Մաթեմ 20․09․19

վարժ․398

ա) 9 * 1075 = 9,675
բ) 7 * 576 = 4,032
գ) 43 * 935 = 40,205
դ) 72 * 402 = 29,448
ե) 182 * 3,746 = 681,772
զ) 19,074 * 87  = 1,659,438

վարժ․399

ա) 8, 8
բ) 2, 0
գ) 2, 2
դ) 4, 4, 9
ե) 3, 3, 7, 4
զ) 1, 5, 1

վարժ․403

ա) (5 * 4 + 6) * 10 = 260
բ) (8 * 6 + 2) * 7 = 350
գ) 3 * (4 + 6) * 5 = 150
դ) (52 + 8) * (3 + 7) = 600
ե) 30 + (10 + 6) * 9 = 174
զ) 5 * (30 + 11) + 84 = 289

 

վարժ․406

math

վարժ․409

երկու դարակ

դարակ 1-ի գրքերը + դարակ 2-ի գրքերը = 74 գիրք

դարակ 1-ից մյուսը տեղափոխել 13 գիրք = հավասար դարակներ

դարակ 1 = ? գիրք

դարակ 2 = ? գիրք

լուծում․
1) 74 : 2 = 37
2) 37 + 13 = 50
3) 37 – 13 = 24

պատ․ 24, 50

վարժ․411

սենյակում կա 35 կարգ

1 կարգ = 12 աթոռ

եթե նույն քանակով աթոռներ լինեն իսկ 1 կարգը լինի 15 աթոռ, քա՞նի կարգ կլինի։

լուծում․
1) 12 * 35 = 420
2) 420 : 15 = 28

պատ․ 28

Մաթեմ 19․09․19

վարժ․ 350

ա) 3,249 + 9,815 = 12,064
բ) 723,008 + 6,945 = 729,953
գ) 564 + 21,857 = 22,421
դ) 93,725 + 698,911 = 792,636
ե) 65,174 + 41,136 = 106,310
զ) 593,795 + 89,000,397 = 89,594,192

վարժ․354

1

վարժ․357

ա) 0,4,1,1
բ) 4,3,2,1
գ) 2, 9, 6, 3, 1, 0
դ) 9, 4, 0, 4, 1
ե) 3, 9, 1, 7, 6

վարժ․365

9

վարժ․377

պապաս չի բացատրում

վարժ․382

ա) 6, 0, 4, 6, 4
բ) 8, 8, 4, 1
գ) 2, 4, 8, 2, 3, 0

Մաթեմ 18․09․19

վարժ․308

այո, նույն թիվը կստանան։

վարժ․ 325

ա) 18 * (7 + 5) = 18 * 7 + 18 * 5 ճիշտ
բ) 634 * (91 + 64) = 634 * 91 + 634 * 64 ճիշտ
գ) (375 * 58) * 27 = 375 * 27 + 58 * 27 ճիշտ
դ) (119 * 32) * 101 = 119 * 101 + 32 * 101 ճիշտ

վարժ․ 326

ա) 193 * 40 + 193 * 60 = 19,300
բ) 18 * 5 + 18 * 95 = 1,800
գ) 973 * 37 + 27 * 37 = 37,000
դ) 130 * 78 + 70 * 78 = 15,600
ե) 388 * 99 + 12 * 99 = 39,600
զ) 657 * 33 + 657 * 67 = 65,700

վարժ․ 328

ա) 38 * 275 + 38 * 25 = 11,400
բ) 103 * 87 + 103 * 29 = 11,948
գ) 66 * 432 + 66 * 97 = 34914
դ) 73 * 205 + 73 + 56 = 19,053

վարժ․ 341

240 տ ալյուր պետք է ուղարկել հացի գործարան։

1 աֆտո-ն պահում է 3 ալյուր իսկ յուրաքանչյուր աֆոն կարող է կատարել 4 ուղերթ։

քանի աֆտո է պետք սաղ ալյուրը ուղարկելու համար

լուծում.
1) 3 * 4 = 12
2) 280 : 12 = 23, 4 մնացորդ
3) որ մնացորդ ուղարկեն, պետք է մի գումարենք մի աֆտո։

պատ․ 24