Մաթեմ 04․10․19

Վարժ․ 603

6,120 րոպե

Վարժ․ 605

240-ով

Վարժ․ 608

Զբոսաշրջիկները արշավը սկսեցին հունիսի 13-ը ժամը 12-ին իսկ հասան ուզած վայրը 8 օր 19 ժ հետո։

Ամսի քանի՞սին հասան։

լուծում․
1) 8 օր 19 ժ + 13 օր 12 ժ = 22 օր 5 ժ

պատ․ 22 օր 5 ժ

Վարժ․ 616

ա) 9 * 1 + 1 = 10
բ) 6 + 11 = 17
գ) 8 = 3 * 2 + 2
դ) 15 = 4 * 3 + 3
ե) 7 * 3 + 6 = 27
զ) 38 = 5 * 7 + 3

Վարժ․ 620

ա) 4
բ) 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s