Մաթեմ 15․11․19

վարժ․ 768

1.5 + 5 + 2 = 8․5 սմ

վարժ․ 770

ա) սխալ
բ) ճիշտ
գ) սխալ
դ) ճիշտ
ե) սխալ
զ) սխալ
է) ճիշտ

վարժ․ 773

ABCD = AB + BC + CD + DA  = AE + EB + BF + FC + CD + DA = AE + FC + CD + DA + EB + BF

AEFCD = AE + EF + FC + CD + DA = AE + FC + CD + DA + EF

EB + BF > EF

Հետևաբար ABCD > AEFCD