Մայրենի 07․11․19

մարտ – մարտ (ամսանուն), մարտ (կռիվ)
գնել – գնել (առնել), Գնել (տղայի անուն)
հաշիվ – համար (թվանիշ), համար (____ի համար)

վարժ․ 64

Ամռանը տաք է, ձմռանը ցուրտ է։
Ամռանը լուսավոր է, ձմռանը՝ մութ։
Ամռան օրերը երկար են, ձմռանը՝ կարճ։
Ամռան չոր է, ձմռան թաց։
Ամռան արևը պայծառը, ձմռան՝ գունատ։

վարժ․ 65

Այս կաթի սերը շատ համով է։

Սերը լավ զգացմունք է։

Հոր պայուսակը ընկավ։

Հոր ենք փորում։

վարժ․ 67

Հայկ, արի նայի, ինչ է եղել։

Արի Հայկը չվախեցավ և գնաց տեսնելու, ինչ է եղել։

Ոչխարների հոտից տհաճ հոտ էր գալիս։