Չարլզ Դիկենս․ Սուրբ ծննդյան երգ․ Հատված 6

Վեցերորդ հատված (մինչև «Եվ այդ այդպես էր։ Աստված չի սիրում գժտություն։»)

Առաջադրանքներ. 

Ի՞նչ տրամադրություն էր իշխում այս հատվածում. թվարկիր այն պատճառները, որոնք կարող էին մարդկանց տրամադրությունը փչացնել, բայց չէր ստացվում: 

Տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Բոլորը խնջույքի համար էին պատրաստվում՝ Իրար նվերներ էին առնում, խնջույքի սեղան էին դնում։ Տրամադրությունը կարար փչացվեր վատ եղանակից, բայց նրանք ոգևորված էին Սուրբ ծննդյան գալուստով։

Հայոց լեզու — վարժ.

ա) լուսավոր, լուսավորել, լուսավորություն, լուսերես։ լույս – լուս
թունավոր, թունավորել։ թույն – թուն
կենդանություն, կենդանաբար։ կենդանի – կենդան
տերություն/տիրություն, տիրաբար, տիրել, տիրակից։ տեր – տիր
միջակ, միջուկ։ մեջ – միջ
ուղևոր, ուղեկից։ ուղի – ուղե
անրջավոր, անրջել։ անուրջ – անրջ
կամրջել, կամրջակ։ կամուրջ – կամրջ
կատվազգի։ կատու – կատվ

բազկաթոռ – բազուկ/բազկ
ոսկեվառ – ոսկի/ոսկե
կաղնեփայտ – կաղնի/կաղնե
գրկել – գիրկ/գրկ
սրտապատառ – սիրտ/սրտ
ցուցանակ – ցույց/ցուց
սիրառատ – սեր/սիր
գինեվաճառ – գինի/գինե
գերեվաճար – գերի/գերե
բարեգութ – բարի/բարե
մատենագիր – մատյան/մատեն
լուսամուտ – լույս/լուս

Քաջասիրտ – սրտամոտ, սրտիկ, սրտաբուխ, սրտաբաց, սրտալին։
Մանրագիր – գրել, գրավոր, գրափար, գրիչ, գրատախտակ։
Աստղալից – լցնել, լցված, լցոն, լցակայան, լեցուն։
Մանրախնդիր – խնդրել, խնդրանք, խնդրագիր, խնդրող։
Գեղադեմ – դեմք, դիմել, դիմած, դիմակ, դիմում։