Մաթեմատիկա 07․04․21

985․ Տրված կոտորակներից որո՞նք են տասնորդական.

10, 1/10, 2/27, 5 7/100, -4, 6/5, 100 1/3, 7/10000, 10/9:

986-ա,գ․ Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների
գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված
համակարգային տասնորդական կոտորակների
գումարի տեսքով.

ա) 89/100 = 80 + 9/100
գ) 5372/10000 = 5000 + 300 + 70 + 2/10000

987-ա,գ,ե․ Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված
կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական
կոտորակների գումարի տեսքով.

ա) 930/100 = 900 + 30/100 = 9 * 100 + 3 * 10/100

գ) 83018/1000 = 80000 + 3000 + 10 + 8/1000 =
= 8 * 10000 + 3 * 1000 + 1 * 10 + 8 * 1/1000

ե) 6421/10 = 6000 + 400 + 20 + 1/10 = 6 * 1000 + 4 * 100 + 2 * 10 + 1 * 1/10

988-ա,գ,ե․ Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

ա) 3 * 10 + 6 * 1/10 = 306/10
գ) 10 + 1/100 = 1001/100
ե) 100 + 10 + 1/10 + 1/100, = 11011/100

996-ա,գ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x + 15/3 = 8,
8 – 5 = 3
x = 3
գ) x + 5/4 = 9/4,
9/4 – 5/4 = 1

998-ա,գ․ Որոշե՛ք, թե տրված երկու մեծություններից առաջինը երկրորդի որ մասն է.

ա) 1 սմ2 և 1 մ2 = 1/100
գ) 1 դմ2 և 1 մ2 = 1/10

ՏՆԱՅԻՆ․

986-բ,դ․ Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների
գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված
համակարգային տասնորդական կոտորակների
գումարի տեսքով.

բ) 18/1000 = 10 + 8/1000

դ) 100/1000 = 1/10

987-բ,դ,զ․ Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված
կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական
կոտորակների գումարի տեսքով.

բ) 46732/10000 = 40000 + 6000 + 700 + 30 + 2/10000 =
4 * 10000 + 6 * 1000 + 7 * 100 + 3 * 10 + 2 * 1/10000

դ) 307/10 = 300 + 7/10 = 3 * 100 + 7 * 1/10

զ) 3245/100 = 3000 + 200 + 40 + 5/100 = 3 * 1000 + 2 * 100 + 4 * 10 + 5 * 1/100

988-բ,դ,զ․ Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

բ) 8 * 1/10 + 7 * 1/100 = 87/100
դ) 5 * 100 + 4 * 10 + 2 * 1/10 = 5402/10
զ) 6 * 1/10 + 9 * 1/100 + 7 * 1/1000 = 697/1000

996-բ,դ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) x + 14/7 = 20
20 – 2 = 18
x = 18
դ) x -13/7 = 14/7
14/7 + 13/7 = 27/7
x = 27/7

998-բ,դ․ Որոշե՛ք, թե տրված երկու մեծություններից առաջինը երկրորդի որ
մասն է.

բ) 1 սմ3 և 1 մ3 = 1/1000000
դ) 1 մմ3 և 1 դմ3։ = 1/100000

999․ Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն A, B, C, D, E կետերը.

A = -9
B = -2
C = 2
D = 7
E = -12