Մայրենի նախագծային շաբաթ․ Թարգմանություն

Ինձ հետաքրքրում են կենդանիները, դրա համար որոշել եմ գրել ջրարջերի մասին։

Ի՞նչ է ջրարջը։

Ջրարջերը ամենակեր, կաթնասուն կենդանիներ են։ Նրանք procyon Ընտանիքի ամենամեծ կենդանիներն են, և բնակվում են հյուսիսային Ամերիկային։

Ի՞նչ են ուտում ջրարջերը։

Նրանք ուտում են գորտեր, միջատներ, փոքր կրծողներ, և այլն, սակայն միայն մսով չեն սնվում։ Սիրում են նաև ուտել մրգեր, վայրի հատապտուղներ և ընկույզներ։ Բայց նրանք նաև հայտնի աղբակերներ են համարվում։ Նրանց դա չի վնասում, որովհետև իրենց աղեստամոքսային տրակտը հարմարեցված է դրան։

Ինչպե՞ս են ջրարջերը պաշտպանվում։

Ջրարջերը գեղեցիկ կենդանիներ են, սակայն երբ նրանք վախեցած են լինում, սկսում են ֆշշացնել և մռմռալ։ Նրանք սուր ատամներ ու ճանկեր ունեն, որոնցով կարողանում են կծել և ճանկռել։ Ջրարջի ատամներն այնքան սուր են, որ կոտրում են փոքր կենդանիների ոսկորները; Ջրարջերի միջոցով փոխանցվում են բազմաթիվ հիվանդություններ, դրա համար պետք է զգույշ լինել, չվախեցնել նրանց մոտենալով կամ բարձր խոսալով։

Մաթեմատիկա 15․03․21

928-ա,գ,ե․ Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) x < 3,
գ) x > 4,
ե) 5x > 0,

929-ա,գ,ե․ Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < x < 8 [x = 3, 4, 5, 6, 7]
գ) 0 < x < 10, [x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,]
ե) –7 < x < 12, [x = -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

934․ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա
չափումներն են՝ 3 5/6 սմ, 4 1/2 սմ, 5 սմ:

լուծում․
1) 3 5/6 * 4 3/6 = 17 3/12
2) 17 3/12 * 2 = 34 6/12
3) 3 5/6 * 5 = 19 2/12
4) 19 2/12 * 2 = 38 4/12
5) 4 1/2 * 5 = 22 1/2
6) 22 1/2 * 2 = 45
7) 45 + 34 6/12 + 38 4/12 = 117 10/12

936․ Գտե՛ք արտահայտության ամենամեծ արժեքը.

ա) 3 – |x|, [x = 0]
բ) –|x|, [x = 1]
գ) –3 ⋅ |x|, [x = 0]
դ) –(|x| – 2)։ [x = 1]

939․ Երկու հետիոտն միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել
երկու գյուղերից։ Առաջին հետիոտնի արագությունը հավասար է
երկրորդի արագության 2/3 մասին։ Գտե՛ք այդ արագությունները,
եթե գյուղերի հեռավորությունը 20 կմ է, և հետիոտները հանդիպել
են դուրս գալուց 2 ժամ անց։

լուծում․
1) 20 : 2 = 10
2) 1 + 2/3 = 5/3
3) 10 : 5 = 2
4) 2 * 2 = 4
5) 2 * 3 = 6

պատ․ 6 կմ/ժ, 4 կմ/ժ

ՏՆԱՅԻՆ․

928-բ,դ,զ. Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

բ) 2x < 3 [x = 1]
դ) 3x > 4,
զ) 8 – x < 10: [x = 6]

929-բ,դ,զ. Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

բ) 1 2/3< x < 5 4/7, [x = 2, 3, 4, 5]
դ) –2 < x < 3, [x = -1, 0, 1, 2]
զ) –9 3/4 < x < –2 1/5: [x = -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3]

937. Խաղողից ստացված չամիչի զանգվածը կազմում է այդ խաղողի
զանգվածի 20 %-ը։ Ինչքա՞ն խաղող պետք է վերցնել 5 կգ չամիչ
ստանալու համար։

