Հայոց լեզու․ Գոյականի ճանաչում

1․ Բարի բառը գոյական չէ։
2․ Սենյակ, Ի՞նչ
3․ Հոտառություն
4․ Հեղեղ, հող, բանալի, մահճակալ։
5․ Լճակ բառը գոյական է, ցույց է տալիս՝ իր։
6․ ծղոտե, հսկայական։ Երկուսը գոյական չեն։
7․ Անցնում էր ոսկե ամառը, անցնում էր ունայն ինձ համար: Ինձ պատմել են, որ այնտեղ էլ ոչ մի անիվ չի պտտվում:
8․ միտք, իշխան, գիրք։
9․ Նա վեր կացավ և մոտեցավ անծանոթ մարդուն:
10․ Ընկերները, բարձունքից, դաշտը, բլրաշարքը, մառախուղը, լույսերը: