Հանրահաշիվ 10․11․22

115-ա,գ․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

ա) 50 = 1

գ) (-1,2)0 = 1


116-ա,գ,ե,է․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

ա) 24/23 = 21 = 2

գ) 24/25 = 2-1 = 0,5

ե) 35/34 = 31 = 3

է) (-0,3)4/(-0,3)5 = (-0,3)-1 = 1/1 : –3/10 = 1/1 * –10/3 = –10/3 = -3 1/3


118-ա,գ,ե,է,թ,ի,խ․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով․

ա) 2 * 2 * 2 = 23

գ) 1/32 = 1/9 = 3-2

ե) 1/3 = 3-1

է) 5 = 51

թ) 1/25 = 5-2

ի) 97/95 = 92

խ) (-1/5)3 : (-1/5)7 = (-1/5)-4


119-ա,գ․ Գտեք արտահայտության արժեքը․

ա) 104 = 10000
103 = 1000
102 = 100
101 = 10
100 = 1
10-1 = 0,1
10-2 = 0,01
10-3 = 0,001
10-4 = 0,0001

գ) (-3)3 = -27
(-3)2 = 9
(-3)1 = -3
(-3)0 = 1
(-3)−1 = –1/3
(-3)−2 = 1/9
(-3)−3 = –1/27


ՏՆԱՅԻՆ․

115-բ,դ․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

բ) (-1/3)0 = 1
դ) (-1)0 = 1


116-բ,դ,զ,ը․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

բ) 24/24 = 1

դ) 25/27 = 2-2 = 0,25

զ) 3100/3100 = 1

ը) 0,27/0,25 = 0,22 = 0,04


118-մնաց․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով․

բ) 23 * 25 = 2-2

դ) 4 = 41

զ) 1/3 * 3 * 3 * 3 = 1/34 = 3-4

ժ) 23 * 23 = 21

լ) 0,56/0,57 = 0,5-1


119-բ․ Գտեք արտահայտության արժեքը․

բ) 25 = 32
24 = 16
23 = 8
22 = 4
21 = 2
20 = 1
2−1 = 0,5
2−2 = 0,25
2−3 = 0,125
2−4 = 0,0625
2−5 = 0,03125