կամենալ – ուզենալ, ցանկանալ
ժառանգ – ծնողներին հաջորդող սերունդ
ընդունակ – ունակ, կարող
ուստի – հետևաբար, ուրեմն
գահ – Թագավորական զարդարուն բարձրադիր աթոռ
ահագին – շատ, մեծաքանակ, բազմաթիվ
մեծածավալ – մեծ ծավալ ունեցող
արժանի – մի բանի համար արժանիք ունեցող
անգին – գին չունեցող
կայծքար – մի քարի տեսակ
աբեթ – փոշի
ահագնություն – ահագին լինել
գայիսոն – Արքայական գավազան, որպես իշխանության խորհրդանիշ

  • Կապույտով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

երկիր – երկրագունդ, աշխարհ

իմաստուն – խելոք, խելացի

վեհ կամք – փառահեղ ցանկություն

շտեմարանը – ամբարանոց, մթերանոց

փափագ – ցանկություն, տենչ

ուղի – ճանապարհ

բարք – վարք, կենցաղ

  • Կանաչով նշված բառերի հականիշները գրի՛ր:

ամենապիտանի – անպիտան, անպետք

վառել – հանգցնել, մարել

իմաստուն – անմիտ, անխելք

լույս – մութ, խավար

լցնես – դատարկել

երիտասարդ – ծեր, պառավ

———————————————

https://bararanonline.com/ն եմ օգտագործել

Դասարանում մայրենի 22․11․19

վարժ․ 72

Ծառերին արթնացնողը քամին էր։
Այդ օրվանից շատ քամիներ են փչել։
Տարբեր պարեր են սովորեցնում դպրոցում։
Դա չտեսնված մի պար էր։
Պարտեզի բոլոր ծաղիկները սպիտակ են։
Եթե բոլոր ծաիկները միանգամից սպիտակեն, լավ կլինի։
Թող հենց հիմա աչքերը փակեն ու քնեն։
Բոլոր դռները փակ են, միթե տանը մարդ չկա։
Անծանոթ համ էր, այդ մրգից չեի կերել։
Տարբեր խոհարարների եփած նույն անունով ճաշերը տարբեր համեր ունեն։

վարժ․ 73

Այս աղջիկը մոլորեցնում է բոլորիս։
Հանկարծ վախեցավ․ բա թր գազանը նորից գա, ինքն ինչ ե անելու։
Այ քեզ պատմություն, լսողների մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել։
Պուճուր երեխա է, բայց ինչեր գիտի։
Հոգնած մի մարդ բացեց դուռը։

վարժ․ 74

որովհետև փոխում է մի բան ասելու ձևը՝ մի քանի բառով է ասում ուրիշ բան, մի ձևով, որ դեռ հասկանալի է

վարժ․ 75

սիրտ տալ – Քաջալերել, խրախուսել
հոգին առնել – սպանել, մեռցնել
գլուխը կորցնել – շփոթվել, մոլորվել
արևը խավարել – հաջողությունը դադարել
հալից ընկնել – մաշվել, հյուծվել
սիրտը վկայել – որևե բանի նախազգացում ունենալ
երես դարցնել – Բարեկամությունը՝ մտերմությունը խզել
սիրտ անել – Համարձակվել
բկին չոքել – բռնադատել, ստիպել

Մաթեմ 22․11․19

վարժ․ 799

լուծում․
1) 25 * 4 = 100
2) 100 : 20 = 5

պատ․ 5

վարժ․ 801

ա) 62 + 62 + 62 + 62 + 90 = 338
բ) 403 + 403 + 403 + 403 + 85 + 403 = 2100
գ) 64 + 36 + 64 + 36 + 64 + 36 = 300
դ) 22 + 78 + 78 + 78 + 78 + 22 + 22 + 22 = 400

վարժ․ 805

2-րդ քառակուսսին 10 անգամ ավելի մեծ է

վարժ․ 807

լուծում․
1) 400 * 15 = 6,000
2) 6,000 * 200 = 1,200,000
3) 1,200,000 : 1,200

պատ․ 1,200 տոն

վարժ․ 809

լուծում․
1) 50 : 2 = 25
2) 9 : 3 = 3
3) 3 * 2 = 6
4) 25 – 6 = 19
5) 25 – 3 = 22

պատ․ 19 փոքր, 22 մեծ