Մաթեմատիկա 15․03․21

928-ա,գ,ե․ Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) x < 3,
գ) x > 4,
ե) 5x > 0,

929-ա,գ,ե․ Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < x < 8 [x = 3, 4, 5, 6, 7]
գ) 0 < x < 10, [x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,]
ե) –7 < x < 12, [x = -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

934․ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա
չափումներն են՝ 3 5/6 սմ, 4 1/2 սմ, 5 սմ:

լուծում․
1) 3 5/6 * 4 3/6 = 17 3/12
2) 17 3/12 * 2 = 34 6/12
3) 3 5/6 * 5 = 19 2/12
4) 19 2/12 * 2 = 38 4/12
5) 4 1/2 * 5 = 22 1/2
6) 22 1/2 * 2 = 45
7) 45 + 34 6/12 + 38 4/12 = 117 10/12

936․ Գտե՛ք արտահայտության ամենամեծ արժեքը.

ա) 3 – |x|, [x = 0]
բ) –|x|, [x = 1]
գ) –3 ⋅ |x|, [x = 0]
դ) –(|x| – 2)։ [x = 1]

939․ Երկու հետիոտն միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել
երկու գյուղերից։ Առաջին հետիոտնի արագությունը հավասար է
երկրորդի արագության 2/3 մասին։ Գտե՛ք այդ արագությունները,
եթե գյուղերի հեռավորությունը 20 կմ է, և հետիոտները հանդիպել
են դուրս գալուց 2 ժամ անց։

լուծում․
1) 20 : 2 = 10
2) 1 + 2/3 = 5/3
3) 10 : 5 = 2
4) 2 * 2 = 4
5) 2 * 3 = 6

պատ․ 6 կմ/ժ, 4 կմ/ժ

ՏՆԱՅԻՆ․

928-բ,դ,զ. Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

բ) 2x < 3 [x = 1]
դ) 3x > 4,
զ) 8 – x < 10: [x = 6]

929-բ,դ,զ. Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

բ) 1 2/3< x < 5 4/7, [x = 2, 3, 4, 5]
դ) –2 < x < 3, [x = -1, 0, 1, 2]
զ) –9 3/4 < x < –2 1/5: [x = -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3]

937. Խաղողից ստացված չամիչի զանգվածը կազմում է այդ խաղողի
զանգվածի 20 %-ը։ Ինչքա՞ն խաղող պետք է վերցնել 5 կգ չամիչ
ստանալու համար։

լուծում․
1) 5 * 5 = 25

պատ․ 25 կգ

938. Վազքի մրցումներում մարզիկներից մեկը տարածությունն անցել
է 4 ր 45 վրկ-ում, իսկ մյուսը՝ 20 %-ով արագ։ Ինչքա՞ն ժամանակում
է նա հասել վերջնագծին։

Լուծում․
1) 4 * 60 = 240
2) 240 + 45 = 285
3) 285 : 5 = 57
4) 285 + 57 = 342
5) 342 = 342/60 = 5 42/60

Պատ․ 5 ր 42 վ