Մաթեմ 06․02․20

Վարժ․ 933

ա) 2115, 2418, 2712, 2313, 2919,
բ) 2712, 5742, 8772, 3762, 3732,
գ) 2103, 5109, 8106, 3102, 9105,

Վարժ․ 934

468, 486, 846, 864, 648

Վարժ․ 935

1224, 1524, 1824

Վարժ․ 941

AB – 14
BC – 9
AC – 11

11 + 14 + 9 = 34սմ

Վարժ․ 944

լուծում․
1) 14 * 18 = 252
2) 252 * 20 = 5040
3) 5040 : 16 = 315
4) 315 : 21 = 15
ես ուզում էի տեսնել եթե պատասխանը 15 էր, և դրա համար այս ձևով արեցի
1) 16 * 21 = 336
2) 5040 : 336 = 15

պատ․ 15 սմ