Մայրենի․ Համերգ

Պատմիր քո լսած բնության համերգի մասին։

ՀԱՄԵՐԳ
Մեղմ զեփյուռն է հանգիստ փչում,
Տերևներն են ծառի խշշում,
Ծաղիկներն են թույլ սվսվում,
Ալիքներն են հանդարտ ծփում,
Եվ հենց հովն է թեթև փչում,
Բնությունն իր երգն է երգում։

Մայրենի․ Իմ Երգը

Առանձնացրու որևէ տող՝ որպես վերնագիր, ստեղծագործիր։

ՃՈԽ ՊԱՐԳԵՎ ԵՄ ԱՌԵԼ ՎԵՐՈՒՍՏ

Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ,
Ունեմ ես սեր, տուն, ընտանիք,
Թո՛ղ չունենամ ոչ մի կորուստ,
Էլ չեմ ուզում ոչ մի բարիք։

Մայրենի․ Կանանչ Ախպեր

Դու ինչպե՞ս կկանչեիր գարնանը, ինչ խոսքերով կհամոզեիր, որ գար (6-8 նախադասություն)։

Միայն գարնանն է տաք, բայց ոչ շոգ, պայծառ է, բայց արևը չի վառում։ Ծաղիկները բացվում են, իսկ ծառերը՝ ծաղկում։ Առավոտյան տաք ու մի քիչ քամոտ, գիշերը հանգիստ ու մի քիչ սառը։ Չնայած մարդը ամենաշատը աշուն, ձմեռ, կամ ամառ են սիրում, կարծում եմ՝ բոլորը սիրում են գարունը։ Գարնանը բնությունն արթնանում է իր խոր քնից, և նրա հետ միասին աշխուժանում են բոլոր կենդանի արարածները։ Գարունը սիրո և վերածննդի խորհրդանիշ է։ Լսու՞մ ես գարուն․․․

Մաթեմատիկա 19․02․21

821-ա,գ,ե․ Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար գումարման
տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

ա) -11/25 և +3/5
1) -11/25 + 3/5 = +4/25
2) 3/5 + -11/25 = +4/25
գ) -3/4 և -9/14
1) -3/4 + -9/14 = -39/28
2) -9/14 + -3/4 = -39/28
ե) +7 1/5 (36/5) և -2 2/15 (-32/15) =
1) 36/5 + -32/15 = 76/15
2) -32/15 + 36/5 = 76/15

822-բ,դ,զ․ Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար
բազմապատկման տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

բ) -2/3 * +3/5 = -6/15
դ) -2 1/2 (-5/2) * -3 8/9 (-35/9) = 175/18
զ) +5 4/7 (39/7) * -9 1/3 (-28/3) = 1092/21 = 52

826-ա,գ․ Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական
օրենքներից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

ա) -3/4 + 2 – 11/12 + 3/4 + 11/12 = -16/12 = -4/3
գ) +8 3/5 – 6 3/7 – 4/15 – 1 1/25 + 6 3/7 = 547/75

840․ Երեք օրում խանութում վաճառվել է թենիսի 45 գնդակ։ Առանձին
օրերին վաճառված գնդակների քանակները հարաբերում են
իրար այնպես, ինչպես 3 ։ 2 ։ 4, այսինքն՝ առաջին օրը վաճառել են
բոլոր գնդակների երեք մասը, երկրորդ օրը՝ երկու մասը, իսկ
երրորդ օրը՝ չորս մասը։ Քանի՞ գնդակ է վաճառվել խանութում
ամեն մի օրը։

լուծում․
1) 3 + 2 + 4 = 9
2) 45 : 9 = 5
3) 5 * 3 = 15
4) 5 * 2 = 10
5) 5 * 4 = 20

պատ․ 15, 10, 20

842․ Ապրանքի գինը 15 %-ով բարձրացնելուց հետո այն դարձավ 46000
դրամ։ Ինչքա՞ն էր ապրանքի սկզբնական գինը։

լուծում․
1) 100 + 15 = 115
2) 46000 : 115 = 400
3) 400 * 100 = 40000

պատ․ 40000

ՏՆԱՅԻՆ․

821-բ,դ,զ․ Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար գումարման
տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

բ) +8/9 և -5/6
1) +8/9 + -5/6 = 1/18
2) -5/6 + +8/9 = 1/18
դ) -3 2/3 (11/3) և +4 7/19 (83/19)
1) 11/3 + 83/19 = 458/57
2) 83/19 + 11/3 = 458/57
զ) -9 3/4 և (39/4) -5 7/16 (87/16)
1) 39/4 + 87/16 = 243/16
2) 87/16 + 39/4 = 243/16

822-ա,գ,ե․ Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար
բազմապատկման տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

ա) -3/4 * -2/5 = +6/20 = +3/10
գ) +5/6 * -7/6 = -35/36
ե) +1 5/7 (12/7) * +4 6/7 (34/7) = 608/49

826-բ,դ․ Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական
օրենքներից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

բ) -1/2 – 2/5 + 1 3/4 + 2/5 + 4 1/4 = 146/20 = 73/10
դ) -9 2/7 – 4/21 + 8/9 + 8 2/7 – 8/9 = 365/21

841. Շրջանի մակերեսը 720 սմ2 է։ Գտե՛ք նրա այն սեկտորի մակերեսը,
որի անկյունը հավասար է 180o-ի, 120o-ի, 90o-ի, 72o-ի, 36o-ի, 30o-ի։
Կազմե՛ք համապատասխան համեմատություններ սեկտորի մակերեսի
և նրա անկյան մեծության հարաբերությունների համար։

լուծում․
1) 720 : 360 * 180 = 360սմ2
2) 720 : 360 * 120 = 240սմ2
3) 720 : 360 * 90 = 180սմ2
4) 720 : 360 * 72 = 144սմ2
5) 720 : 360 * 36 = 72սմ2
6) 720 : 360 * 30 = 60սմ2
տարբերակ2.
720 : (360 : x) = y