Բնագիտություն․ 5.1․ Լույսի աղբյուրներ, լույսի ուղղագիծ տարածումը

Լուսային երևույթները լայնորեն տարածված են բնության մեջ: Լույսի շնորհիվ ենք ընկալում մարմինների գույնը, չափերը և ձևը: Ինքնուրույն լույս արձակող մարմիններն անվանում են լույսի աղբյուրներ: Լույսի բնական աղբյուր են աստղերը, կայծակը, Արեգակը, միջատներ և որոշ բակտերիաներ:

Լույսի աղբյուրները լույսն արձակում են բոլոր ուղղություններով:

Բազմաթիվ դիտումների և փորձերի միջոցով հաստատվել է, որ թափանցիկ միջավայրում լույսը տարածվում է ուղղագիծ:


Գրականության հղումը

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Որո՞նք են լույսի բնական և արհեստական աղբյուրները:

Բնական՝ Արեգակը, աստղերը, կայծակը, և որոշ կենդանիներ։
Արհեստական՝ մոմը, էլեկտրական լամպը, նեոնային լամպը և այլն։

2. Ի՞նչ երևույթներ են հաստատում համասեռ միջավայրում լույսի ուղղագիծ տարածումը:

Լույսի ուղղագիծ տարածմամբ են բացատրվում ստվերների առաջացումը, պատկերների առաջացումը
մթնախցիկում, Արեգակի, Լուսնի խավարումները և այլ երևույթներ։

3. Ինչու՞ ենք Արեգակը և աստղերը համարում լույսի բնական, իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը՝ արհեստական աղբյուրներ:

Արեգակը և աստղերը բնական են համարվում որովհետև նրանք բնության մասնիկներ են։
Մոմը և էլեկտրական լամպը արհեստական են համարվում որովհետև ստեղծվել է մարդու կողմից։

4. Ի՞նչ կկատարվեր, եթե լույսի ճառագայթները շրջանցեին իրենց ճանապարհին եղած անթափանց արգելքները:

Միշտ լույս կլինի և ստվերներ չեն լինի։
Մարդիկ իրենց տարածքի զգացողությունը կկորցնեն։

Մաթեմատիկա 22․04․21

1071-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,82 + 41,705 = 45,525
գ) 8,903 + 152,9 = 161,803
ե) 5,51 + 6,36 = 11,87

1072-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4) = -4,6
գ) (–0,37) + (–6,23) = -6,6
ե) (–1,001) + (–2,456) = -3,457

1074-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 2 + 0,38 = 2,38
գ) 100 + 0,096 = 100,096
ե) 0,836 + 10 = 10,836

1075-ա,գ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) z – 0,615 = 0,02
0,02 + 0,615 = 0,635
z = 0,635
գ) 27 = z – 10,0001,
27 + 10,0001 = 37,0001
z = 37,0001

1085-ա,գ․ Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02 * 10 = 70,2
գ) 20 * 10 = 200

1086-ա,գ․ Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11 : 100 = 0,3211
գ) 2,32 : 100 = 0,0232

ՏՆԱՅԻՆ․

1071-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք գումարում.

բ) 0,921 + 4,8 = 5,721
դ) 0,0032 + 1119,69 = 1119,6932
զ) 0,002 + 0,00017 = 0,00217

1072-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք գումարում.

բ) (–8,75) + (–1,25) = -10
դ) (–4,38) + (–2,04) = -6,42
զ) (–18,203) + (–0,411) = -18,614

1074-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) 1 + 15,07 = 16,07
դ) 20 + 4,097 = 24,097
զ) 5,0001 + 18 = 23,0001

1075-բ,դ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) z – 18,2 = 124,01
124,01 + 18,2 = 142,21
z = 142,21
դ) 654,1 = z – 5037,203։

654,1 + 5037,203 = 5691,303

1085-բ,դ․ Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

բ) 83,204 * 10 = 832,04
դ) 0,008 * 10 = 0,08

1086-բ,դ․ Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

բ) 0,005 : 100 = 0,00005
դ) 1534,1 : 100 = 15,341