Չարլզ Դիկենս․ Սուրբ ծննդյան երգ․ Հատված 9

Իններորդ հատված (մինչև «փորձելով հասկանալ, թե ինչ սենյակ էր այդ»):

— Հայոց լեզու — վարժ. 107, 108, 111

գրական․ ձեռագիր, հեռագիր։
Շշնչասպառ․ անշունչ, բոցաշունչ։
քնել․ անքուն, թմրաքուն, աղվեսաքուն։
ջրկիր․ գարեջուր, անձրևաջուր։
գլխարկ․ անգլուխ, հաստագլուխ։
խմբավար․ երգչախումբ, ենթախումբ։
Երբ արմատը սկզբում է, ձայնավորը սզվում է։

նկարչին հատուկ – նկարչի
ապուխտ դարձնել – ապխտել
աներևույթ դառնալ – աներևութանալ
անօրեն բան – անօրինություն
աշխույժ դառնալ – աշխուժանալ
դաշույնով հարվածել – դաշունահարել
անդունդի խորություն ունեցող – անդունդախոր
մառախուղով պատված – մառախլապատ

երգ․ երգահան, ժամերգություն, թատերգ․
փառ. փառասիրություն, անփառունակ, հրաշափառ։
մեջ․ միջնակ, ընդմիջում, գյուղամեջ։
ջուր․ գրափոս, անջրելի, աղաջուր։

Մաթեմատիկա 04․02․21

724. Աղյուսակում բերված են մեքենայի ընթացքի տվյալները.

Ժամանակը (ժ)0123456
Անցած ճանապարհը (կմ)070140210280350420

բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

420 կմ

գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2,
3, 6 ժամ անց։

140 կմ, 210 կմ, 420 կմ։

դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ
հեռավորության վրա։

3 ժամ անց։

ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը։

70 կմ/ժ

զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի
երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

210 կմ անցավ։

734. Նետում են երկու խաղոսկր։ Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը,
որ միավորների գումարը հավասար կլինի 5-ի։

պատ․ 1/9

736. Քաղաքից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ մեկնեցին երկու
մեքենաներ։ Առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ է, երկրորդինը՝
75 կմ/ժ։ Քանի՞ ժամ անց նրանց հեռավորությունը կգերազանցի
90 կմ-ը։

լուծում․
1) 75 – 60 = 15
2) 90 : 15 = 6

պատ․ 6 ժամ

ՏՆԱՅԻՆ․

725․ Նկարում տրված է ավտոմեքենայի շարժման գրաֆիկը (տե՛ս նկ. 82)։

Պատասխանե՛ք 724-րդ խնդրի հարցերին։

բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

210 կմ անցավ։

գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2,
3, 6 ժամ անց։

2 ժամ անց՝ 0 կմ, 3 ժամ անց՝ 0 կմ, 6 ժամ անց՝ 120 կմ։

դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ
հեռավորության վրա։

10 ժամ անց։

ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը։

40 կմ/ժ։

զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի
երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

210:

733․ Թվի կեսի կեսը հավասար է 1/2-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։

լուծում․
1) 1/2 * 2 = 2/2
2) 2/2 * 2 = 4/2
3) 4/2 = 2

պատ․ 2

735․ Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

լուծում․
1) 2 * 3 = 6
2) 120 : 3 = 40
3) 120 : 6 = 20
4) 20 + 40 = 60
5) 600 : 60 = 10

պատ․ 10 ժամ