Մաթեմատիկա 11․03․21

921-ա,գ,ե․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 832 = 174,

174 + 832 = 1006

գ) 1405 – x = 108,

1405 – 108 = 1297

ե) x + 818 = 896,

896 – 818 = 78

922-ա,գ,ե․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 3/4 = 5/8,

5/8 + 6/8 = 1 3/8

գ) 3/10 – x = 4/5,

3/10 – 8/10 = -5/10

ե) x + 10 2/9 = 11 5/9,

11 5/9 – 10 2/9 = 1 1/3

923-ա,գ,ե․ Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) x – 3 = 0
գ) x – 5 = 0
ե) 7 – x = 0

924-ա,գ,ե․ Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը.

ա) 2 ⋅ x = 5
գ) x = 1
ե) 6 ⋅ x + 8 = 14

ՏՆԱՅԻՆ․

921-բ,դ,զ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) x – 303 = 27,

27 + 303 = 330

դ) 84 + x = 124,

124 – 84 = 40

զ) 2003 + x = 4561։

4561 – 2003 = 2558

922-բ,դ,զ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) x – 1/2 = 5/6,

5/6 + 1/2 = 1 1/2

դ) 1 2/3 + x = 4 7/9,

4 7/9 – 1 2/3 = 3 1/9

զ) 5 7/8 – x = 4 13/16:

5 7/8 – 4 13/16 = 1 1/16

923-բ,դ,զ․ Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

բ) 3 – x = 0
դ) 2 ⋅ x = 6
զ) x = 6 – x

924-բ,դ,զ․ Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը.

բ) 4 ⋅ x = 0
դ) 7 ⋅ x = 7
զ) 8 – x = 7