Մաթեմ 03․02․20

Վարժ․ 900

ա) ոչ
բ) ոչ
գ) այո
դ) ոչ

Վարժ․ 905

ոչ

Վարժ․ 911

60 վարկյան (1 րոպե), 60 րոպե (1 ժամ)

Վարժ․ 913

Լուծում․
1) 2 * 6 = 12
2) 3 – 2 = 1
3) 6 : 6 = 1
4) 1 * 1 = 1
5) 1 : 2 = 0.5
6) 0.5 * 6 = 3
7) 3 + 12 = 15

պատ․ 15 սմ²