Մայրենի 01․10․19

չեմ կարա

  • Նկարագրի՛ր, բնութագրի՛ր Կոմիտասին:

չեմ կարա

  • Գրի՛ր շուրջբոլոր, անմիջնորդ, հանդարտ, ծածուկ, գոցել, բառերի հոմանիշները:

շուրջբոլոր – բոլորաշուրջ, շուրջապատ

անմիջնորդ – առանց միջնորդ

հանդարտ – խաղաղ, անդորր, հանգիստ

ծածուկ – գաղտնի, թակուն, գախտնուկ

գոցել – փակել, խփել, ծածկել

  • Բացատրի՛ր  գլուխ տալ, գլուխ ջարդել  դարձվածքների իմաստը, գտի՛ր այլ դարձվածքներ գլուխ բառով:

գլուխ տալ – գլխի շարժումով բարևել

գլուխ ջարդել – լարված մտածել մի բանի մասին

գլուխ կոտրել – ծեծել

գլուխ գալ – գլուխը գովել

գլուխ դնել – մի բանի վրա զբաղվել

Մաթեմ 01․10․19

վարժ․ 561

136

վարժ․ 576

ա) 6,095 + 8,127 = 14,222
բ) 12,448 + 953 = 13,401
գ) 2,662 – 1,771 = 891
դ) 37,097 – 28,456 = 8,641
ե) 913 * 23 = 20,999
զ) 358 * 72 = 31,776
է) 7,448 : 98 = 76
ը) 95,232 : 256 = 372

վարժ․ 581

0, 1, 3, 9, 12

վարժ․ 585

0