լուծում․
1) 5 * 5 = 25

պատ․ 25 կգ

938. Վազքի մրցումներում մարզիկներից մեկը տարածությունն անցել
է 4 ր 45 վրկ-ում, իսկ մյուսը՝ 20 %-ով արագ։ Ինչքա՞ն ժամանակում
է նա հասել վերջնագծին։

Լուծում․
1) 4 * 60 = 240
2) 240 + 45 = 285
3) 285 : 5 = 57
4) 285 + 57 = 342
5) 342 = 342/60 = 5 42/60

Պատ․ 5 ր 42 վ

Մաթեմատիկայի ընտրության խումբ․ Ֆլեշմոբի խնդիր

18 քարտերից յուրաքանչյուրի վրա գրված է 4 կամ 5 թիվը: Հայտնի է, որ բոլոր քարտերի վրա գրված թվերի գումարը բաժանվում է 17-ի: Քարտերից քանիսի՞ վրա է գրված 4 թիվը: 

Լուծում: 

Ենթադրենք, բոլոր քարտերի վրա գրված է հինգ թիվը, քանի որ ունենք  18 հատ քարտ, ուրեմն այդ թվերի գումարը ամենաշատը կլինի.՝ 

18×5=90 

Բայց մյուս կողմից այդ թվերի գումարը բաժնավում է 17-ի, այսինքն` գումարը պետք է լինի. 

17, 34, 51, 68, 85: 

Եթե 85 լինի, սա նշանակում է 18 քարտերից հինգ քարտերի վրա հինգ թվի փոխարեն գրված է չորս թիվը. 

90-85=5 

5×4=20 

18-5=13 

13×5=65 

20+65=85

17, 34, 51, 68- այս դեպքերի համար խնդիրը լուծում չունի: 

Պատասխան՝ 5: 

Մաթեմատիկա 11․03․21

921-ա,գ,ե․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 832 = 174,

174 + 832 = 1006

գ) 1405 – x = 108,

1405 – 108 = 1297

ե) x + 818 = 896,

896 – 818 = 78

922-ա,գ,ե․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 3/4 = 5/8,

5/8 + 6/8 = 1 3/8

գ) 3/10 – x = 4/5,

3/10 – 8/10 = -5/10

ե) x + 10 2/9 = 11 5/9,

11 5/9 – 10 2/9 = 1 1/3

923-ա,գ,ե․ Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) x – 3 = 0
գ) x – 5 = 0
ե) 7 – x = 0

924-ա,գ,ե․ Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը.

ա) 2 ⋅ x = 5
գ) x = 1
ե) 6 ⋅ x + 8 = 14

ՏՆԱՅԻՆ․

921-բ,դ,զ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) x – 303 = 27,

27 + 303 = 330

դ) 84 + x = 124,

124 – 84 = 40

զ) 2003 + x = 4561։

4561 – 2003 = 2558

922-բ,դ,զ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) x – 1/2 = 5/6,

5/6 + 1/2 = 1 1/2

դ) 1 2/3 + x = 4 7/9,

4 7/9 – 1 2/3 = 3 1/9

զ) 5 7/8 – x = 4 13/16:

5 7/8 – 4 13/16 = 1 1/16

923-բ,դ,զ․ Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

բ) 3 – x = 0
դ) 2 ⋅ x = 6
զ) x = 6 – x

924-բ,դ,զ․ Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը.

բ) 4 ⋅ x = 0
դ) 7 ⋅ x = 7
զ) 8 – x = 7

Մաթեմատիկա 10․03․21

894-գ․ Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

գ) a = 1 7/9 սմ, b = 2 3/16 սմ,
35/9 (3 8/9)

896․ Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։

1/6

901․ Սենյակի ծավալը 40 1/4 մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 2 1/2մ։ Գտե՛ք նրա
հատակի մակերեսը:

լուծում․
1) 41/4 : 10/4 = 41/10մ3

903․ Շինարարության համար ուղարկվող աղյուսներն ունեն հետևյալ
չափերը՝ 20 սմ, 15 սմ, 6 1/2սմ։ Բեռնատար մեքենայի մեջ տեղավորված
աղյուսների ծավալը 7 4/5մ3 է։ Քանի՞ աղյուս է ուղարկվել շինարարություն։

