Բնագիտություն․ 5․4․ Աչք և տեսողություն: Հիգիենա

Մարդու աչքը կազմված է բազմաթիվ մասերից, շատ նուրբ և զգայուն համակարգ է:

Աչքի տեսողություն

Հարցեր

1. Թվարկե՛ք մարդու աչքի մասերը և նշե՛ք դրանց նշանակությունը:

Եղջերաթաղանթ, ակնաբյուրեղ, և ապակենման մարմնի

Սրանք աչքի վրա եկող լույսը բեկում են ցանցաթաղանթի մոտ։

Ծիածանաթաղանթ

Բիբ

Աչքի բիբը, կախված լուսավորությունից, փոխում է
իր չափերը և կարգավորում աչքի մեջ ընկնող լույսի
քանակը։ Այդ ձևով աչքը հարմարվում է լուսավորությանը։

Ակնապատյան

Ցանցաթաղանթ

Ցանցաթաղանթի վրա առաջանում է դիտվող առարկայի իրական, փոքրացված, շրջված պատկերը:

Տեսողական նյարդ

Տեսողական նյարդի օգնությամբ ցանցաթաղանթի կազմած պատկերը հաղորդվում է գլխուղեղի

2. Որքա՞ն է նորմալ աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունը:

25 սմ

3. Ձեզ հայտնի ի՞նչ եղանակով է կարճատեսությունը ուղղվում:

Մառախուղի ժամանակ

4. Ի՞նչ պետք է անել տեսողության արատները կանխելու համար:

Անհրաժեշտ է տեսողության լարում պահանջող աշխատանքը պարբերաբար ընդհատել և հանգստացնել աչքերը

● Չպետք է երկար հեռուստացույց դիտել կամ աշխատել/խաղալ համակարգչով

● Պետք է գրել և կարդալ լավ լուսավորվածության պայմաններում: Չափից ավելի պայծառ կամ աղոտ լույսը կարող է վնասել աչքերը

● Չի կարելի գրել կամ կարդալ չափից ավելի կռանալով գրքի կամ տետրի վրա: Աչքից հեռավորությունը պետք է լինի 25 սմ

● Գրելիս լույսը պետք է ընկնի այնպես, որպեսզի  ձեռքը ստվեր չգցի աշխատանքային մակերեսի վրա: Աջ ձեռքով գրելիս՝ ձախ կողմից, իսկ ձախ ձեռքով գրելիս՝ աջ կողմից:  

● Չի կարելի կարդալ պառկած վիճակում կամ շարժվող տրանսպորտում։