Ֆիզիկա․ Նյութի խտություն, Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը

1. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում նյութի խտություն։

Այն մեծությունը որը հավասար է զանգվածի և ծավալի հարաբերությանը։

2. Ինչպե՞ս է որոշվում նյութի խտությունը։

p = m/V (խտություն = զանված/ծավալ)

3. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում նյութի խտությունը։

կգ/մ3, գ/սմ3

4. Ինչպե՞ս կարելի է հաշվել մարմնի ծավալը,եթե հայտնի են նրա զանգվածը և նրա խտությունը։

ծավալ = զանգված ։ խտություն

5. Ինչպե՞ս կարելի է հաշվել մարմնի զանգվածը,եթե հայտնի են նրա ծավալը և նյութի խտությունը:

զանգված = ծավալ * խտություն

Առաջադրանքներ

Լուծել .Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-իցէջ33 -39 առաջադրանքները:

10. Մարմինների խտությունը

Տարբերակ 1

I. Բետոնի խտությունը 2200կգ/մ3 է, նշանակում է, որ.

1․ 1մ3 ծավալով բետոնը 2200կգ է

II. 20մ3 տարողությամբ բաքը լցված է կերոսինով, որի զանգվածը 16000կգ է: Հաշվեք կերոսինի խտությունը.

2․ 800կգ/մ3

III. Կաղնու փայտից պատրստված 0,002մ3 ծավալով չորսուի զանգվածը 1,6կգ է: Հաշվեք կաղնու խտությունը.

1․ 0,032կգ/մ3

IV. Մարմարի խտությունը 2700 կգ/մ3 է: Այն արտահայտեք գ/սմ3-ով.

1․ 2,7գ/սմ3

V․ 0,5դմ3 ծավալով մոմի կտորը կշռում է 450գ: Հաշվեք մոմի խտությունը.

2. 0,9 գ/սմ3

11. Պինդ մարմնի խտության որոշումը

Տարբերակ 1

I. Որքա՞ն է չափանոթի ամենափոքր բաժանման արժեքը:

2․ 10սմ3

II. Որքա՞ն էր փորձանոթի մեջ լցված ջրի ծավալը:

5․ 80սմ3

III. Որքա՞ն է չափանոթի մեջ սուզված մարմնի ծավալը

1․ 10սմ3

IV. Հաշվեք մարմնի խտությունը: Մարմնի զանգվածը ցույց է տրված նկարում.

2․ 7գ/սմ3

12․ Մարմնի զանգվածի և ծավալի որոշումը խտության միջոցով

Տարբերակ 1

I. Չուգունե, ճենապակե և արույրե կշռաքարերը ունեն նույն զանգվածը: Նրանցից որ՞ն ունի ավելի մեծ ծավալ.

Ճենապակի – 2403կգ/մ3
Չուգուն – 6800-7800կգ/մ3
Արույր – 8400-8700կգ/մ3

2․ Ճենապակի

II. Որոշեք 40մ երկարությամբ, 15մ լայնությամբ և Յմ հաստությամբ
սառցադաշտի սառույցի զանգվածը.

5. 1620 տ

III. Որոշեք պարաֆինի կտորի ծավալը, եթե նրա զանգվածը 0,18կգ է․

3․ 0․0002մ3

IV. Մարմնամարզիկների մոտ թոքերի ծավալը երկու անգամ մեծ է, քան
այն մարդկանց մոտ, ովքեր չեն զբաղվում սպորտով: Որոշեք մարզիկի
ներշնչած օդի զանգվածը մեկ ներշնչման ժամանակ, եթե նրա թոքերի
ծավալը 6000սմ3 է.

4. 7,74գ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s