Մաթեմատիկա 26․04․21

1081․ Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու
կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված
քառակուսու պարագիծը։

լուծում․
1) 37,2 սմ * 10 = 372 սմ
2) 372 * 4 = 1488 սմ

պատ․ 1488 սմ

1083․ Քառակուսու կողմի երկարությունը 7,16 դմ է։ Եթե նրա
պարագիծը մեծացնենք 100 անգամ, որքա՞ն կլինի ստացված
քառակուսու կողմի երկարությունը։

լուծում․
1) 71,6 սմ * 4 = 286,4
2) 286,4 * 100 = 28640
3) 28640 : 4 = 7160

լուծում2․
1) 71,6 * 100 = 7160

պատ․ 716 դմ

1092-ա,գ,ե․ Համեմատե՛ք.

ա) |–2| < |2|
գ) |–100| < |0|,
ե) |3/8| > |-1/5|

1093․ Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի
կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։
Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և
քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

լուծում.
1) (6900 – 500 * 12) : (800 – 500) = 3

պատ․ 3 մեծ, 9 փոքր

1095-գ․ Քանի՞ անգամ պակասեց ապրանքի գինը, եթե գինը իջավ՝

գ) 90 %-ով
100 : (100 – 90) = 10
10 անգամ կպակասի գինը։

ՏՆԱՅԻՆ․

1082․ Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։
Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10
անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

լուծում․
1) 36,6 * 20 + 24,2 : 5 =
732 + 4,84 = 736,84 սմ

1092-բ,դ,զ․ Համեմատե՛ք.

բ) |3 1/4| > |–4|
դ) |–12,9| > |–13|
զ) |-7 2/3| < |20/3|

1094․ Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը
վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր
բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

լուծում․
1) 2000 : 5 * 2 = 800
2) 800 : 5 = 160
800 > 160
3) 800 : 160 = 5

պատ․ ավելի շատ վաճառեցին կաղամբից՝ 5 անգամ շատ։

1095-ա․Քանի՞ անգամ պակասեց ապրանքի գինը, եթե գինը իջավ՝

ա) 50 %-ով
100 : 100 – 50 = 2
2 անգամ պակասեց։