Հանրահաշիվ 17․11․22

130․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով ատիճանի տեսքով․

ա) a-3 * b-3 = (ab)-3

բ) 72 * 2-3 * 7 = 73 * 23 = 73 * 1/23 = (7 * 1/2)3 = (7/2)3


133-ա,գ,ե,է․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

ա) 23 * 24 = 27

գ) 43 * 42 * 4 = 46

ե) 36 * 37 * 3 * 3 = 315

է) 112 * 112 * 112 = 116


134-ա,գ,ե․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

ա) a5 * a4 = a9

գ) a10 * a = a11

ե) a * a = a2


135-ա,գ,ե․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

ա) 25 : 24 = 2

գ) 59 : 5 = 58

ե) 57/513 = 5-6


136-ա,գ,ե․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

ա) a7 : a3 = a4

գ) a6 : a = a5

ե) a20/a22 = a-2


ՏՆԱՅԻՆ․


131․ Արտահայտությունը ներկայացրեք աստիճանների արտադրյալի տեսքով․

ա) (a2b-5)3 = (a2)3 * (b-5)3 = a6 * b-15

բ) (a-7b2)-2 = (a-7)-2 * (b2)-2 = a14 * b-4

գ) (a-3b-5)-4 = (a-3)-4 * (b-5)-4 = a12 * b20

133-բ,դ,զ,ը․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

բ) 5 * 56 = 57

դ) 72 * 7 * 75 = 78

զ) 64 * 64 * 63 * 62 = 613

ը) 93 * 96 * 92 * 94 * 9 = 916

134-բ,դ,զ. Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

բ) a3 * a8 = a11

դ) a * a7 = a8

զ) a * a2 * a3 * a4 = a10

135-բ,դ,զ․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

բ) 37 : 38 = 3-1

դ) 103/10 = 102

զ) 812/810 = 82

136-բ,դ,զ․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

բ) a8 : a12 = a-4

դ) a12/a4 = a8

զ) a20/a = a19