Հայկական Լեռնաշխարհի լճերը, գետերը, և գագաթները․ 03.05.21-10.05.21

Թվել Հայկական լեռնաշխարհի երեք ամենամմեծ լճերը։ Բլոգում տեղադրել երեք լժերի նկարը միասին (քարտեզի սքրինշոթ)։

1. Ուրմիա լիճը լիճ է, որը հին ժամանակներում անվանում էին Կապուտան լիճ։ Ուրմիա լիճը ամենամեծ լիճն է հայկական լեռնաշխարհում։ Ջուրը այնքան աղի է, որ կենդանական և բուսական աշխարհ չկա։

2. Վանա լիճը աղի ջրով լիճ է, որը հին ժամանակներում կոչվում էր Բնունյաց ծով։ Հայտնի է Ս․ խաչ եկեղեցու համար, որը կառուցված է Վանալճի՝ աղթամար կղզու վրա և իր տեռախ ձկնատեսակի համար։

3. Սևանի լիճը քաղցրահամ ջրով լիճ է, որը նաև կոչվում է Գեղամա կամ Գեղարքունյաց ծով։ Հայտնի է իշխան ձկան համար։ Հիմա միայն այս լիճն է մեր մոտ։

Թվել Հայկական լեռնաշխարհի գետերը։

Եփրատը hամարվում է մայր գետը, որովհետ ամբողջովին հոսում է հայկական լեռնաշխարհը։
Տիգրիս,
Երասխ (Արաքս),
Ճորոխ,
Կուր։

Թվել հայկակական լեռնաշխարհի գագաթները։

Արագած (4090 մ),
Սիփան (4434 մ),
Նեմրութ (4821 մ),
Մասիս (5165 մ):
Մասիսը, որը նաև կոչվում է Արարատ, Հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր գագաթն է։ Մասիսի կողքին Սիսն է (3925 մ), որը նաև կոչվում է Փոքր Արարատ։ Սիսը Հայկական լեռնաշխարհի գագաթներից չէ։ Ըստ Աստվածաշնչի՝ համաշխարհային ջրհեղեղի ժամանակ Նոյ նահապետի տապանը հանգրվանել է Արարատի գագաթին։ Արարատ լեռը քրիստոնյաների, առաջին հերթին՝ հայերի համար համարվում է սրբազան լեռ։

Մաթեմատիկա 05.05.21․

1130-ա,գ. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05
10,05 – 7,86 = 2,19
x = 2,19
գ) 117,18 – x = 38,241

38,241 + 117,18 = 155,421
x = 155,421

1131. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։
Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր
կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

Լուծում․
1) 10,01 – 3,2 = 6,81
2) 6,37 – 5,5 = 0,87
3) (6,81 + 0,87) * 2 = 15,36

1133-ա. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10 = 188,8

1140. Երեք ուղիղներ տարված են այնպես, որ նրանց հատման կետերի քանակը 3 է։ Քանի՞ անկյուն կստացվի այդ ուղիղների հատումից։

12

1142. Հախճասալիկներով պետք է երեսապատել պատի մի ուղղանկյունաձև մասը, որի լայնությունը 6 մ է, երկարությունը՝ 9 մ։ Հախճասալիկը 15 սմ կողմով քառակուսի է։ Քանի՞ հախճասալիկ կպահանջվի։

լուծում․
1) 600 : 15 = 40
2) 900 : 15 = 60
3) 60 * 40 = 2400

պատ․ 2400 հախճասալիկ։

ՏՆԱՅԻՆ․

1130-բ,դ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 43,19 + x = 45,114
45,114 – 43,19 = 1,924
x = 1,924
դ) 53,27 + x = 90։

90 – 53,27 = 36,73
x = 36,73

1133-բ․ Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100 = 1,3125

1141․ Ինչքա՞ն է 108‐րդ նկարում ներկայացված
պատկերի ներկված մասի մակերեսը,
եթե քառակուսու կողմը 11 սմ է, իսկ
շրջանի մակերեսը՝ 15 սմ2։

լուծում․
1) 11 * 11 = 121
2) (15 : 2) * 4 + (15 : 4) * 4 = 45
3) 121 – 45 = 76

պատ․ 76 սմ2

1143․ Ուղանկյուն զուգահեռանիստի չափումներն են՝ 2 5/6սմ, 2 8/9սմ և
3 սմ։ Որոշե՛ք զուգահեռանիստի ծավալը և գտե՛ք, թե նիստերից
որը ավելի մեծ մակերես ունի։

լուծում․
1) 17/6 * 26/9 = 221/27
2) 221/27 = 221/9 (24 5/9)
3) 3 * 26/9 = 26/3

պատ․ 24 5/9սմ3, 8 2/3սմ2

Մաթեմատիկա 06․05․21

1148-ա,գ,ե,է․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95 = 11,3538
գ) 0,782 ⋅ 0,55 = 0,43010
ե) 1,11 ⋅ 0,32 = 0,3552
է) 0,1 ⋅ 0,001 = 0,0001

1150-ա,գ,ե,է․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7 = 43,757
գ) 18,11 ⋅ 30 = 543,30
ե) 0,04 ⋅ 85 = 3,40
է) 7,86 ⋅ 12 = 94,32

1152-ա,գ,ե,է․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32
գ) 5 ⋅ 66,99 = 334,95
ե) 77 ⋅ 0,98 = 75,46
է) 85 ⋅ 18,43 = 1566,55

1160․ Գտե՛ք 17‐ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերը։

17, 34, 51, 68, 85:

ՏՆԱՅԻՆ․

1148-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 16,387 ⋅ 0,29
դ) 17,32 ⋅ 896,1

1150-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,302 ⋅ 5 = 1,51
դ) 14,55 ⋅ 2 = 29,1
զ) 6,37 ⋅ 9 = 57,33
ը) 12,5 ⋅ 80 = 1000

1152-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 200 ⋅ 1,25 = 250
դ) 4 ⋅ 2,575 = 10300
զ) 134 ⋅ 1,73 = 231,82
ը) 9 ⋅ 34,392 = 309,528

1161․ Ո՞րն է այն ամենամեծ բնական թիվը, որին բաժանվում են 48 և
64 թվերը։

16-ը:

1164․ Գրե՛ք այն բոլոր կանոնավոր կոտորակները, որոնց հայտարարները
միանիշ թվեր են։

1/2
1/3, 2/3
1/4, 2/4, 3/4
1/5, 2/5, 3/5, 4/5
1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6
1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7
1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8
1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9