Մայրենի 05․02․20

  •  Ղ. Աղայանի «Տորք Անգեղ և Հայկանուշ Գեղեցիկ» պոեմի նշված հատվածներն անգի՛ր սովորիր, կատարի՛ր առաջադրանքները:

Շատ դարեր առաջ՝ հին Հայաստանում
Տորք-Անգեղ անվամբ մի մարդ էր կենում:
Տորքը չէր նման հասարակ մարդու,
Այլ մի աժդահա և շատ ահարկու.
Աչքերը կարծես մի-մի կապույտ ծով,
Ճաճանչավորված արևի լույսով,
Սև-սև ունքերը՝ մութ ամպի նման՝
Բարդ-բարդ կուտակված աչքերի վրան.
Քիթը կորընթարթ, իբրև մի բլուր,
Ատամներն ուրագ, եղունգները թուր.
Կուրծքը կասենաս մի լանջ է լեռան,
Մեջքը սարաժայռ, կռները գերան,
Մի խոսքով՝ մի դև և ոչ թէ հսկա,
Ոչ ոք տեսած չէր այնպես աժդահա:
Տգեղ էր դեմքը և այդքան դաժան,
Որ զարհուրում էր, ով նայում էր վրան.
Ահռելի էր նա և այնքան ուժեղ,
Որ հիսուն գոմեշ չունեին մեկտեղ:

***

Նա դեռ պատանի ժայռեր էր ճեղքում,
Ճեղքում էր ձեռքով, ձեռքով էլ կոկում.
Ճեղքում, հղկում էր քարե տախտակներ:
Եղունգով փորում պես-պես նկարներ:
Նա մի հովիվ էր, հովիվ լեռնական,
Բայց ոչ հասարակ, այլ դյուցազնական…

***

Նա չէր շատակեր Շարայի նման.
Սիրում էր կաթը և մածուն ու թան.
Եվ չէր բարկացկոտ, այլ հեզ ու խոնարհ,
Բայց Տերն ազատեր, թէ որ բարկանար…

Առաջադրանքներ 

1․ Բացատրի՛ր դյուցազնական, ճաճանչավորված, կռներ, զարհուրել  բառերը:

դյուցազնական – անվախ, քաջ, հերոսական

ճաճանչավորված – արևի ճառագայթներոով զարդարված

կռներ – թևեր

զարհուրել – վախենալ, սարսափել

2. Գրի՛ր աժդահա, ահարկու, բլուր, կապույտ, հեզ բառերի հոմանիշները:

աժդահա – հսկա, անհետետ, սզման

ահարկու – վախենալու, գեշ

բլուր – սար, բարցրունք

կապույտ – երկնագույն, կապտագույն, կապուտայ

հեզ – հեզիկ, խոնարհամիտ, գառնաբարո

3. Հատվածներից դուրս գրի՛ր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞) :

գոյոկան․

Հայաստան
Տորք-Անգեղ
Շարա
Տեր
ժայռ
ձեռք
հովիվ
ունք
քիթ
լանջ
մեջք

ածական․

կապույտ
հին
հասարակ
շատ
շատակեր
դաժան
պատանի
քարե
լեռնական
դյուցազնական

————————————————————————

լինկեր․

https://bararanonline.com/

Մաթեմ 04․02․20

Վարժ․ 923

91,917 : 9 = 10,213 այո
65,382 : 9 = 7,264 ոչ
56,574 : 9 = 6286 այո
828 : 9 = 92 այո
567 : 9 = 63 այո
63 : 9 = 7 այո

Վարժ․ 924

այո

Վարժ․ 927

3 – 30
9 – 10

30 : 10 = 3

Վարժ․ 928

909

Վարժ․ 929

15 – ոչ
32 – 8 այո
100 – 25 այո
124 – 31 այո
266 – ոչ
301 – ոչ
348 – 87 այո
5000 – 1250 այո