Երկրաչափություն 10․12․21

130․

DC = DE
AB = BC
<A = <E
<ACB = <DCE (հակադիր)
<E = <BCA (համապատասխան)
<E = <A = <ACB = <DCE
<D = <B

133.

ա)
Քանի որ BD-ն (AC հիմքով) ABC եռանկյան միջնագիծն է, հետևաբար նաև ABC եռանկյան կիսորդն է, ուստի <ABD = <CBD
AB = BC, իսկ AE = CF, հետևաբար BE = BF, որովհետև AB – BE = BC – BF
Հետևաբար, △BDE = △BDF, որովհետև հավասար են նրանց երկու կողմերը և դրանց կազմած անկյունները
բ)
AD = DC որովհետև BD-ն միջնագիծ է: AE = CF: <EAD = <FCD, որովհետև նրանք հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններն են։
Հետևաբար, △EAD = △DCF, որովհետև հավասար են երկու կողմերը և դրանց կազմած անկյունը

ՏՆԱՅԻՆ․

131.

ա)
AB = AC որովհետև հավասարասրուն եռանկյան սրունքներ են:
BM = CN
<ABM = <ACN որովհետև նրանք հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններն են։
Հետևաբար, △BAM = △CAN , որովհետև հավասար են նրանց երկու կողմերը և դրանց կազմած անկյունը
բ)
քանի որ ապացուցեցինք որ △BAM = △CAN, իսկ AB = AC և BM = CN, հետևաբար AM = AN, որը նշանակում է △AMN հավասարասրուն է MN հիմքով։

132.

Քանի որ EF հավասարասրուն եռանկյան կիսորդը նաև միջնագիծն է իսկ DK հիմքը 16 սմ է,
KF = 16 : 2 = 8 սմ
Քանի որ EF-ը <E-ի կիսորդն է , <DEF = <DEK : 2 = 43: Հետևաբար <DEK = 43 * 2 = 86o
Քանի որ հավասարասրուն եռանկյան EF կիսորդը նաև ուղղաձիգն է, հետևաբար <EFD = 90o

Հայոց լեզու․ Ջ-Ճ-Չ ուղղագրություն

Կետերի փոխարեն լրացրեք ջ, ճ կամ չ:

ա/  ալոճ, ակնակապիճ, աղճատել, աղջամուղջ, աճպարար, անաչառ, անզիջում, անմիջապես, անջրդի (չջրած, չոր), անտերունչ (չքավոր), անրջել, աչալուրջ, աչքաբաց, աջակողմյան, աջափնյակ, աջլիկ, առաջարկություն, միջատ, միջոց, շուրջպար, վերջակետ, աղջիկ, ոչխար, ոջիլ, չղջիկ, փախչել, փարչ (կավե գավաթ), քրքիջ:

բ/  առաջին, առողջություն, առնչություն, բաղարջ (գաթա), բաճկոն, գաղթօջախ, գաղջ (խոնավ, բորբոսնած), գաճաճ (թզուկ, փոքր), գեղջուկ (գյուղացի), թռչուն, թռչել, թրջել, թրջոց, հորջորջել (անվանել, կոչել), մեջտեղ, միջակ, միջօրե, ողջույն, վերջին, մխրճվել, մռնչյուն, մրջյուն, շիճուկ, ողջագուրվել, քուրջ:

գ/ առաջնորդ, գոճի, դաջել, եղջերու, երկարաճիտ, զեղչել, զիջել, զղջալ, Էջմիածին, ընչացք (բեղ), ընչաքաղց (ագահ), թարթիչ, ի հեճուկս (հակառակ մեկի), իջնել, լայնալիճ, լաջվարդ (կապույտ), կտրիչ (կտրող գործիք), կտրիճ (քաջ), հառաչանք, միջամտել, միջավայր, նախճիր (կոտորած), տարեվերջ, ուռճանալ, ուռչել:

դ/  ամբողջ, առաջնորդ, առէջ, բարեհաճ, դարչնագույն, խառնիճաղանճ (խայտաբղետ), խոճկոր, խրճիթ, ծխամորճ, կառչել, կարիճ, կճղակ, կճմթել, կնճիթ, կոճկել, կորչել, կռճիկ, հարճ, ճանճ, ճղճիմ, մահճակալ, մաջկալ, մարջան, մեջբերում, մեջք, մինչև, միջև, միջադեպ, նկարչական, շեղ (կույտ), սոճի, Սոչի, վայրէջք, վերջաբան,

Հանրահաշիվ 13․12․21

125-ա,գ,ե․ Կատարեք բազմապատկումը․

ա) (a + 1)(a + 1) = aa + a + a + 1 = a2 + 2a + 1
գ) (2 + y)(y + 3) = 2y + yy + 3y + 6 = 5y + y2 + 6
ե) (1 + x)(1 – x) = 1 – x + x – x2 = 1 – x2

