Առողջագիտություն․ Առողջություն

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ լավ է զգում։

Առողջությունը կազմած է հետևյալ գործոններից․
1․ Սնունդ
2․ Հիգիենա
3․ Շրջակա միջավայր
4․ Մարզանք
5․ Վնասակար սովորությունները
6․ Հոգեվիճակ
7․ Ժառանգականություն
8․ Աղքատություն
9․ Պատասխանատու վարքագիծ
10․ Կրթություն

Վերադասավորում եմ այս գործոնները ըստ իմ կարծիքով կարևորությամբ․

1․ Պատասխանտու վարքագիծ
2․ Ժառանգականություն, շրջակա միջավայր, հիգենիա, աղքատություն, վնասակար սովորությունները, սնունդ, մարզանք, հոգեվիճակ, կրթություն