Մաթեմ 26․09․19

վարժ․ 500

բաժանելի

վարժ․ 505

? : 7 = 9, 3 մնացորդ

լուծում․
1) 7 * 9 = 63
2) 63 + 3 = 66

պատ․ 66

վարժ․ 508

ա) 24 : 2 = 12
բ) 6 : 3 = 2
գ) 120 : 40 = 3 * 1
դ) 6 * 20 = 240 : 2
ե) 14 : 7 = 24 – 22
զ) 45 : 15 = 24 : 8

վարժ․ 513

պատ․ 6

վարժ․527

պատ․ 3 * բաժանելի

Մաթեմ 24․09․19

վարժ․543

ա) 1,176 : 42 = 28
բ) 1,512: 28 = 54
գ) 7,137 : 549 = 13
դ) 8,610 : 123 = 70
ե) 10,375 : 83 = 125
զ) 95,918 : 318 = 301, մնացորդ․ 200

վարժ․546

վարժ․550

բաժանելի

վարժ․559

math

վարժ․563

3 սուփ

սուփ 1 = 103
սուփ 2 = 97
սուփ 3 = 89

36
սուփ 1 —-> սուփ 2
22
սուփ 2 —-> սուփ 3
21
սուփ 3 —-> սուփ 1

ամենաշատ ունեցողը ինչքան-ով շատ ունի ամենաքիչ-ից

լուծում․
1) 103 – 36 = 67
2) 97 – 22 = 75
3) 89 – 21 = 68
4) 67 + 21 = 88
5) 75 + 36 = 111
6) 68 + 22 = 90
7) 111 – 88 = 23

պատ․ 23