Դասարանում մայրենի 22․11․19

վարժ․ 72

Ծառերին արթնացնողը քամին էր։
Այդ օրվանից շատ քամիներ են փչել։
Տարբեր պարեր են սովորեցնում դպրոցում։
Դա չտեսնված մի պար էր։
Պարտեզի բոլոր ծաղիկները սպիտակ են։
Եթե բոլոր ծաիկները միանգամից սպիտակեն, լավ կլինի։
Թող հենց հիմա աչքերը փակեն ու քնեն։
Բոլոր դռները փակ են, միթե տանը մարդ չկա։
Անծանոթ համ էր, այդ մրգից չեի կերել։
Տարբեր խոհարարների եփած նույն անունով ճաշերը տարբեր համեր ունեն։

վարժ․ 73

Այս աղջիկը մոլորեցնում է բոլորիս։
Հանկարծ վախեցավ․ բա թր գազանը նորից գա, ինքն ինչ ե անելու։
Այ քեզ պատմություն, լսողների մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել։
Պուճուր երեխա է, բայց ինչեր գիտի։
Հոգնած մի մարդ բացեց դուռը։

վարժ․ 74

որովհետև փոխում է մի բան ասելու ձևը՝ մի քանի բառով է ասում ուրիշ բան, մի ձևով, որ դեռ հասկանալի է

վարժ․ 75

սիրտ տալ – Քաջալերել, խրախուսել
հոգին առնել – սպանել, մեռցնել
գլուխը կորցնել – շփոթվել, մոլորվել
արևը խավարել – հաջողությունը դադարել
հալից ընկնել – մաշվել, հյուծվել
սիրտը վկայել – որևե բանի նախազգացում ունենալ
երես դարցնել – Բարեկամությունը՝ մտերմությունը խզել
սիրտ անել – Համարձակվել
բկին չոքել – բռնադատել, ստիպել

Մաթեմ 22․11․19

վարժ․ 799

լուծում․
1) 25 * 4 = 100
2) 100 : 20 = 5

պատ․ 5

վարժ․ 801

ա) 62 + 62 + 62 + 62 + 90 = 338
բ) 403 + 403 + 403 + 403 + 85 + 403 = 2100
գ) 64 + 36 + 64 + 36 + 64 + 36 = 300
դ) 22 + 78 + 78 + 78 + 78 + 22 + 22 + 22 = 400

վարժ․ 805

2-րդ քառակուսսին 10 անգամ ավելի մեծ է

վարժ․ 807

լուծում․
1) 400 * 15 = 6,000
2) 6,000 * 200 = 1,200,000
3) 1,200,000 : 1,200

պատ․ 1,200 տոն

վարժ․ 809

լուծում․
1) 50 : 2 = 25
2) 9 : 3 = 3
3) 3 * 2 = 6
4) 25 – 6 = 19
5) 25 – 3 = 22

պատ․ 19 փոքր, 22 մեծ