Մաթեմ 16․09․19

վարժ․211

ա) 5+6=. . . . . +. . . . . . =. . . . . . . . . . .
բ) 8+3=. . . . . . . .+ . . .=. . . . . . . . . . .
գ) 4+12=․ ․ ․ ․+ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․=. . . . . . . . . . . . . . . .
դ) 7+9=. . . . . . .+. . . . . . . . .=. . . . . . . . . . . . . . . .
ե) 10+7=. . . . . . . . . .+. . . . . . .=. . . . . . . . . . . . . . . . .
զ) 11+6=. . . . . . . . . . .+. . . . . .=. . . . . . . . . . . . . . . . .

վարժ․216

ա)72727
բ)33330

վարժ․219

երկու ավտո
քաղաք Ա —> քաղաք Բ

ավտո 1 = 70 կմ/ժ
ավտո 2 = 50կմ/ժ

ավտո 1-ը հասել է իսկ ավտո 2-ի համար մնացել է 40կմ

քաղաք Ա —-> քաղաք Բ = ?կմ

լուժում․
1) 70 – 50 = 20
2) 40 : 20 = 2
3) 2 * 70 = 140

պատ․ 140կմ

վարժ․ 224

ա) 3 * (18 – 9) + 6 * 7 < 24 : 3 : 2 + 91
բ) 68 * 2 + (13 – 3) * 2 > (25 + 3) : 4 + 7 * 7 – 2
գ) (51 – 31) * 2 – 30 < 105 : 3 – 2 * (17 – 3) + 5

վարժ․ 235

ա) 64 + 18 + 36 = 118
բ) 393 + 8 + 92 + 107 = 600
գ) 276 + 9 + 24 + 91 = 400
դ) 1035 + 49 + 465 + 101 = 1650
ե) 654 + 17 + 346 + 250 + 750 = 2017
զ) 2059 + 2311 + 441 + 689 + 14 = 5514

վարժ․248

3 դարակ
դարակ 1 = 42
դարակ 2 = 26
դարակ 3 = 37

դարակ 1 —-> դարակ 2
7
դարակ 3 —-> դարակ 2 ժ
?
= դարակ 1,2,3 հավասար

լուծում․

1) 42 – 7 = 35
2) 26 + 7 = 33
3) 37 – 33 = 4
4) 4 : 2 = 2
5) 37 – 2/33 + 2 = 35

պատ․2