Երկրաչափություն․ 05.04.23

303-ա,գ․

ա) a = 8,5սմ, b = 3,2սմ

S = ab = 8,5 սմ * 3,2 սմ= 27,2 սմ2

գ)

b = S/a = 684 սմ2/32 սմ = 21,375 սմ


305․

P = 28 սմ
a:b = 4:3
P = 2a + 2b
P = 2a + 1,5a
P = 3,5a
a = 8 սմ
b = 3/4 * 8 սմ = 6 սմ


308․


310․


313․


ՏՆԱՅԻՆ․


303-բ,դ.

բ) a = 2/3 սմ, b = 1,2 սմ

S = ab = 2/3 սմ * 1,2 սմ = 0,8 սմ2

դ) b = 4,5 դմ (45 սմ), S = 1215 սմ2

a = S/b = 1215 սմ2/45 սմ = 27 սմ


306.

Ուղղանկյան կից կողմեր = a և b

a = 12 սմ
S = 96 սմ2
b = S/a = 96 սմ2/12 սմ = 8 սմ

P = 2a + 2b
P = 24 + 16 = 40 սմ


307.

Ուղղանկյան կից կողմեր = a և b
Քառակուսու կողմ = s

a = 45 սմ

s = P/4 = 32/4 = 8 սմ
S = s2 = (8 սմ)2 = 64 սմ2
b = S/a = 64/45 = 1,4(2)


311.

5,5 մ = 550 սմ
6 մ = 600 սմ

S1 = 550 սմ * 600 սմ = 330000 սմ2
S2 = 30 սմ * 5 սմ = 150 սմ2

S1/S2 = 330000 սմ2/150 սմ2 = 2200


312.

3 մ = 300 սմ
2,7 մ = 270 սմ

S1 = 300 սմ * 270 սմ = 81000 սմ2
S2 = (15 սմ)2 = 225 սմ2

S1/S2 = 81000 սմ2/225 սմ2 = 360