Մաթեմ 14․11․19

վարժ․ 747

Math thing

լուծում․
1) 42 + 1 = 43
2) 43 + 42 = 85

պատ․ 85

վարժ․ 753

ա) 0
բ) 1
գ) 2
դ) 1
ե) 0

վարժ․ 757

2 աֆտո մեկը մի քաղաքում, մյուսը ուրիշ քաղաքում։

քաղաքների հեռավորությունը = 900 կմ

երկուսնել իրար մոտ գնալով քշեցին։

աֆտո 1 արագություն = 90 կմ/ժ
աֆտո 2 արագություն = 60 կմ/ժ

? ժամ հետո իրենց հեռավորությունը 150 կմ է

լուծում․
1) 90 + 60 = 150
2) 900 : 150 = 6
3) 150 : 150 = 1
4) 6 – 1 = 5 ժ

պատ․ 5 ժ