Մաթեմ 11․10․19

Վարժ․ 675

|AB| = 8 սմ

|BC| = 4 սմ

|AC| = 12 սմ

Վարժ․ 676

|AB| = 140 կմ

Հեծանվորդը քշեց 25կմ/ժ մինչև մնաց 15 կմ։ Երբ 15 կմ մնաց, արագությունը փոխեց։

Քանի ժամ քշեց 25կմ/ժ արագությամբ։

Լուծում․
1) 140 – 15 = 125 կմ
2) 125 : 25 = 5 ժ

պատ․ 5 ժ

Վարժ․ 677

2 բրիգադ իրար հետ աշխատելով սարքեցին 240 աթոռ։

Բրիգադ 1 = 26 աթոր/օր

բրիգադ 2 = 22 աթոռ/օր

Քանի աթոռ են սարքել բրիգադներից յուրաքանչյուրը։

լուծում․
1) 26 + 22 = 48
2) 240 : 48 = 5
3) 22 * 5 = 110
4) 26 * 5 = 130

պատ․ 110, 130