Երկրաչափություն․ 12.04.23

314-ա,գ.

ա)

a = 9 սմ
h = 15 սմ

S = a * h
S = 12 սմ * 15 սմ = 180 սմ2

գ)

S = 162 սմ2
a = 9 սմ

h = S/a
h = 162 սմ2/9 սմ = 18 սմ


315.


317.


319-ա,գ.

ա)

գ)


320.


ՏՆԱՅԻՆ․


314-բ,դ․

բ) S = 34 սմ2, h = 8,5սմ

a = S/h = 34 սմ2/8,5 սմ = 4 սմ

դ) h = 1/2a, S = 21a

a = S/h = 21a/1/2a = 21 * 2 = 42 սմ


316․

AD = BC = 13 սմ
AB = CD = 12 սմ
<BAD = <BCD = 30o

Եթե ուղղանկյուն եռանկյան մեջ կա 30o անկյուն, այդ անկյան հանդիպակաց կողմի երկարությունը հավասար է ներքնագծի կեսին։

BE = 1/2AB = 1/2 * 12 սմ = 6 սմ
S = AD * BE = 13 ս մ * 6 սմ = 78 սմ2


318․

AB = BC = 8,1 սմ
AC = 14 սմ
<CAD = 30o
CE = 1/2AC
CE = 1/2 * 14 սմ
CE = 7 սմ
S = AD * h = AD * CE = 8,1 սմ * 7 սմ = 56,7 սմ2


319-բ.

բ) a = 10 սմ, b = 15 սմ, h1 = 6 սմ, h2>h1

AB = CD = a = 10 սմ
AD = BC = b = 15 սմ
S = a * h2 = 10 սմ * 6 սմ = 60 սմ2
h1 = S/b = 60 սմ2/15 սմ = 4 սմ


321

AB = CD = 8 սմ
AD = BC = 10 սմ
S = 40 սմ2
BF = S/AB = 40 սմ2/8 սմ = 5 սմ
BE = S/BC = 40 սմ2/10 սմ = 4 սմ
BE = 0,5AB
<BAD = 30օ
<DCB = <BAD = 30o
<ABC = <ADC = 0,5(360o – 2 * 30o) = 0,5 * 300o = 150o