127-ա,գ,թ․ Բազմանդամների արտադրյալը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (a + 1)(a + 1)(a + 1) =
(aa + a + a + 1)(a + 1) =
(a2 + 2a + 1)(a + 1) =
a3 + a2 + 2a2 + 2a + a + 1 =
3a2 + 3a + a3 + 1
գ) (a + b)(a − b)(a + b) =
a(a + b) – b(a + b) =
a2 + ab – ba + b2 =
a2 + b2
թ) (x3 + 2x − 3)(2 − 3x) =
2x3 + 4x – 6 – 3x4 – 6x2 + 9x =
2x3 + 13x – 3x4 – 6x2 – 6

129-ա,գ․ Բազմանդամների արտադրյալը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (8x – 3)(4x + 5) =
32x2 – 12x + 40x – 15 =
32x2 + 28x – 15
գ) (4a − 3) · 2a − 3 =
8a2 – 6a – 3

132-ա․ Ապացուցեք հավասարությունը․

ա) (a + b)(a + c) = a2 + (b + c)a + bc
ստուգում․
(a + b)(a + c) =
aa + ab + ac + bc =
a2 + ab + ac + bc
a2 + ab + ac + bc = a2 + (b + c)a + bc, որովհետև (ab : a + ac : a) = (b + c) և (ab + ac) : (b + c) = a, հետևաբար ab + ac = (b + c)a

ՏՆԱՅԻՆ․

125-բ,դ,զ․ Կատարեք բազմապատկումը․

բ) (x + 1)(x + 2) =
x2 + 2x + x + 2 =
x2 + 3x + 2
դ) (a + b)(a + b) =
aa + ab + ab + bb =
a2 + 2ab + b2
զ) (a − 2)(3 − a) =
3a – 6 – a2 + 2a =
5a – 6 – a2

127-բ,դ,ը․ Բազմանդամների արտադրյալը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (x – 1)(x – 1)(x – 1) =
xx – x – x + 1(x – 1) =
x2 – 2x + 1(x – 1) =
x3 – 2x2 + x – x2 + 2x – 1 =
x3 – 3x2 + 3x
դ) (m – n)(m – n)(m + n) =
mm – mn – mn + nn(m + n) =
m2 – 2mn + n2(m + n) =
m3 – 2m2n + mn2 + nm2 – 2mn2 + n3 =
m3 – m2n – mn2 + n3
ը) (x − 1)(x2 + x + 1) =
x3 + x2 + x – x2 + x + 1 =
x3 + 2x + 1

129-բ,դ․ Բազմանդամների արտադրյալը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) 8x − 3 · 4x + 5 =
8x – 12x + 5 =
5 – 4x
դ) 4a − 3 (2a − 3) =
8a2 – 6a – 12a + 9 =
8a2 – 18a + 9

132-բ․ Ապացուցեք հավասարությունը․

բ) (xy2 + x2y)(xy + 3) = x2y3 + 3xy2 + x3y2 + 3x2y
(xy2 + x2y)(xy + 3) = x2y3 + x3y2 + 3xy2 + 3x2y
x2y3 + x3y2 + 3xy2 + 3x2y = x2y3 + 3xy2 + x3y2 + 3x2y
(xy2 + x2y)(xy + 3) = x2y3 + x3y2 + 3xy2 + 3x2y = x2y3 + 3xy2 + x3y2 + 3x2y
(xy2 + x2y)(xy + 3) = x2y3 + 3xy2 + x3y2 + 3x2y

Կենսաբանություն․ Կրկնակի բեղմնավորում

Ծածկասերմ բույսերի բազմավորումը կատարվում է վեգետատիվ և սեռական եղանակներով։ ծակասերմ բույսերն ունեն բազմացման օրգան՝ ծաղիկ։ Ծածկասերմ բույսերի բեղմնավորումը և բազմացումը տեղի է ունենում վարսանդի սերմարանում։ Սերմնարանի մեջ սերմնաբողբոջ բազմանում է 4 սերմաբողբոջի։ 3-ը ոչնչանում են, և վերջին սերմնաբողբոջը մեծանում է, և դառնում սերմնապարկ։ Միջուկը բազմանում է մի քանի բջջի, որոնցից մեկը ձվաբջիջն է, իսկ ևս երկուսը՝ կենտրոնական բջիջները։

Ծաղկավոր բույսերի բազմացումը — դաս։ Կենսաբանություն, 7-րդ դասարան.

Փոշեհատիկը ունի վեգետատիվ և գեներատիվ բջիջներ։ Կրկնակի բեղմնավորման համար առէջի փոշեհատիկը պետք է վարսանդի սպիի վրա կպչի, որի արդյունքում վեգետատիվ բջիջը առաջացնում է փոշեխողովակ գեներատիվ բջջի մուտքը սերմնապարկ հեշտացնելու համար։ Գեներատիվ բջիջը բաժանվում է երկու սպերմիումների, և մտնում սերմնապարկը։ Սպերմիումներից մեկը բեղմնավորում է ձվաբջիջը և դառնում զիգոտ։ Այս զիգոտի բազմացման արդյունքում ձևավորվում է սաղմը։ Մյուս սպերմիումը ձուլվում է կենտրոնական բջիջների հետ և բազմացման արդյունքում դառնում է էնդոսպերմ՝ պահեստային սննդանյութ սաղմի աճի և բազմացման համար։

Բույսերի կրկնակի բեղմնավորում — Դավիթ Եփրեմյանի բլոգ