Մաթեմատիկա 07․05․21

1156-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03
0,376 > 0,3078
գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8
16,128 > 14
ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77
6,64815 < 6,9223

1157-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) (6,4 ⋅ 0,5) ⋅ 0,2 = 0,640
գ) (15,2 ⋅ 6) ⋅ 8,7 = 793,44
ե) 5 ⋅ 9,8 ⋅ 0,2 = 9,8

1158-ա,գ,ե,է․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 = 15,0586
գ) (–5,32) ⋅ (–2,2) = 11,704
ե) (–34,8) ⋅ (–0,348) = 12,1104
է) (–0,72) ⋅ (–0,27) = 0,1944

1167․ Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված
այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 30o‐ով մեծ է
մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

Լուծում․
1) 180 : 2 + (30 : 2) = 105
2) 180 : 2 – (30 : 2) = 75

Լուծում2.
1) (180 – 30) : 2 = 75
2) 75 + 30 = 105

պատ․ 75o և 105o

1169․ Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է
անցնել 5 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն
մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 100 կմ/ժ
արագությամբ, երկրորդը` 50 կմ/ժ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է
մեքենան անցել ամբողջ ճանապարհը։

Լուծում․
1) 80 * 5 = 400
2) 400 : 2 : 100 = 2
3) 400 : 2 : 50 = 4
4) 2 + 4 = 6

պատ․ 6 ժամ

ՏՆԱՅԻՆ․

1156-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45
131,33 > 126
դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2
47,175 > 11,36
զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083
6 < 8,3

1157-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 8,1 ⋅ (10,1 ⋅ 0,93) = 76,0833
դ) 9,8 ⋅ 6,5 ⋅ 4,3 = 273,91
զ) 36,2 ⋅ 10 ⋅ 8,5 = 3077

1158-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,1 ⋅ 4,767 = 0,4767
դ) 20,02 ⋅ (–11,99) = -240,0398
զ) 12,12 ⋅ 10,01 – 121,3212
ը) (–3,61) ⋅ 9,8766 = 35,654526

1168․ Քառակուսու պարագիծը 240 սմ է։ Գտե՛ք նրա մակերեսը։

Լուծում․
1) 240 : 4 = 60
2) 60 * 60 = 3600

պատ․ 3600 սմ2

1170․ Շոգենավն առաջին օրն անցավ ամբողջ ճանապարհի 1/7‐ը, իսկ
երկրորդ օրը՝ 2/7‐ը։ Ճանապարհի ո՞ր մասը մնաց անցնելու։

լուծում․
1) 7 – (2 + 1) = 4

պատ․ ճանապարհի 4/7 մասը