Մաթեմ բ 09.04.21. Տրամաբանությունը զարգացնող խնդիրներ

• Պարկում կա 3 կարմիր և 3 սև գնդակ: Առնվազը քանի՞ գնդակ պետք է
հանենք պարկից, որպեսզի ունենանք տարբեր գույնի գնդակներ:

4

• Տատիկն իր բոլոր թոռնիկների համար գուլպաներ գործեց: Յուրաքանչյուր գուլպայի վրա նա գրեց մեկ տառ: Քանի՞ թոռնիկ ունի տատիկը, եթե նա գրեց ընդամենը 16 տառ:

8 թոռնիկ

• Լճում աճում են թրաշուշաններ: Հայտնի է, որ մեկ օր անցնելուց հետո
շուշանների թիվը կրկնապատկվում է, և արդեն 40-րդ օրվա վերջում
լճակն ամբողջովին ծածկված էր շուշաններով: Ասեք, թե ո՞ր օրվա
վերջում էր, որ լճակի ուղիղ կեսն էր ծածկված շուշաններով:

39-երրորդ

• Ես խմեցի բաժակով լիքը լցված սուրճի կեսը և այն լրացրի կաթով: Հետո
խմեցի ստացված խառնորդի 1/3 մասը և փոխարենը կաթ լցրեցի:
Այնուհետև ես խմեցի բաժակի պարունակության 1/6
մասը և փոխարենը լցրեցի կաթ: Վերջապես, ես խմեցի ամբողջ բաժակը: Ի՞նչը ես շատ
խմեցի ՝ սու՞րճ, թե՞ կաթ:

=

• ՈՒնենք մետաղադրամներով 100 կույտ, յուրաքանչյուրում 100 մետաղադրամ: Կույտերից մեկում եղած մետաղադրամները կեղծ են, որոնք մեկ
գրամով թեթև են իսկական մետաղադրամներից: Իսկական մետաղադրամը կշռում է 10 գրամ: Էլեկտրոնային մեծ կշեռքի մեկ կշռումով ինչպե՞ս
հայտնաբերել կեղծ մետաղադրամով կույտը:

• Մի տարի հունվարի երեք կիրակի զույգ ամսաթվով օրեր էին: Շաբաթվա
ինչ օր էր հունվարի 27-ը:

հինգշաբտի

• Ինչպե՞ս կարող են 3 մարդ 3 ժամում անցնել 60 կմ մի մեքենայով, եթե
մեքենայում տեղավորվում են միայն երկու մարդ, նրա արագությունը 50
կմ/ժ է, իսկ հետիոտների արագությունը 5 կմ/ժ:

մարդ 1-ը 10 կմ քայլում է։ մարդ 2-ը մարդ 3-ի հետ քշում է 50 կմ և մարդ 2-ը մարդ 3-ին թողում է։ Մադ 3-ը վերջն է քայլում։ մարդ 2 գնում է հետ մարդ 1-ի մոտ և մարդ 1-ի հետ գնում է մարդ 3-ի մոտ։

• Գիտնականին աշխատության էջերը համարակալելու համար անհրաժեշտ եղավ 3389 թվանշան: Քանի՞ էջ կար այդ աշխատության մեջ:

Մաթեմատիկա 09․04․21

1006. Մանրակը մշակելիս նրա զանգվածը 500 գրամից նվազեց մինչև
450 գ։ Քանի՞ տոկոսով նվազեց մանրակի զանգվածը։

լուծում․
500 : (500 – 450) = 10
100 : 10 = 10

պատ․ 10%-ով

1016-ա,գ,ե,է. Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

ա) 372/10 = 37,2
գ) 13/1000 = 0,013
ե) 4567/10 = 456,7
է) 129/100 = 1,29

1017-ա,գ,ե,է. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 3,87 = 387/100
գ) 137,56 = 13756/100
ե) 1,001 = 1001/1000
է) 3,5978 = 35978/10000

1029-գ. Կատարե՛ք գործողությունները.

գ) 195584 ։ 1024 + 827541 ։ 643 =
= 191 + 1287 = 1478

ՏՆԱՅԻՆ․

1016-բ,դ,զ,ը․ Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

բ) 813/100 = 8,13
դ) 3/100 = 0,03
զ) 932/1000 = 0,932
ը) 513/10000 = 0,0513

1017-բ,դ,զ,ը․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

բ) 16,99 = 1699/100
դ) 0,003 = 3/1000
զ) 37,1 = 371/10
ը) 74,0938 = 740938/10000

1029-ա․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 501760 ։ 448 + 8981 ⋅ 65 =
= 1120 + 583765 = 584885

1030․ 10, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն
թվերը, որոնք բաժանվում են 5‐ի։

10, 25, 45, 100, 200, 205