Հայոց լեզու 02․11․22

Նախադասությունից դո՛ւրս գրիր բոլոր գոյականները՝ նշելով նրանց բոլոր հատկանիշները։

Աշուն էր՝ տերևաթափով, արևի նվազ ջերմությամբ, դառնաշունչ քամիով, որ ծառերի ճղներից պոկում էր դեղնած տերևները, խմբերով քշում, տանում հեռու ձորերը։ 

աշուն – պարզ, հասարակ, եզակի, ուղղական
տերևաթափ – բարդ, ուղղ
արև
ջերմություն
քամի
ծառ
ճյուղ
տերև
խումբ
ձոր