Մայրենի 14․10․19

  • Կատարի՛ր գրաբարյան առաջադրանք 2-ը: Տեղադրի՛ր բլոգումդ:1․ Իմ կարծիքով այստեղ «բայց» իմաստն է համապատասխան
    2․ Մանուկ-ծեր, աղքաթ-թագավոր, իմաստուն-անմիտ
    3․ Ավելի լավ է աղքաթ մանուկ լինել բայց իմաստուն, քան ծեր թագավոր բայց անմիտ։
  • Անգիր սովորի՛ր Հ. Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակի հետևյալ հատվածը (մեդիաուրբաթ-համերգի համար)՝

Էս տարաժամ՝ թըշվառ ձենից
Կոպիտ, թուխ-թուխ,
Հաստագըլուխ
Մի պահապան զարթնեց քընից,
Տեսավ՝ սևով, թևով զուգված՝
Դըռան առջև մինը տընկված,
Ոտները թել,
Ինքը մի գել:

— Հե՛յ, ո՞վ ես դու,
Ա՜խպերացու:
— Տը՛զ-պը՛զզ, ասավ, Մոծակն եմ ես.
Բա չե՞ս ասիլ՝ էսպես, էսպես.
Ամառն ամբողջ,
Ուրախ, առողջ,
Պայծառ ու տաք
Արևի տակ
Կինըս աշխույժ սազ էր ածում,
Ես էլ անհոգ խընդում, ցընծում,
Տեսակ-տեսակ պարեր պարում,
Սըրա նըրա թուշն համբուրում