Մաթեմատիկա 14.04.21

1021-ա,գ․ Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք
նրա ամբողջ մասը.

ա) 91/10 = 9,1
գ) 3214/100 = 32,14

1022-ա,գ․ Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք
նրա կոտորակային մասը.

ա) 83/100 = 0,83
գ) 998/1000 = 0,998

1023-ա,գ,ե,է․ Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի բոլոր կարգերը.

ա) 456,23 = 45623/100
գ) 0,8921 = 8921/10000
ե) 31,7452 = 317452/10000
է) 0,69344 = 69344/100000

1031-բ․ Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) (3/8 – 3 9/11) * 2 – 1/4 = -7 3/22

1032-ա,գ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1
1 : 2 = 1/2
x = 1/2
գ) 4x = 20
20 : 4 = 5
x = 5

ՏՆԱՅԻՆ․

1021-բ,դ․ Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք
նրա ամբողջ մասը.

բ) 2/100 = 0,02
դ) 5677/10 = 567,7

1022-բ,դ․ Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք
նրա կոտորակային մասը.

բ) 2675/10 = 267,5
դ) 65782/100 = 657,82

1023-բ,դ,զ,ը․ Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի բոլոր կարգերը.

բ) 1,456 = 1456/1000
դ) 10,656 = 10656/1000
զ) 204,3005 = 2043005/10000
ը) 1245,38 = 124538/100

1030․ 10, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն
թվերը, որոնք բաժանվում են 5‐ի։

10, 25, 45, 100, 200, 205

1031-ա․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (3/7 – 1 1/6) * 8 + 4/7 = -3 10/29

1032-բ,դ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 3x = 4
4 : 3 = 4/3
x = 4/3
դ) 8x = 7
7 : 8 = 7/8
x = 7/8