Բնագիտություն․ 4․2․ Ջերմային երևույթների բազմազանությունը

1. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:

Մի բանի քայքայվելը, մեծանալը, փոքրանալը, սառելը, հեղուկի եռալը։

2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:

Վիճակային երևույթներ են։

3. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:

Վիճակային երևույթներ են։