Սննդի աուդիտ

Ճաշարանում կա 135 երեխա։ 6 երեխանները տնից ուտելիք են բերել, իսկ մյուսնները ճաշարանի աղցանից մի բաժին են ուտելու։ Մնացածի համար նախատեսվաց աղցանում քա՞նի գրամ կա յուրաքանչյուր բաղադրիչից և քանի գրամ կա ամբողջ աղցանում, եթե մի բաժինն ունի 2գ ձեթ, 15գ կարմիր պղպեղ, 40գ լոլիկ և 35գ վարունգ։

Լուծում․
1) 135 – 6 = 129
2) 2 * 129 = 258
3) 15 * 129 = 1,935
4) 40 * 129 = 5,160
5) 35 * 129 = 4,515
6)
258գ ձեթ
+
1կգ 935գ (1,935գ) կարմիր պղպեղ
+
5կգ 160գ (5,160գ) լոլիկ
+
4կգ 515գ (4,515գ) վարունգ
=
11կգ 868գ (11,868գ) աղցան

պատ․
258գ ձեթ
1,935գ կ․պղպեղ
5,160գ լոլիկ
4,515գ վարունգ
11,868գ աղցան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s