լուծում․
1) 20 * 15 * 6 1/2 = 1950
2) 7,800,000 : 1,950 = 4,000

909․ Եռանկյան կողմերից մեկը 26 սմ է, երկրորդը 3 անգամ փոքր է
երրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 62 սմ է։

Լուծում․
1) 62 – 26 = 36
2) 36 : 4 = 9
3) 9 * 3 = 27

913․ Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ լողաց 3 ժամ, իսկ վերադարձավ
4 ժամում։ Նավակի սեփական արագությունը 14 կմ/ժ է։
Գտե՛ք գետի հոսանքի արագությունը։

լուծում․
4(14 – x) = 3(14 + x)
56 – 4x = 42 + 3x
56 – 42 – 4x = 42 + 3x – 42
56 – 42 = 14
14 : (4 + 3) = 2

պատ․ 2 կմ/ժ

ՏՆԱՅԻՆ․

894-բ․ Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

բ) a = 4 4/5սմ, b = 5 5/6սմ, 28

897․ Ուղղանկյունը, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 30 հավասար
ուղղանկյունների, որոնց լայնությունը 2 սմ է։ Ինչքա՞ն է այդպիսի
ուղղանկյան երկարությունը։

լուծում․
1) 10000 սմ2 : 30 : 2սմ = 500 : 3 = 166 2/3սմ

900․ Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝
3 1/3սմ, 4 1/4սմ, 5 1/5սմ։ Գտե՛ք նաև նրա նիստերի մակերեսները և որոշե՛ք, թե նրանցից որի մակերեսն է ամենափոքրը։

10/3 * 17/4 * 26/5 = 10 * 17 * 26/3 * 4 * 5 = 17 * 13/3 = 221/3 = 73 2/3սմ3

10/3 * 17/4 = 85/6 = 14 1/6սմ2
26/5 * 10/3 = 52/3 = 17 1/3սմ2
17/4 * 26/5 = 221/10 = 22 1/10սմ2

902․ Ուղղանկյունանիստի ծավալը 60 սմ3 է, լայնությունը՝ 2 1/2սմ,
բարձրությունը՝ 3 1/3սմ։ Այդ ուղղանկյունանիստի բարձրությունը
փոքրացրել են 2 սմ-ով։ Ինչքա՞ն է ստացված ուղղանկյունանիստի
ծավալը։

60 = 5/2 * 10/3 * x = 25/3 * x
x = 60 / 25/3 = 60 * 3 / 25 = 36/5
3 1/3 – 2 = 1 1/3
36/5 * 5/2 * 4/3 = 36 * 5 * 4 / 5 * 2 * 3 = 12 * 2 = 24

910․ Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ
է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

220 : 5 = 44
44 * 4 = 176

912․ Միևնույն ճանապարհը հեծանվորդն անցել է 2 ժամում, իսկ հետիոտնը՝
7 ժամում։ Գտե՛ք նրանց արագությունները, եթե հեծանվորդի
արագությունը 10 կմ/ժ-ով մեծ է հետիոտնի արագությունից։

7x = 2 * (x + 10)
7x = 2x +20
5x = 20
x = 4 կմ/ժ
y = 4+10 = 14 կմ/ժ

Մաթեմատիկա ընտրություն 09․03․21․ Իմ կազմած խնդիրները

  1. 4 Պաղպաղակը առժե 1000 դրամ։ Խանութում կար 10 պաղպաղակ, բայց օրվա վերջում մնացել էր 6 պաղպաղակ։ Մյուս օրը 4 անգամ ավելի շատ պաղպաղակ կար խանութում, քան անցած օրվա վերջում էր մնացել։ Երբ երկրորդ օրը ավարտվեց, մնացել էր 8 անգամ ավելի քիչ պաղպաղակ, քան այդ օրվա սկզբում։ Մարդիք քա՞նի դրամ ծախսեցին պաղպաղակի վրա այդ երկու օրերում։
  1. 2 ձկան քաշը 5 կգ է և արժի 7000 դրամ, 3 հավի քաշը 9 կգ է և արժի 9000 դրամ իսկ 4 կովի քաշը 16 կգ է և արժի 8400 դրամ։ Ամենաքիչը քա՞նի դրամ կարող է ծախսել 19 կգ ուտելիքի համար։