Ֆիզիկա․ Լաբորատորիայում կատարվող փորձեր և քննարկվող հարցեր.

1. Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի՞ իր արագությունը,թե ոչ:

Ոչ, որովհետև եթե մարմնի վրա այլ մարմիններ չեն ազդում, մարմինը չի փոխում իր արագությունը։

2. Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

Վոլեյբոլ խաղը մարմնի վրա փոխազդեցության օրինակ է։ Մարդը շարժվում և նետում գնդակը, այսինքն անշարժ վիճակից գնդակը անցնում է շարժման, իսկ դիմացինը գնդակը հետ շպրտելով, փոխում է գնդակի շարժման ուղղությունը։-

3. Մարմնի ո՞ր հատկությունն է կոչվում իներտություն։

Իներտությունը ամեն մարմնի այն հատկությունն է, որ ակնթարթորեն մարմնի արագությունը չի լինի փոխել՝ միշտ որոշ ժամանակ է անհրաժեշտ։

4. Ո՞ր մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված։

Զանգվածը իներտության քանակական չափն է։

5. Ինչպե՞ս կարելի է չափել մարմնի զանգվածը։

մարմնի զանգվածը չափում են այն համեմատության մեջ դնելով չափանմուշի հետ, սովորաբար դա անում են կշեռքով։

6. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը։

կիլոգրամ, գրամ, տոննա, ցենտներ, միլիգրամ

7. Ի՞նչն է զանգվածի չափանմուշը միավորների ՄՀ-ում

պլատինի և իրիդիումի համաձուլվածքից պատրաստված գլանաձև չափանմուշի զանգվածը

ա. ծանոթացում զանգվածի չափման գործիքների հետ

բ. ծանոթացում կշռման կանոնների հետ

գ. տարբեր մարմինների զանգվածների որոշումը լծակավոր կշեռքի և կշռաքարերի միջոցով

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 43-ից էջ48 Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ26-ից մինչև էջ29-ը: