Մաթեմ 30․09․19

վարժ․ 569

ա) 3* (72 : 18) + 7 * (81 – 70) = 89
բ) (925 – 890) * 4 – 2 * (600 : 15) = 100
գ) (379 + 621) : 125 + (94 – 31) * 8 = 512
դ) (32 * 5) * 4 + (600 : 100) : 3 = 642

վարժ․ 570

ա) 1204
բ) 17, 10 մնցրդ.
գ) 36
դ) 200

վարժ․ 577

արդեն արել ենք այս վարժությունը տնային աշխատանքում

վարժ․ 580

այո։

վարժ․ 583

1200 կգ ձավար կա։

1000 կգ-ը պարկերի մեջ է,
մնացածը արկղերում։

1 արկղ = 10 կգ

քա՞նի արկղ կա։

լուծում․
1) 1200 – 1000 = 200
2) 200 : 10 = 20

պատ․ 20

վարժ․ 586

հավասար կշեռք կար․

1 կողմում 1 աղյուս, իսկ մյուս կողմում երկուկիլոգրամանոց կշռաքար և կես աղյուս

1 աղյուսի զանգվածը = ?

լուծում․
Եթե մի կողմում կա մի կես աղյուս ու մի երկու կիլոգրամանոց կշռաքար, դա նշանակում է որ կես աղյուսը 2 կիլոգրամ է։
1) 2 * 2 = 4

պատ․ 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s